Aktualności

Rektor WSH w gronie kandydatów na ekspertów RPO

05/01/2017

Prof. dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu został włączony do grona kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Prof. M. Kaczmarczyk reprezentował będzie dziedzinę „technologie informacyjno-komunikacyjne”. Kandydatura rektora WSH została wybrana w ogólnopolskim konkursie ofert, na podstawie analizy jego dorobku naukowego i doświadczenia eksperckiego. 

 

Kandydatura prof. Michała Kaczmarczyka została wybrana na mocy Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 66/1088/16/V z dnia 12 grudnia 2016 roku. Ocena wniosków dokonywana przez ekspertów powołanych przez Zarząd  Województwa będzie dotyczyła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Program ten składa się z dwunastu osi priorytetowych. Za sprawą Regionalnego Programu Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020 gospodarka regionu ma być bardziej konkurencyjna. Dlatego najwięcej pieniędzy będzie przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorczości, projekty innowacyjne, łączące sferę biznesu oraz nauki. Prawie połowa pieniędzy z programu skierowana będzie do przedsiębiorstw, w szczególności tych małych i średnich. Do podziału z Regionalnego Programu Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020 jest ponad 1 miliard 700 milionów euro.