Administracja, prawo i biznes

Studia z zakresu prawa i administracji

Wszystkie kierunki studiów podyplomowych z zakresu Prawa i Administracji zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca

Studia z zakresu finansów i rachunkowości

Kierunki objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca

Studia z zakresu bezpieczeństwa

Studia z zakresu zarządzania

Studia interpersonalne

Studia menedżerskie

Studia z zakresu komunikacji społecznej

Studia z zakresu pedagogiki, psychologii i terapii