Aktualności

Wacław Kubies z Medalem Sił Zbrojnych

04/11/2015

W dniu 23 października 2015 r. odbyły się w Częstochowie obchody III Wojewódzkiego Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Podczas  uroczystości żołnierze i pracownicy wojska zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Medal Sił Zbrojnych w Służbie Narodu odebrał również mgr Wacław Kubies, kierownik Centrum Kształcenia Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Humanitas.

 

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice Jasnogórskiej. W Sali Koncertowej Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana, zgodnie z ceremoniałem wojskowym,  nastąpiło złożenie meldunku Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach. W gali uczestniczyli przedstawiciele władz administracji państwowej i samorządowej, w tym m.in. Wojewoda Śląski –Piotrem Litwa oraz Prezydent Miasta Częstochowa – Ryszardem Stefaniak.

 

Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Wojskowej z Bytomia.

 

Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej ustanowione zostało przez Ministra Obrony Narodowej w celu upamiętnienia podpisania w dniu 27 października 1918 r. Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej, powołującej do życia Okręgowe Komendy Uzupełnień i Powiatowe Komendy Uzupełnień, które stały się pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce.