Aktualności

Rektor WSH gościem Gali „Samorządowego Lidera Edukacji”

15/10/2018

13 października 2018 roku w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się uroczystość nadania Certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji”. W Gali Finałowej Konkursu, współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wzięło udział ponad 150 liderów samorządowych z całej Polski – prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i starostów. Gościem Honorowym Gali był JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, dr hab. Michał Kaczmarczyk, który od 2011 roku zasiada w Komisji Certyfikacyjnej Programu „Samorządowy Lider Edukacji”. Certyfikaty i statuetki przyznane za osiągnięcia w dziedzinie polityki oświatowej i zarządzania szkolnictwem wręczyli samorządowcom prof. dr hab. Krzysztof Czekaj z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz dr.hab Michał Kaczmarczyk, Rektor WSH.

 

Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji", od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W Programie "Samorządowy Lider Edukacji" Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Wyższą Szkołę Humanitas, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji". Wraz z Certyfikatem Samorząd otrzymuje także raport z dokonanej przez Komisję oceny, który zawiera wnioski, rekomendacje i spostrzeżenia Ekspertów dokonujących ewaluacji gminy lub powiatu. To materiał, który pozwala doskonalić politykę oświatową, eliminować ewentualne błędy i niedociągnięcia zauważone przez Komisję Certyfikacyjną.

 

Prof. WSH Michał Kaczmarczyk jest jednym z pomysłodawców Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”.