Latający Uniwersytet

Latający Uniwersytet to nazwa projektu edukacyjnego, realizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. W jego ramach pracownicy naukowi uczelni odwiedzają szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne na terenie Zagłębia, prowadząc w nich zajęcia akademickie oraz warsztaty dla młodzieży.

Wykłady i ćwiczenia, odbywające się w ramach „Latającego Uniwersytetu", dotyczą tematycznie kierunków studiów prowadzonych w WSH.

Bloki tematyczne: 

  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Dziennikarstwo
  • Pedagogika
  • Psychologia
  • Prawo
  • Zarządzanie

Projekt realizowany jest od blisko dziesięciu lat i cieszy się od bardzo dużym zainteresowaniem szkół.

Dla uczniów spotkanie z wykładowcami to przedsmak życia akademickiego, a do tego porcja wartościowej, podanej w przystępny sposób wiedzy.

Placówki i uczniowie, którzy chcą wziąć udział w zajęciach „Latającego Uniwersytetu", mogą wybrać sobie temat wykładu. Zajęcia w ramach „Latającego Uniwersytetu" prowadzone są bezpłatnie. 

Kontakt:

tel.: (32) 363 12 30

e-mail: anna.bluma@humanitas.edu.pl