Aktualności

WSH na konferencji dot. klas mundurowych

15/03/2017

W Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach zorganizowano I Wojewódzką Konferencję Klas Mundurowych pt. „Rola i znaczenie klas mundurowych w procesie kształtowania postaw patriotycznych i prospołecznych młodzieży”. Wydarzenie miało miejsce 10 marca i zgromadziło szerokie grono dyrektorów szkół i nauczycieli koordynujących klasy mundurowe, a także przedstawicieli samorządów, służb mundurowych oraz instytucji edukacyjnych i oświatowych. Wśród zaproszonych gości znalazł się również mgr Wacław Kubies, kierownik Centrum Kształcenia Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Humanitas.

 

Konferencja odbyła się z udziałem Wicewojewody Śląskiego Mariusza Trepki, zaś samo wydarzenie zainicjowane zostało przez śląskiego kuratora oświaty, Urszulę Bauer i dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, Ewę Matusik. Sama konferencja została podzielona na trzy części, podczas których dyskutowano na temat dobrych praktyk dla szkół, które chciałyby otworzyć w swoich strukturach klasę mundurową, formach współpracy szkół ze służbami mundurowymi oraz o perspektywach absolwentów takich klas na rynku szkolnictwa wyższego i późniejszym, zawodowym.

 

Foto: K. Kamasiński; PZS w Lędzinach - www.powiatbl.pl