Aktualności

Polityka równości płci - zapraszamy do lektury artykułu

12/11/2015

Ogólnopolskie czasopismo samorządowe WSPÓLNOTA opublikowało wyniki badań pracowniczki Humanitas! W najnowszym numerze Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA opublikowany został artykuł mgr Joanny Podgórskiej-Rykały pt. Polityka równości płci. W tekście autorka zaprezentowała wyniki własnych, ogólnopolskich badań dotyczących realizacji zasady równości płci w polityce władz polskich gmin, będących częścią przygotowywanej przez nią pracy doktorskiej.

 

WSPÓLNOTA to najdłużej wydawane pismo o tematyce prawno-samorządowej w Polsce (wydawane od 1990 roku), docierające do 98% jednostek samorządu terytorialnego. Zawiera analizy prawne i ekonomiczne, nowości z procesu legislacyjnego, dobre praktyki funkcjonowania administracji publicznej oraz reportaże samorządowe.

 

W ramach projektu przebadanych zostało ponad 75% wszystkich jednostek, łącznie 1.868 miast i gmin. Zebrano dane statystyczne oraz jakościowe dotyczące inicjatyw równościowych podejmowanych przez władze w okresie kadencji 2010-2014 i poddano je gruntownej analizie.

 

Wśród wniosków końcowych autorka wskazuje, że niewielkie zainteresowanie gmin tworzeniem, realizowaniem, monitorowaniem i ewaluowaniem gminnej polityki równości płci wynika pośrednio z głęboko zakorzenionych w społeczeństwie tradycyjnych wartości kulturowych i przekonań religijnych. Wśród bezpośrednich przyczyn zjawiska wyróżnić można: niską świadomość problemu nierówności, niewystarczającą wiedzę decydentów na temat zagadnienia równości płci, przekonanie o wysokich kosztach ekonomicznych i społecznych wprowadzania równościowych rozwiązań na gruncie lokalnym, brak świadomości osiągnięcia wymiernych korzyści oraz brak równościowych narzędzi zarządzania publicznego, w tym systemowej i horyzontalnej polityki równości płci w skali kraju.

 

Projekt badawczy został zrealizowany pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Sylwestra Wróbla. Obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Podgórskiej-Rykały odbędzie się w grudniu br.

 

 Artykuł można przeczytać TUTAJ.