Aktualności

Konferencja pod kierunkiem naukowym Rektora WSH

05/12/2016

W dniu 1 grudnia 2016 roku prof. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wziął udział w konferencji  "Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Zmiany, wyzwania, doświadczenia”, która odbyła się w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Prof. M. Kaczmarczyk pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji.

 

W spotkaniu, stanowiącym jedno z najbardziej prestiżowych polskich forów debaty o zagadnieniach zarządzania dydaktyką na uczelniach, uczestniczyli wybitni specjaliści zajmujący się problematyką akredytacji i jakości kształcenia, w tym m.in. prof. Zbigniew Marciniak - przewodniczący Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w latach 2005-2007 Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, w latach 2009-2012 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Paweł Chmielnicki – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. Stanisław Kondracki – ekspert PKA i prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow – przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, członek Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w latach 2005-2007 członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej . 

 

W związku z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie zmieniają się zasady i kryteria oceny jakości kształcenia dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną (m.in. zniesienie oceny instytucjonalnej). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło projekty nowych aktów wykonawczych do ustawy, które m.in. określają ogólne kryteria oceny programowej PKA (szczegółowe kryteria i tryb dokonywania tej oceny Komisja określi w swoim statucie). Ponadto zmieniają się zasady dokumentacji przebiegu oraz przepisy w zakresie warunków prowadzenia studiów. Zmiany te wymagają szerokiej dyskusji w środowisku akademickim oraz wywołują konieczność prezentowania kierunków i zakresu zmian, jakie aktualnie się dokonują – temu celowi służyła konferencja, pod kierunkiem naukowym prof. Michała Kaczmarczyka.

 

Konferencja adresowana była przede wszystkim do przedstawicieli uczelni przygotowujących się do akredytacji zewnętrznej, pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym.