Aktualności

O demografii woj. śląskiego z udziałem WSH

03/03/2017

Rządowa Rada Ludnościowa, we współpracy z Wojewodą Śląskim i Urzędem Statystycznym w Katowicach, w dniu 27 lutego zorganizowała konferencję pt. „Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej”. W wydarzeniu, które odbywało się w Sali Sejmu Śląskiego, uczestniczyła również dr Maria Zrałek, prof. WSH – dziekan Wydziału Administracji i Zarządzania oraz Wydziału Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Humanitas.

 

W poniedziałkowej konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele: ośrodków naukowych, instytutów badawczych, środowisk akademickich, lokalnej administracji rządowej i samorządowej oraz pracownicy resortu statystyki publicznej. Wydarzenie miało charakter kolejnej z cyklu debaty poświęconej analizie procesów demograficznych zachodzących w regionach.

 

Pani Dziekan, dr Maria Zrałek, byłą jedną z panelistek podczas debaty „Wyzwania polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej województwa  śląskiego”. Obok niej, w dyskusji udział wzięli m.in. Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek, Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent Zabrza i przewodnicząca GZM, Grzegorz Sikorski – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

 

Foto: www.katowice.stat.gov.pl