Oferta

Szkolenia oferowane przez Dział Szkoleń WSH próbowaliśmy usystematyzować w widoczne poniżej kategorie. Jednak tematy  szkoleń wymienione w ramach poniższych kategorii, w żadnej mierze nie wyczerpują naszych możliwości organizacyjnych.

Na Państwa zlecenie jesteśmy w stanie opracować ofertę każdego szkolenia i kursu doskonalącego podnoszącego kompetencje Państwa i Państwa pracowników w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe, w miejscu i czasie uzgodnionym z Państwem.

Wciąż poszerzającą się ofetę szkoleń otwartych, które proponujemy również z możliwością dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników, publikujemy na platformie Baza Usług Rozwojowych.

Zapraszamy do zgłaszania udziału w szkoleniach otwartych WSH za pośrednictwem BUR, natomiast w przypadku chęci skorzystania z usługi rozwojowej uszytej na miarę potrzeb Państwa firmy (również z możliwością uzyskania dofinansowania dla MŚP) zapraszamy do kontaktu z Działem Szkoleń Wyższej Szkoły Humanitas.

Szkolenia menedżerskieSzkolenia biznesowe

Szkolenia miękkieSzkolenia miękkie