V Międzynarodowa Konferenecja Naukowa GOSPODARKA - ZMIANY - ZARZĄDZANIE

INSTYTUT ZARZĄDZANIA I EKONOMII Wyższej Szkoły HUMANITAS
 oraz

INSTYTUT PRZEDSIĘBIORSTWA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJz okazji jubileuszu 20-lecia WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS
mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
GOSPODARKA– ZMIANY – ZARZĄDZANIE,

która odbędzie się 8 grudnia 2017 roku o godz. 10.00,
w siedzibie Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu
pod honorowym patronatem
Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
oraz Rektora Wyższej Szkoły HUMANITAS

 

Gość Specjalny:

Prof. Witold Orłowski - członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula wygłosi wykład pt. "Zmieniający się biznes w dynamicznie zmieniającym się świecie".

 

Tematyka dyskusji konferencyjnej zostanie wyraźnie ukierunkowana na problemy związane  z ekonomicznymi aspektami zarządzania. Najważniejszym problemem poddanym dyskusji będzie „zarządzanie zmianami” z uwzględnieniem innowacyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich. 

BLOKI  dyskusyjne:

 • Nowe wyzwania innowacyjnej przedsiębiorczości
 • Teoria i praktyka nowoczesnego zarządzania
 • Kapitał ludzki w rozwoju organizacji
 • Zarządzanie firmami rodzinnymi

Komitet Naukowy:

 • Prof. nzw dr hab. Jan Klimek- Dyrektor IP SGH, przewodniczący
 • Prof. nzw. dr Andrzej Kupich - Dyrektor IZiE WSH, z-ca przewodniczącego
 • Prof. zw. dr hab. Jan Porvaznik - WSH, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie
 • Prof. zw. dr hab. Marian Huczek - AK im. AFM
 • Prof. nzw. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona –Uczelnia Techniczno Handlowa  im. Chodkowskiej w Warszawie, SGH
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodyński - AK im. AFM
 • Prof. nzw. dr hab. Miloslava Chovancova - WSH, Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie
 • Prof. nzw. dr hab. Štefan Kassay, Członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk
 • Prof. WSH dr hab. Aleksander Korochenskiy, WSH
 • Prof. nzw. dr hab Anna Korombel, Politechnika Częstochowska
 • Prof. nzw. dr hab. Helena Kościelniak, Politechnika Częstochowska
 • Prof. nzw. dr hab. Piotr Masiukiewicz- SGH
 • Prof. nzw.dr hab. Jolanta Staszewska- WSH
 • Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Widera, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr Małgorzata Smolarek, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Dr Zbigniew Wierzbicki, Centrum Rozwiązań Menedżerskich Finance
 • Dr Beata Żelazko, SGH

Zgłoszenie uczestnictwa oraz referatów:

Zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy o nadsyłanie wypełnionych kart zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: konferencjaGZZ@humanitas.edu.pl, do dnia 19.11.2017. Jednocześnie prosimy o podanie tytułu i streszczenia referatu w języku polskim i angielskim, wraz ze wskazaniem bloku tematycznego Konferencji, słów kluczowych (keywords) w języku polskim i angielskim oraz afiliacji Autora.

>> Karta zgłoszeniowa do pobrania  <<

Komitet Organizacyjny Konferencji: 

 • dr inż. Olimpia Grabiec - przewodnicząca, IZiE
 • prof. nzw. dr hab. Jolanta Staszewska, IZiE
 • dr Jadwiga Bakonyi, IZiE
 • dr Joanna Podgórska-Rykała, IAiP

Kontakt:

e-mail: konferencjaGZZ@humanitas.edu.pl

tel. 605-205-077

Opłaty i terminy przedkonferencyjne:

Uczestnictwo oraz publikacja referatu: 450 zł.
Uczestnictwo w Konferencji bez publikacji: 150 zł.
Publikacja referatu (bez uczestnictwa w Konferencji): 250 zł.

Terminarz przygotowań do Konferencji:

 • 19 listopada 2017 r.

Termin nadsyłania drogą elektroniczną karty zgłoszenia udziału w Konferencji na adres: konferencjaGZZ@humanitas.edu.pl

 • 19 listopada 2017 r.

Termin dokonania opłaty konferencyjnej, Nr konta: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932, z opisem w tytule: Konferencja GZZ – imię i nazwisko Uczestnika

 • 30 listopada 2017 r.

Termin przesłania referatu na adres: konferencjaGZZ@humanitas.edu.pl

Publikacja konferencyjna

 1. Referaty (artykuły) pozytywnie ocenione przez dwóch niezależnych recenzentów zostaną opublikowane w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS Zarządzanie. Czasopismo wydawane jest przez Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu. Czasopismo zostało w 2012r. zarejestrowane na liście czasopism ministerialnych. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku, otrzymało 8 punktów w ramach listy punktowanych czasopism naukowych.
 2. Referaty (artykuły) z jedną pozytywną recenzją, po uwzględnieniu uwag recenzenta zostaną opublikowane w monografii naukowej.

Szczegółowy program Konferencji możecie Państwo przeczytać lub pobrać tutaj.