Aktualności

Tydzień Przedsiębiorcy w WSH

17/11/2015

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu organizuje 27 listopada br. w Wyższej Szkole Humanitas bezpłatne seminarium pn. „Rozpoczynasz prowadzenie działalności – poznaj swoje prawa i obowiązki”. Otwarte spotkanie, które rozpocznie się o godz. 10.00 w sali 005, jest elementem „Tygodnia Przedsiębiorcy” – Dni Otwartych ZUS.

 

W ramach „Tygodnia Przedsiębiorcy”, który będzie się odbywać od 23 do 27 listopada, Oddział ZUS w Sosnowcu przygotował seminaria, szkolenia oraz dyżury ekspertów. Oprócz specjalistów ZUS-u, z którymi będzie się można konsultować od godz. 8.00 do 15.00, dyżurować będą eksperci innych instytucji, m.in. Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy czy Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Oprócz seminarium w WSH Sosnowiecki Oddział ZUS przygotował także inne spotkania, m.in. „Rozliczanie i wypłata świadczeń”, „Świadczenia przedemerytalne i inne świadczenia długoterminowe dla osób prowadzących działalność”, „Jakość danych, a rozliczenie konta”, „To nie koniec abolicji – umarzanie należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2012 r.” Chętni mogą zgłaszać swój udział pod nr tel. 32 368-33-22 lub 368-33-20.

 

Więcej informacji na stronie www.zus.pl/tydzienprzedsiebiorcy