Promocje

Promocja "Im wcześniej tym lepiej"*

Im wcześniej kandydat złoży dokumenty na studia podyplomowe, tym większą otrzyma zniżkę:

  • 500 zł zniżki przy złożeniu dokumentów na studia podyplomowe do 15 lutego 2018 r.

Aby otrzymać zniżkę należy złożyć komplet wymaganych dokumentów w formie papierowej bądź elektronicznej.      W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wysłania.

Promocja "Studia podyplomowe dla absolwenta" - bonifikata 30%*

Absolwentom WSH studiów licencjackich, magisterskich oraz studiów podyplomowych, którzy zdecydują się rozpocząć naukę na studiach podyplomowych, gwarantujemy bonifikatę w wysokości 30% ceny na studiach podyplomowych.

Promocja "Dodatkowy kierunek - studia podyplomowe" - bonifikata 30%*

Studentom WSH, którzy równolegle ze studiami na poziomie licencjackim lub magisterskim zdecydują się rozpocząć naukęna studiach podyplomowych, gwarantujemy bonifikatę w wysokości 30% ceny na studiach podyplomowych.

Promocja "Studia dla służb mundurowych" - studia podyplomowe do 25% taniej

Kandydaci na studia, którzy reprezentują sektor służb mundurowych (pracują w policji, wojsku, straży pożarnej, straży miejskiej, służbie celnej itp.) otrzymują bonifikatę w wysokości 15% ceny studiów.

Dodatkowo 10% otrzymują członkowie mundurowych organizacji związkowych, z którymi Humanitas zawarła porozumienie o współpracy.

Promocja "Szkoły partnerskie"

Kandydaci na studia podyplomowe, którzy są nauczycielami zatrudnionymi w szkołach partnerskich lub rodzicami dzieci uczęszczających do szkół partnerskich otrzymują:

  • 1000 zł zniżki na studia podyplomowe pedagogiczne
  • 500 zł zniżki na pozostałe kierunki studiów podyplomowych

* Lista szkół partnerskich, z którymi Wyższa Szkoła Humanitas zawarła porozumienie o współpracy.


Promocja "Rodzina w Humanitas"

Jeżeli kandydat na studia ma w swojej rodzinie osobę, która studiuje w Humanitas. I ratę czesnego płaci niższą o 100zł (członek rodziny: matka, ​ojciec, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona).​​​​​ 

Promocja "Rodzice na studiach"

Jeżeli kandydat na studia posiada niepełnoletnie dzieci otrzymuje zniżkę na 3 ratę w I semestrze:

  • 100 zł zniżki dla osób posiadających dwoje niepełnoletnich dzieci
  • 200 zł zniżki dla osób posiadających troje bądź więcej niepełnoletnich dzieci
  • 200 zł dla rodzica niepełnoletniego dziecka niepełnosprawnego​

 *Uwaga! Powyższe promocje nie łączą się. Prosimy o wybór najkorzystniejszej.
Promocje nie obejmują kierunków dofinansowanych w ramach projektu "Partnerstwo dla wiedzy".