Oferta

ORGANIZACJA

  • w formule otwartej
    zgłoszenia na szkolenia przyjmowowane są za pośrednictwem dostępnych na stronie www formularzy online oraz przez Bazę Usług Rozwojowych lub za pośrednictwem formularza zainteresowania wzięciem udziału w szkoleniu, jeżeli dotyczą zainteresowania udziałem w szkoleniu, którego termin nie jest podany na stronie www lub w BUR, ale zostanie ustalony przez WSH po zebraniu liczby chętnych pozwalających na uruchomienie grupy szkoleniowej 
  • w formule zamkniętej tj. na zlecenie zorganizowanych grup pracowników z jednego przedsiębiorstwa/rad pedagogicznych

więcej o szczegółach związanych z organizacją szkoleń przez WSH >>

ZAWSZE PROMOCJE

             SAMI SWOI
             absolwenci/słuchacze/studenci Wyższej Szkoły Humanitas uprawnieni są do 20% zniżki
            
w opłatach za uczestnictwo w szkoleniach liczonej od ceny regularnej

             2z1
             dla każdej z 2 osób zgłaszanych na szkolenie lub kurs przez jednego pracodawcę
             lub zgłaszających się samodzielnie, pochodzących z jednej instytucji, przysługuje zniżka
             w wysokości 10% regularnej ceny szkolenia

             SIEĆ WSPÓŁPRACY EDUKACYJNEJ
             przy zapisie na kurs lub szkolenie nauczyciela zatrudnionego w szkole partnerskiej WSH/rodzica
             ucznia uczącego się w takiej szkole, obowiązują odpowiednio zniżki w wysokości do 30%
            
i do 25% od ceny regularnej szkolenia

więcej o aktualnie obowiązujących promocjach i zasadach ich łączenia >>

USŁUGI SZKOLENIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ DOFINANSOWANIA DO 80%

dla firm z sektora MŚP i ich pracowników
więcej o możliwościach uzyskania dofinansowania - gdzie, jak, kiedy? >>

 

Aktualne terminy szkoleń i studiów podyplomowych WSH

proponowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych