Aktualności

Konferencja naukowa - (Nie)bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

15/11/2018

W dniu 15 listopada 2018 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się konferencja naukowa pt. „(NIE)BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI”.

 

W konferencji uczestniczyli m.in. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele Policji, władz miasta Sosnowiec, władze Wyższej Szkoły Humanitas, przedstawiciel CBA, policyjni negocjatorzy oraz mediatorzy.

 

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z najważniejszymi i najnowszymi zjawiskami patologicznymi występującymi w świecie wirtualnym, a będącymi powszechnym zagrożeniem środowisk oświatowo-wychowawczych, zwłaszcza szkoły i rodziny.

 

Podczas konferencji zostały poruszone następujące problemy: mowa nienawiści w Internecie, uzależnienie od cyberprzestrzeni, zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów w pracy z nowymi technologiami, ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami cyberprzestrzeni oraz zapobieganie agresji i przemocy poprzez aksjologiczne zarządzanie szkołą.

 

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz Prezesa firmy Buena Cloud Sp. z o.o. Google Partner. Konferencję poprowadziła Pani prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, która jest ogólnopolskim autorytetem w dziedzinie bezpieczeństwa.

 

Atrakcją specjalną konferencji był pokaz zastosowania nowoczesnych dronów w służbie bezpieczeństwa, zorganizowany przez reprezentantów firmy Solectric. 

 

W najbliższym czasie Instytut Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Humanitas planuje przeprowadzenie cyklu wykładów o tematyce tożsamej z konferencją.