Aktualności

Zmarł prof. dr hab. Czesław Kupisiewicz

07/11/2015

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Prof. dra hab. Czesława Kupisiewicza

 

Profesora w Instytucie Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, byłego prorektora Uniwersytetu Warszawskiego i dziekana Wydziału Psychologii i Pedagogiki tej uczelni, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, doktora honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

Odszedł od nas jeden z najwybitniejszych polskich pedagogów, współtwórca polskiego życia naukowego i publicznego, wychowawca kilku pokoleń nauczycieli.

 

Żegnamy człowieka wielkiej mądrości i życzliwości, wybitnego myśliciela i znawcę problemów edukacji.

 

W imieniu całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanitas Rodzinie i Bliskim Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Senat, Rektor - prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, Kanclerz - Aleksander Dudek

 

 

Osobiste kondolencje przesłał również Rektor Honorowy Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, dr Jerzy Kopel, prof. WSH, przyjaciel ś.p. prof. Czesława Kupisiewicza.