Aktualności

Zaproszenie Studentów i Absolwentów

07/12/2018

Z przyjemnością informujemy, że Koło Naukowe „Prawo w praktyce” Studentów i Absolwentów Prawa i Administracji, działające w Wyższej Szkole HUMANITAS, poszerzyło swoją działalność o wprowadzenie sekcji tematycznych.

 

 

 

 

Chcąc zaprosić, zarówno Studentów, jak i Absolwentów, kierunków prawo i administracja, do wstąpienia w poczet Członków Koła i zaangażowania się w jego działalność,  przybliżamy cele i zadania, które Koło zamierza realizować, tj.: poszerzanie wiedzy o prawie (od strony praktycznej) u Studentów, Absolwentów oraz innych osób chętnych do współpracy, pozyskiwanie informacji, które są niezbędne dla działalności Studentów i Absolwentów w przyszłości, przybliżenie aktualnych problemów prawa oraz prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, kulturalnej, a także promowanie Uczelni.

 

Koło stawia sobie za cel m.in :

 • poszerzanie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów i absolwentów w zakresie szeroko rozumianej tematyki prawa,
 • rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów i absolwentów,
 • pozyskiwanie informacji, które są niezbędne dla działalności studentów i absolwentów
  w przyszłości,
 • prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej,
 • promowanie Uczelni,
 • rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej,
 • nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi, organizacjami i ośrodkami naukowymi zajmującymi się podobną tematyką.

 

Powyższe cele, realizowane będą w szczególności poprzez:

 • organizowanie/współorganizowanie spotkań naukowych i dyskusyjnych,
 • organizowanie/współorganizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych,
 • zapraszanie na spotkania Koła przedstawicieli zawodów prawniczych i pracowników administracji publicznej,
 • udział w rozprawach sądowych,
 • organizowanie tzw. "mock trial" - "małego sądu”,
 • organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, etc.
 • współpracę z otoczeniem społecznym.

Opiekunem naukowym Koła jest dr Anna Rogacka-Łukasik – Dyrektor Instytutu Administracji
i Prawa Wyższej Szkoły HUMANITS w Sosnowcu.

 

W ramach działalności Koła utworzone zostały następujące Sekcje tematyczne:

 • ochrony dziedzictwa narodowego, której opiekunem jest prof. WSH dr hab. Dariusz Rozmus,
 • prawa konstytucyjnego, której opiekunem jest dr Maciej Borski,
 • prawa i postępowania karnego, której opiekunem jest mgr Jan Kil,
 • prawa i postępowania administracyjnego, której opiekunem jest dr Magdalena Gurdek,
 • prawa i postępowania cywilnego, której opiekunem jest dr Anna Rogacka- Łukasik.

Osoby, które są zainteresowane działalnością Koła Naukowego "Prawo w praktyce", zarówno Studenci, jak i Absolwenci WSH, proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej i wyboru Sekcji tematycznej. Deklaracja wraz z niezbędnymi dokumentami dostępna jest na stronie internetowej Koła: http://www.humanitas.edu.pl/Kolo_Naukowe_Prawo_w_Praktyce

 

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: prawowpraktyce@humanitas.edu.pl