Aktualności

Kongres Srebrnej Gospodarki z udziałem WSH

01/12/2016

W piątek 18 listopada w Krakowie odbył się Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Jego celem było podjęcie dyskusji na temat wyzwań i korzyści płynących z wdrożenia koncepcji srebrnej gospodarki w Małopolsce. W tym prestiżowym wydarzeniu, jako jedna z ekspertek udział wzięła m.in. Pani Dziekan dr Maria Zrałek, prof. WSH.

 

Głównym tematem spotkania było zwiększenie dostępności i poprawa usług dedykowanych osobom starszym. Zaproszeni prelegenci, wśród których obecni byli przedstawiciele środowisk uniwersytetów trzeciego wieku, naukowcy oraz samorządowcy i przedsiębiorcy, przedstawili dobre rozwiązania z Polski i zagranicy oraz omówili, w jaki sposób mogą zostać wdrażane we współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym a przedstawicielami biznesu.

 

Prof. Maria Zrałek wzięła udział w debacie pt. „Senior w przestrzeni – otoczenie sprzyjające wiekowi”. W dyskusji towarzyszyli jej przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki warszawskiej, Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska i Politechniki Śląskiej.

 

Ważną częścią wydarzenia były spotkania networkingowe, podczas których uczestnicy Kongresu zyskali bezpośrednią możliwość nawiązania kontaktów biznesowych oraz wymiany pomysłów i doświadczeń.