Źródła internetowe dla poszczególnych kierunków

Administracja i Prawo:

Czasopisma on-line:

Pedagogika:

 Czasopisma on-line :

Zarządzanie i logistyka:

 • ASCE - American Society of Civil Engineers inżynieria lądowa, inżynieria środowiskowa,pełny dostęp, abstraktowa, spisy treści
 • ASME/Technical Journals - technika, pełny dostęp, abstraktowa, spisy treści
 • BazTech - baza o zawartości polskich czasopism technicznych, pełny dostęp, bibliograficzno-abstraktowa
 • BIMET - technika, pełny dostęp, bibliograficzna
 • Esp@cenet - patenty, pełny dostęp, bibliograficzno-informacyjna
 • European Patent Office (EPO) - patenty, pełny dostęp, informacyjna
 • Eurostat - statystyka, pełny dostęp, pełnotekstowa
 • IoP electronic journals - nauki ścisłe, pełny dostęp, spisy treści, streszczenia, wybrane artykuły
 • Katalog Polskich Norm - normy, pełny dostęp, bibliograficzno-informacyjna
 • MATH - nauki matematyczne, pełny dostęp, bibliograficzno-abstraktowa
 • Portal Logistica.pl - zawiera artykuły dotyczące zagadnień: logistyki, transportu, spedycji i  systemów informatycznych dla logistyki
 • Scientific and Technical Information - nauki fizyczne, energia, pełny dostęp, bibliograficzno-abstraktowa, pełno tekstowa
 • SIGŻ - System Informacji o Gospodarce Żywnościowej, gospodarka żywnościowa, częściowy dostęp, bibliograficzno-abstraktowa

Czasopisma on-line :

Ekonomia i rachnukowość:

 • Economic Journals on the Web - nauki ekonomiczne, częściowy dostęp, spisy treści, streszczenia, wybrane artykuły
 • Ekonomia on-line - ekonomia, pełny dostęp, informacyjna
 • Emerald - nauki ekonomiczne, bibliotekoznawstwo, pełny dostęp po darmowym zalogowaniu, abstraktowo-pełnoteksowa
 • Find Articles - nauki ekonomiczne, technika, nauczanie, sport, turystyka, pełny dostęp, pełnotekstowa
 • INFOR - ekonomia, rachunkowość, prawo, częściowy dostęp, spisy treści, streszczenia, wybrane artykuły
 • NBP Portal - Portal zawierający artykuły i porady ekonomiczne
 • Publikacje Krajowej Izby Gospodarczej - Portal udostępnia ponad 20 książek w formacie pdf dotyczących takich zagadnień jak: przedsiębiorczość, małe i średnie przedsiębiorstwa, społeczna odpowiedzialność biznesu itp.

Czasopisma on-line:

Socjologia:

 • Archiwum Danych Społecznych - portal udostępniający dane pochodzące z badań prowadzonych przez instytucje nauki
 • Bank Danych Lokalnych - dane statystyczne o regionach, pełny dostęp, pełnotekstowa
 • Portal "Otwórz książkę" - Udostępnia ponad 80 książek naukowych z zakresu szeroko pojętej socjologii i kultury w formie elektronicznej. Książki są udostępnione przez autorów na licencji CreativeCommons

Czasopisma on-line :

Elektroradiologia i zdrowie:

Czasopisma on-line:

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:

Czasopisma on-line :

Informatyka:

 • Computing Research Repository (CoRR) - publikacje zamieszczane w CoRR dotyczą zagadnień: inteligencja elektroniczna, sztuczna inteligencja, informatyka a język, obrazy komputerowe i rozpoznawanie znaków, relacja człowiek-komputer, uczenie się, systemy wieloczynnikowe, modelowanie sieci neuronowych i ewolucyjna technika komputerowa oraz robotyka.

Czasopisma on-line:

Europeistyka i stosunki międzynarodowe:

Filologia Angielska:

Bezpieczeństwo Narodowe: 

Czasopisma on-line:

Psychologia: 

Czasopisma on-line: