Aktualności

VIII Konferencja z cyklu Dyrektor Liderem

25/10/2018

W imieniu organizatorów zapraszamy na kolejną konferencję z cyklu „Dyrektor Liderem”, adresowaną do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, Naczelników Wydziałów Oświaty i Edukacji oraz nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Ósma edycja wydarzenia odbędzie się tradycyjnie już w murach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu dnia 22 listopada br. i będzie poświęcona zagadnieniom rozwoju myślenia społecznego i emocjonalności uczniów ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.

W Polsce, szacunkowo przyjmuje się, że średnio 1 osoba na 100 posiada zdiagnozowane spektrum zaburzeń autyzmu. Najbardziej aktualna klasyfikacja używana do diagnozowania – klasyfikacja DSM-V nie wyróżnia Zespołu Aspergera jako osobnej jednostki, ale traktuje go jako część spektrum.

W trakcie konferencji, w oparciu o konkretne, praktyczne przykłady wynikające z wiedzy i doświadczenia naszych panelistów, powiemy Państwu m. in.:

 

  • o różnorodności zaburzeń i specyfice funkcjonowania dzieci i dorosłych ze spektrum,
  • jak ważne jest wczesne wspomaganie,
  • jak być uważnym i jak wykorzystać swoją uważność w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu,
  • stworzenie jakich warunków pracy/nauki i wykorzystanie jakich pomocy dydaktycznych zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa ucznia z autyzmem i pozytywnie wpływa na komunikację z nim,
  • o szkole ogólnodostępnej, która jest miejscem przyjaznym dla ucznia z autyzmem, a uczeń z autyzmem jest przyjacielem dla swoich rówieśników i nauczycieli – fakt, nieco ekscentrycznym, inaczej postrzegającym świat, ale przecież jak dużo można czerpać z odmienności!

Przedstawimy Państwu również różne możliwości sfinansowania działań i pomocy dydaktycznych wspierających naukę uczniów ze spektrum autyzmu w placówkach edukacyjnych.

 

Więcej o konferencji: http://www.humanitas.edu.pl/Konferencja_Dyrektor_Liderem_rozwoj_myslenia_spolecznego