Aktualności

Porozumienie z WKU w Będzinie

11/01/2019

Miło nam poinformować, że w piątek 11 stycznia br. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Humanitas a Wojskową Komendą Uzupełnień w Będzinie, na mocy którego został określony zakres i podstawowe zasady współdziałania. Dokument porozumienia uroczyście podpisali: prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, Rektor Wyższej Szkoły Humanitas i ppłk mgr inż. Andrzej Kłuś, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie.

 

 

Uczelnia i Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie będą współpracować ze sobą m.in. w zakresie:

 

- promocji obronności państwa w tym podejmowania działań dotyczących popularyzowania ochotniczych form służby wojskowej;

- pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;

- upowszechniania działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej

- kształtowania pozytywnego wizerunku oraz promocji personalizacji Sił Zbrojnych RP;

- upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć Partnerów, w tym organizacja wizyt szkoleniowych, konferencji i sympozjów

- integrowania środowiska żołnierskiego i akademickiego;

- udziału Partnerów w ważnych wydarzeniach oraz przedsięwzięciach

 

WKU w Będzinie na mocy porozumienia udzielać będzie wsparcia merytorycznego i logistycznego dla przedsięwzięć Uczelni i zadba o właściwy poziom merytoryczny szkoleń i praktyk zawodowych i dyplomowych studentów.