Aktualności

Studenckie Koło Naukowe - Seminarium

17/11/2018

Zaproszenie na seminarium naukowe

 

Szanowni Państwo,

Studenckie Koło Naukowe „Prawo w praktyce” Studentów i Absolwentów Prawa
i Administracji, działające w Wyższej Szkole HUMANITAS w Sosnowcu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na seminarium naukowe, które odbędzie w dniu 24 listopada 2018 roku, o godz. 18.30, w sali 005 na terenie WSH.

Seminarium odbędzie się w ramach działalności Sekcji prawa i postępowania karnego, której opiekunem naukowym jest Pan mgr Jan Kil. Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi Pani Elwira Urbaniec, studentka kierunku: prawo. Tytuł wystąpienia: „Wykorzystywanie seksualne małoletniego poniżej 15 roku życia w świetle art. 200 § 1 Kodeksu karnego”.

 

Zachęcamy wszystkich Studentów, Absolwentów i Pasjonatów do uczestnictwa, a także zapraszamy do wspólnej dyskusji podczas spotkania.

 

Łączę wyrazy szacunku,

Małgorzata Greupner – Prezes Koła