Warunki rekrutacji

Rekrutację prowadzi Punkt Rekrutacyjny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.​

Krok 1

Wypełnij i wydrukuj kwesti​onariusz on-line​​

Krok 2

Skompletuj następujące dokumenty:

  • kwestionariusz zostanie wydrukowany przez pracownika rekrutacji podczas składania dokumentów na studia,
  • kserokopia świadectwa maturalnego (w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite magisterskie),
  • kserokopia dyplomu (w przypadku kandydatów na studia II stopnia),
  • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

Krok 3

Dokonaj opłat za studia:​

Wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem​

Krok 4

Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego z kompletem dokumentów i potwierdzeniem wpłat.

Krok 5

Otrzymasz umowę na miejscu w Humanitas. Po jej podpisaniu, jesteś przyjęty na studia. Gratulujemy!
Do pobrania:
Umowa


KONTO
Wyższa Szkoła Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

Szczegółowych informacji udziela:

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

Sprawdź PROMOCJE!