Aktualności

Prestiżowe nagrody dla studentek WSH

05/10/2018

W dniu 23 września 2018 r. na terenie Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ogólnopolskim prestiżowym konkursie na prace badawcze „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2017/2018”, organizowanym przez Stowarzyszenie Badań Nad źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”, w którym studenci WSH osiągnęli wielki sukces. 

 

 

Laureaci:

1)      Pani mgr Ewa Mazelanik – tegoroczna absolwentka kierunku Prawo, zajęła I miejsce w kategorii: Praca magisterska. Pani magister przygotowała pracę na temat: „Analiza instytucjonalna ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy
o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie art. 4 pkt 8 nowelizującego art. 77 ustawy o transporcie drogowym”;

 

2)      Panie Agnieszka Kaczmarczyk i Wioletta Kudela – studentki V roku na kierunku Prawo, zajęły II miejsce w kategorii: Artykuł naukowy. Panie przygotowały artykuł na temat: „Program Rodzina 500+ - analiza instytucjonalna ustawy  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”;

 

3)      Pani mgr Karolina Radlak – tegoroczna absolwentka kierunku Prawo, otrzymała wyróżnienie w kategorii: Artykuł naukowy. Pani magister przygotowała artykuł na temat: „Obowiązek szczepień a ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności – analiza instytucjonalna projektu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw”.

 

Wszystkim laureatkom serdecznie gratulujemy!!! Gratulację należą się również Pani Doktor Magdalenie Gurdek, której wykłady monograficzne pt. „Innowacyjne metody pisania prac dyplomowych” stały się inspiracją dla Studentek. Ponadto Pani Doktor oraz Panu Doktorowi Maciejowi Borskiemu dziękujemy za nieocenioną pomoc merytoryczną w przygotowaniu prac.

 

/a.g. 05.10.2018./