Aktualności

O uprawnieniach i obowiązkach zatrzymanego

30/11/2016

W dniu 20 listopada w Wyższej Szkole Humanitas odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego Studentów Prawa i Administracji WSH „Prawo w praktyce”, podczas którego mgr Adam Roszak zaprezentował wykład otwarty pt.: „Uprawnienia i obowiązki zatrzymanego w trybie art. 244 i 247 k.p.k. w ujęciu praktycznym”. Prelekcja ta była oparta na podstawie uregulowań prawnych odnośnie ujednolicenia uprawnień zatrzymanego, wobec którego zachodzi uzasadnione przypuszczenie popełnienia przestępstwa, wymuszonych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 roku.

 

Na początku prelegent przestawił podstawę prawną zatrzymania procesowego na podstawie art. 244 i 247 k.p.k. z uwzględnieniem przesłanek warunkujących podstawę zatrzymania. Wskazał m.in. na istotną różnicę pomiędzy uzasadnionym przypuszczeniem a uzasadnionym podejrzeniem - w ujęciu doktrynalnym i praktycznym. Prelegent wymienił organy uprawnione do zatrzymania osoby, sposoby kontaktu z adwokatem/radcą prawnym w przypadku zatrzymania osoby, różnice pomiędzy zatrzymaniem a ujęciem obywatelskim. W końcowej części prezentacji poinformował także  o aspekcie powiadomienia osoby najbliższej lub wskazanej oraz zaprezentował procedurę kontroli sądowej zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania.

 

Warto podkreślić, że Adam Roszak jest nie tylko studentem kierunku Prawo prowadzonym w WSH, ale i praktykiem. W czasie dyskusji licznie przybyli uczestnicy wykładu zadawali szereg ważnych pytań. W swych wypowiedziach wyrazili duże zainteresowanie tematyką spotkania, w tym szczególnie: sposobami kontaktu zatrzymanego z osobami najbliższymi, różnicą pomiędzy statusem podejrzanego, podejrzewanego, oskarżonego.