Bazy danych

Studenci i pracownicy Wyższej Szkoły Humanitas mają dostęp do nastepujących BAZ DANYCH:

 • LEGALIS  System Informacji Prawnej
 • LEX  Czytelnia Czasopism on-line (prawniczych)
 • LEX  Monografie
 • IBUK LIBRA
 • WBN  Wirtualna Biblioteka Nauki
 • Profinfo Biblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1 stycznia 2016 r. Biblioteka WSH udostępniła studentom i pracownikom naukowym nową bazę książek Profinfo Biblioteka. Za pomocą Profinfo Biblioteki  można wypożyczać i czytać publikacje online na wybranym przez siebie urządzeniu.

Profinfo Biblioteka jest elektroniczną biblioteką, w której wypożyczenia książki trwa zaledwie kilka sekund. Każdy czytelnik otrzymuje osobisty login i hasło, dzięki którym może korzystać z pełnych zasobów biblioteki. Ponadto ma możliwość tworzenia notatek oraz zaznaczania interesujących go fragmentów, a także może przechowywać i udostępniać dokumenty lub pliki innym czytelnikom. Biblioteka WSH wykupiłam dostęp do 70 tytułów książek. Lista dostępnych tytułów znajduje TUTAJ

Aby uzyskać dostęp do bazy należy odebrać w Bibliotece WSH indywidualny login wraz z  hasłem dostępu. Aby wypożyczać książki w Profinfo niezbędny jest dostęp do Internetu. Wypożyczane książki zabezpieczone są formatem DRM. Można je czytać na komputerach oraz urządzeniach mobilnych (za pomocą Bluefire Reader). Bluefire Reader jest bezpłatny, a instrukcja jak go pobrać znajduje się w Profinfo Bibliotece.

Zasady wypożyczania są zbliżone na korzystania z tradycyjnej biblioteki. Nowością jest umożliwienie studentom i środowisku akademickiemu korzystanie z księgozbioru za pośrednictwem komputera, tabletu i telefonu. Książka jest udostępniana na okres do 30 dni. Po tym czasie publikacja automatycznie wraca „na półkę” – nie trzeba pamiętać o terminie zwrotu, ale można oddać ją wcześniej - w ciągu 30 min od wypożyczenia lub 7 dnia od wypożyczenia. Jednocześnie można wypożyczyć 10 tytułów, natomiast w ciągu miesiąca można wypożyczyć maksymalnie 20 książek.

Zapraszamy Wszystkich Studentów i Pracowników do korzystania z Profinfo Biblioteki!

 

Od 1 czerwca 2014 r. Biblioteka WSH oferuje dostęp do bazy prawniczej LEGALIS. Jest to doskonała forma uzupełnienia wiedzy z zakresu prawa dla studentów i pracowników naukowych. Baza jest aktualizowana na bieżąco o najświeższe informacje z zakresu prawa i administracji.

Wszelkich informacji na temat bazy udzielają bibliotekarze. Login i hasło można uzyskać osobiście w bibliotece, telefonicznie lub mailowo (w mailu proszę podać imię i nazwisko, kierunek studiów oraz numer albumu).

Baza jest także dostępna w sieci uczelni ze stanowisk komputerowych znajdujących się w czytelni.
Zawartość Systemu Informacji Prawnej LEGALIS:

 • akty prawne
 • prawo UE
 • orzeczenia sądów
 • orzeczenia administracji
 • interpretacje
 • komentarze
 • praktyczne wyjaśnienia
 • systemy
 • bibliografię
 • nformatory

Od stycznia 2015 r. studenci i pracownicy Wyższej Szkoły Humanitas posiadający hasło do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS mogą korzystać z elektronicznych wersji czasopism naukowych wydawanych przez C.H. Beck.
Prenumerata wersji papierowej (tradycyjnej) została zawieszona.

Zapraszamy do zapoznania się z listą czasopism dostępnych w tym serwisie oraz w Bibliotece WSH - pobierz

 

W Bibliotece WSH można odebrać hasło do bazy czasopism prawniczych – LEX Czytelni Czasopism On-line zawierającej artykuły, recenzje i felietony opublikowane w publikacjach wydawanych przez Wolters Kluwer Polska oraz przez innych wydawców.

Od 1 stycznia 2016 r. prenumerata wersji papierowej (tradycyjnej) nie zawieszona.

Zapraszamy do zapoznania się z listą czasopism dostępnych w tym serwisie oraz w Bibliotece WSH - pobierz

 

Moduł Lex Monografie jest największą na rynku elektroniczną bazą monografii, omawiającą szerokie spektrum zagadnień prawnych. Zawiera ponad 700 elektronicznych monografii, m.in. z dziedzin: prawo cywilne, karne, administracyjne, podatkowe, konstytucyjne, pracy i europejskie. Ilość dostępnych monografii stale się zwiększa – bowiem moduł LEX Monografie jest regularnie wzbogacany o nowe publikacje.

Wśród dostępnych pozycji znajdują się: monografie (szczególnie z zakresu prawa handlowego i prawa spółek), poradniki branżowe, podręczniki dla profesjonalistów, publikacje urzędowe.

Jest to baza idealna dla studentów, pracowników naukowych oraz praktyków. Pozwala gruntownie pogłębić wiedzę na temat różnych instytucji i zagadnień prawnych. Wysoki poziom merytoryczny serii sprawia, że zajmuje ona na rynku pierwsze miejsce wśród tego typu publikacji.

 

Od 1 stycznia 2017 r. Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu dla swoich Czytelników kontynuuje świadczenie  usługi, która pozwala korzystać z  wybranych publikacji elektronicznych z czytelni on-line IBUK Libra. W tym roku liczba dostępnych „książek elektronicznych” to 945 pozycji.

Przypominamy, że Serwis IBUK Libra to pierwsza w Polsce wirtualna czytelnia podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin nauki opublikowanych przez największe wydawnictwa krajowe oraz naukowe wydawnictwa wiodących uczelni wyższych. Nowoczesna technologia pozwala także na korzystanie z książek na urządzeniach mobilnych.

Baza IBUK Libra będzie dostępna na wszystkich komputerach w Czytelni Biblioteki WSH oraz zdalnie (z możliwością korzystania z komputera domowego), po otrzymaniu w bibliotece indywidualnego kodu PIN. Po zalogowaniu się na osobiste konto My IBUK i wpisaniu kodu, użytkownik uzyska dostęp do zasobów IBUK Libra wykupionych przez Bibliotekę WSH. Konto umożliwia korzystanie z czytelni online ibuk.pl, Księgarni Internetowej PWN, Uniwersalnego Słownika Języka Polskiego usjp.pwn.pl oraz Słownika Angielsko-Polskiego PWN Oxford (oxford.pwn.pl). Przy korzystaniu z bazy zalecane jest posiadanie aktualnej wersji Google Chrome, Safari lub Mozilla Firefox (uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies)

Serdecznie zapraszamy do korzystania z serwisu oraz odbierania kodów PIN w Czytelni Biblioteki WSH.


Zestawienia publikacji elektronicznych z IBUK Libra, do których został wykupiony dostęp:

Elektroradiologia - pobierz

Psychologia i Pedagogika - pobierz

Prawo i Administracja - pobierz

Bezpieczeństwo narodowe i BHP - pobierz

Pierwsze kroki z  IBUK Libra:

 

Biblioteka WSH obok tradycyjnych nośników informacji oferuje swoim użytkownikom dostęp do elektronicznych źródeł w postaci baz danych. Dzięki uczestnictwu w programie, realizowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego -
Wirtualna Biblioteka Nauki.

Czytelnicy mają możliwość korzystania z następujących baz danych:

 • EBSCO
 • Elsevier
 • Springer
 • Web of Knowledge
 • Nature
 • Science
 • Scopus
 • Wiley-Blackwell

Bazy dostępne są ze wszystkich komputerów na terenie czytelni Biblioteki WSH.

EBSCO

Academic Search Complete - najobszerniejsza na świecie baza pełnotekstowych publikacji naukowych z różnych dziedzin. Obejmuje ponad 7 900 pełnotekstowych czasopism, w tym przeszło 6 800 recenzowanych. Oprócz pełnych tekstów udostępnia indeksy i streszczenia z przeszło 11 900 czasopism i ponad 12 000 publikacji, takich jak monografie, raporty, materiały konferencyjne itd. W bazie zamieszczono materiały w formacie PDF, których zakres chronologiczny sięga roku 1887. Większość pozycji pełnotekstowych została zapisana w formacie macierzystym PDF (z możliwością wyszukiwania). Dla ponad 1 400 czasopism udostępniono możliwe do wyszukania cytowane przypisy. Baza ta zawiera czasopisma z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, nauk medycznych, biomedycznych, rolnictwa, nauk ścisłych, technicznych, informatyki i wielu innych dziedzin.

Agricola - zawiera rekordy bibliograficzne pochodzące z biblioteki National Agricultural Library należącej do Ministerstwa Rolnictwa USA (Department of Agriculture). Baza AGRICOLA, której zakres chronologiczny sięga roku 1970, zawiera ponad 4,8 miliona cytowań. Cytowania pochodzą z artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych oraz raportów technicznych związanych z rolnictwem.

Business Source Complete - najbardziej autorytatywna baza naukowa z zakresu biznesu, obejmuje wiodącą kolekcję publikacji w formie bibliograficznej i pełnotekstowej. Zawiera indeksy i abstrakty najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny biznesu z archiwami od 1886. Ponadto baza udostępnia możliwe do wyszukania cytowane przypisy odnośnie ponad 1300 czasopism.

ERIC - Educational Resource Information Center, zawiera ponad 1 300 000 rekordów oraz odsyłacze do ponad 323 000 pełnotekstowych dokumentów sięgających roku 1966.

GreenFILE - zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty ponad 384 000 rekordów jak również pełny tekst ponad 4 700 rekordów z publikacji w wolnym dostępie (Open Access).

Health Source - Consumer Edition - najbogatsza z dostępnych dla bibliotek na świecie kolekcja informacji z zakresu zdrowia publicznego. Obejmuje wiele tematów z dziedziny zdrowia, w tym nauki medyczne, nauki o żywności i żywieniu, opiekę nad dziećmi, medycynę sportową i zdrowie ogólne. Health Source: Consumer Edition zawiera około 80 pełnotekstowych publikacji z zakresu zdrowia publicznego.

Health Source: Nursing/Academic Edition - zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dyscyplin medycznych. Health Source: Nursing/Academic Edition udostępnia także przewodnik Lexi-PAL Drug Guide, zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów na temat leków generycznych z ponad 4 700 nazw firmowych produktów.

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) - baza zawiera 560 głównych czasopism tematycznych („core journals"), blisko 50 czasopism priorytetowych („priority journals:) oraz niemal 125 czasopism objętych indeksowaniem selektywnym („selective journals"); obejmuje również książki, raporty dotyczące badań oraz ich przebieg. Zakres tematyczny obejmuje bibliotekarstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, pobieranie informacji online, i zarządzanie informacjami itd. Zakres chronologiczny bazy sięga połowy lat 60. XX wieku.

MasterFILE Premier - multidyscyplinarna baza danych, zaprojektowana specjalnie dla bibliotek publicznych, udostępnia pełny tekst niemal 1 700 publikacji popularnonaukowych, których zakres chronologiczny sięga 1975 r. Zakres tematyczny MasterFILE Premier obejmuje właściwie wszystkie dziedziny wiedzy. Baza zawiera również pełnotekstowe wersje niemal 500 książek referencyjnych oraz ponad 164 400 dokumentów źródłowych, a także kolekcję obrazów zawierającą ponad 502 000 fotografii, map i flag. Baza jest aktualizowana codziennie poprzez EBSCOhost.

MEDLINE - baza zawiera autorytatywne informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych. Stworzona przez National Library of Medicine, baza MEDLINE stosuje indeksowanie według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings) z wykorzystaniem struktury hierarchicznej drzewa, nagłówków podrzędnych i możliwości rozwijania terminów w celu wyszukiwania rekordów z ponad 4 800 czasopism biomedycznych.

NewsPaper Source - baza zapewnia kompletne, pełnotekstowe wersje ponad 40 amerykańskich i międzynarodowych gazet. Baza danych zawiera również pełnotekstowe wersje wybranych artykułów z 389 regionalnych gazet wydawanych w USA. Ponadto udostępnia ona pełnotekstowe transkrypcje programów radiowych i telewizyjnych.

Regional Business News - baza danych zawiera pełnotekstowe materiały regionalnych publikacji biznesowych. Regional Business News obejmuje ponad 80 publikacji biznesowych na temat wszystkich obszarów miejskich i wiejskich wewnątrz Stanów Zjednoczonych.

Elsevier - ScienceDirect

Elektroniczne, pełnotekstowe wersje czasopism Elsevier udostępniane są w formie bazy danych Science Direct on Site (SDOS) działającej od 2001 roku na serwerze ScienceServer (SS) w ICM oraz od roku 2007 równolegle w formie bazy Science Direct on Line (SDOL) na serwerze wydawcy. Baza umożliwia dostęp do około 1650 czasopism z listy Science Direct Freedom Collection. Czytelnik ma możliwość przeszukiwania archiwalnych numerów od co najmniej 1995 roku.

SpringerLink

Jest to pełnotekstowa baza danych wydawnictwa Springer, która pozwala na przeszukiwanie 1130 tytułów czasopism w formie elektronicznej z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych, biologicznych, informatycznych, ochrony środowiska i innych. Serwis SpringerLink umożliwia dostęp do spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów. Czytelnik ma możliwość przeszukiwania archiwalnych numerów od co najmniej 1997 roku. Czasopisma elektroniczne Springer udostępniane są na serwerze SpringerLink należącym do wydawcy.

Web of Knowledge

Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą:

 • Science Citation Index Expanded (SCIE)
 • Social Science Citation Index (SSCI)
 • Art & Humanities Citation Index (AHCI)
 • Conference Proceedings Citatin Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak:
 • Journal Citation Report (JCR)
 • Essential Science Indicators (ESI)

Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS), który jest archiwizowany i udostępniany na serwerze w ICM. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 10.000 czasopism.

Krajowa licencja akademicka Web of Knowledge obejmuje pakiet WoS oraz bazy CPCI i JCR z dostępem do następujących roczników:

 • Science Citation Index Expanded – dostęp od 1975 do rocznika obecnego
 • Social Science Citation Index - dostęp od 1975 do rocznika obecnego
 • Art.& Humanities Citation Index – dostęp od 1975 do rocznika obecnego
 • Conference Proceedings Citation Index – Science - dostęp od 1990 do rocznika obecnego
 • Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities - dostęp od 1990 do rocznika obecnego
 • Journal Citation Report – rocznik bieżący.

Każdy rekord w indeksach cytowań zawiera spis publikacji cytowanych w danym artykule oraz cytujących dany artykuł. Specjalny tryb przeszukiwania bazy „cited reference searching” pozwala znajdować cytowania artykułów określonego autora.

Nature

Czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy Nature Publishing Group (NPG). Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010, w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.), a roczniki od 2010 będą archiwizowane na serwerze krajowym.

Science

Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.

Scopus

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA.

Wiley-Blackwell

Czasopisma Wiley-Blackwell są od roku 2012 udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje 1367 tytułów ("Full Collection") z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library.