Aktualności

Prof. Maria Zrałek ekspertką podczas „Forum Seniora”

09/12/2016

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniu 7 grudnia odbyło się pierwsze „Forum Seniora” – inicjatywa „Dziennika Zachodniego” i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wydarzenie spotkało się z gorącym przyjęciem i ogromnym zainteresowaniem seniorów z całego województwa, co udowodnili licznie zjawiając się w murach MCK. Jedną z ekspertek była prof. WSH, dr Maria Zrałek, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Wydziału Administracji i Zarządzania WSH, a także przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów i ekspert ds. osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

 

Celem akcji „Forum Seniora” jest zaktywizowanie społeczności województwa śląskiego, w tym przede wszystkim grupy wiekowej 60+, m.in. do wyjścia z domu i otwartego mówienia o swoich potrzebach. Na podstawie zebranych wniosków opracowana zostanie nowa koncepcja polityki senioralnej dla całego województwa.

 

Prof. Maria Zrałek podczas Forum wygłosiła prelekcję pt. „Systemy wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania” poświęconą m.in. działaniom podejmowanym przez samorządu w celu aktywizacji osób starszych. Jak bowiem podkreśla dziekan WSH, środowisko seniorów to grupa, która sama w sobie jest ogromnym kapitałem, który można pozytywnie wykorzystać. Jednakże większość seniorów wciąż nie potrafi przełamać bariery stereotypu wieku i zamiast aktywnie działać, najczęściej pozostaje w domach. W związku z powyższym istotne jest uczenie, uświadamianie i pokazywanie dobrych praktyk.

 

Cała relację z pierwszego „Forum Seniora” znaleźć można TUTAJ.

 

Foto: Marzena Bugała, www.dziennikzachodni.pl