Prawo

O kierunku

Sylwetka absolwenta

Atuty kierunku

Opłaty

Prawo w 3,5 roku!

PEU

Prawo - studia magisterskie - Katowice / ŚląskZdobądź tytuł magistra Prawa w 3,5 roku!

 


Studia jednolite magisterskie

Prawo w Wyższej Szkole Humanitas to elitarne studia przygotowujące do zawodu prawnika – jednego z najbardziej prestiżowych i poszukiwanych na rynku pracy zawodów w Polsce. W trakcie nauki studenci szybko przekonują się, że przepisy i kodeksy wcale nie są groźne, a ich znajomość jest zaletą w pracy zawodowej.

Humanitas oferuje swoim studentom wyjątkową możliwość uzyskania tytułu magistra prawa w 3,5 roku, dzięki innowacyjnemu systemowi, który pozwala ukończyć studia w krótszym czasie bez wpływu na jakość kształcenia i poziom wiedzy merytorycznej.

Kierunek Prawo w Wyższej Szkole Humanitas zdobył wyróżnienie w prestiżowym X Jubileuszowym Rankingu Wydziałów Prawa "Dziennika Gazety Prawnej"!

Kierunek z oceną pozytywną Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyróżniony za system zapewniania jakości kształcenia!

Dla kogo:

Prawo to kierunek dla osób interesujących się gospodarką, polityką, historią, życiem społecznym, problematyką przestępczości, funkcjonowaniem instytucji publicznych itp. Podczas studiów adepci nabywają umiejętność interpretowania i stosowania prawa, uczą się rozumieć jego zawiłości, przyswajają aspekty warsztatu pracy adwokata, prokuratora, sędziego, radcy prawnego, a także menadżera, który wykorzystuje prawo jako instrument zarządzania w przedsiębiorstwie.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci Prawa znajdą zatrudnienie:​

 • w wymiarze sprawiedliwości,
 • w organach administracji publicznej (urzędy miast, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, starostwa powiatowe),
 • w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych firmach,
 • w charakterze adwokata, radcy prawnego, sędziego, prokuratora, notariusza,
 • w charakterze menadżera przedsiębiorstwa.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Prawo karne
 • Prawo cywilne
 • Prawo administracyjne
 • Instytucje Unii Europejskiej
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Prawo handlowe
 • Historia prawa
 • Teoria i filozofia prawa
 • Postępowanie administracyjne

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Humanitas:

 • otrzyma przygotowanie prawnicze zgodne z europejskimi standardami;
 • wyposażony będzie w „klasyczną” wiedzę prawniczą dającą możliwość znalezienia zatrudnienia w wymiarze sprawiedliwości (sądownictwo, prokuratura, adwokatura), notariacie, administracji państwowej i samorządowej, przy jednoczesnym wyposażeniu w szeroką wiedzę z dziedzin prawa regulujących działalność gospodarczą oraz w kwalifikacje z zakresu ekonomii i zarządzania;
 • będzie posiadał umiejętności w zakresie prawidłowego interpretowania i wyjaśniania osobom bez wykształcenia prawniczego przepisów obowiązującego prawa i orzecznictwa;
 • będzie przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
 • Możliwość uzyskania tytułu magistra prawa już w 3,5 roku! Dzięki innowacyjnej organizacji roku akademickiego i podzieleniu go na 3 trymestry, a nie na 2 semestry studenci realizują pełen program studiów prawniczych w krótszym czasie.
 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku prawo przygotowany został we współpracy z kancelariami prawnymi, instytucjami administracji publicznej, instytucjami wymiaru sprawiedliwości, organizacjami pozarządowymi.
 • Wysokie miejsce w rankingach! WSH zajęła VI miejsce w Polsce w rankingu wydziałów prawa „Dziennika Gazety Prawnej” (2013).
 • Znani, wybitni wykładowcy! Studenci Prawa w WSH mogą uczestniczyć w wykładach gościnnych popularnych naukowców, takich jak prof. Andrzej Zoll, prof. Dariusz Rosati, prof. Jerzy Buzek.
 • Kierunek kształcący specjalistów w ściśle określonej dziedzinie!
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku prawo prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: adwokaci, radcy prawni, sędziowie, notariusze, menadżerowie firm.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Gotowość do aplikacji! Studia przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z instytucjami wymiaru sprawiedliwości, instytucjami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami europejskimi.
 • Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów!
 • Liczne, innowacyjne zajęcia fakultatywne uzupełniające program studiów! Oferujemy m.in. możliwość udziału w warsztatach z mediacji sądowych, psychologii sądowej, symulacji sali rozpraw, technik kryminalistycznych, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji.

 

Studia jednolite magisterskie
niestacjonarne
Ścieżka 3,5-letnia w ramach
indywidualnej ścieżki studiów
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 rok studiów
4x 420 zł = 1680zł
4x 320 zł = 1280 zł
Bonus = 400 zł

8x 540 zł = 4 320 zł
2 rok studiów
12x 540 zł = 6480 zł
3 rok studiów
12x 540zł = 6480 zł
4 rok studiów
(jeden semestr)
5x 540 zł =2700 zł
Suma czesnego 21 660zł
21 260 zł
Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł
Studia jednolite magisterskie
niestacjonarne
Ścieżka 5-letnia
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
5x 300 zł = 1500 zł
Bonus = 400 zł

2 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
3 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
4 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
5 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
6 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
7 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
8 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
9 semestr 5x 436 zł = 2180 zł
10 semestr 5x 436 zł = 2180 zł
Czesne za lipiec i sierpień 10x 220 zł = 2200 zł
Suma czesnego
21 760zł
21 360 zł

Promocja "Im wcześniej, tym lepiej"
Bonus = 800 zł
 

 

Studia jednolite magisterskie
stacjonarne
Ścieżka 5-letnia
Opłaty rekrutacyjne Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata za wydanie legitymacji - 22 zł
Opłata wpisowa - 400 zł / 0 zł
Bonus = 400 zł
1 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
0 zł
Bonus = 1680 zł
2 semestr 5x 336 zł = 1680 zł
3 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
4 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
5 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
6 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
7 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
8 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
9 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
10 semestr 5x 380 zł = 1900 zł
Czesne za lipiec i sierpień 10x 220 zł = 2200 zł
SUMA 20 760 zł
19 080 zł
Promocja "Ekstraklasa wśród ofert"
Bonus = 2080 zł

Wyższa Szkoła Humanitas umożliwia studentom studiów niestacjonarnych zdobycie tytułu magistra prawa w 3,5 roku. W innych uczelniach studia na tym kierunku trwają 5 lat. Oferta WSH wynika z możliwości realizowania studiów w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia. Dzięki temu studenci mogą zrealizować pełny program studiów w krótszym czasie. Studia, które trwają 3,5 roku, obejmują ten sam materiał, co studia realizowane w tradycyjnym, pięcioletnim trybie, ale są realizowane wg. autorskiego, dostosowanego do oczekiwań studenta trybu kształcenia. Nasi studenci uzyskują tę samą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, którą nabywają studenci kształcący się na studiach pięcioletnich, realizowanych w standardowym, niezindywidualizowanym trybie.

Prawo
Studia
jednolite magisterskie
 niestacjonarne 
Porównanie
Ścieżka 5-letnia Ścieżka 3,5-letnia
realizowana w ramach
indywidualnej ścieżki studiów

Program studiów identyczny identyczny
Efekty kształcenia identyczne identyczne
Ilość zjazdów w semestrze 8  8
Planowny termin ukończenia studiów czerwiec 2024 marzec 2023
Całkowita kwota czesnego 21 760 zł
21 660 zł

 

Uwaga! Studia na kierunku prawo w trybie stacjonarnym (dziennym) realizowane są w tradycyjnym, 5-letnim cyklu kształcenia. Oferta umożliwiająca zdobycie tytułu magistra prawa w 3,5 roku adresowana jest wyłącznie do studentów studiów niestacjonarnych.

Procedura przyjęcia na studia na podstawie doświadczenia zawodowego

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje kandydatom przyjęcie na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się (PEU)  - procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która umozliwia kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu. Pozwala to znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia się to doskonała propozycja dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom studiów wyższych, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach na uczelni.

Szczegółowe informacje dot. PEU i wykaz dokumentów znajdziesz TUTAJ.