III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy

Wyższa Szkoła Humanitas
zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w

III Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy "Przyszłość w rozumie"

19 kwietnia 2017 r., godz. 10:00
Wyższa Szkoła Humanitas (ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec)

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy „Przyszłość w rozumie”, to wydarzenie zainicjowane w 2015 roku przez Wyższą Szkołę Humanitas. Jego celem jest przede wszystkim upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy z wiodących przedmiotów w szkołach ponadgimnazjalnym, ale także propagowanie postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności i kompetencji uczniów oraz zacieśnianie współpracy środowiska akademickiego z młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Pytania, opracowywane przez uznanych pracowników naukowych WSH, ale także ekspertów i praktyków w danych dziedzinach, przygotowywane są w oparciu o aktualne programy kształcenia, a sam konkurs jest znakomitą okazją do sprawdzenia swojej wiedzy tuż przed egzaminem dojrzałości.

Dotychczas, w ciągu dwóch edycji Konkursu, udział w nim wzięło blisko 400 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Sprawdź jak przebiegała poprzednia edycja Konkursu - KLIKNIJ TUTAJ

Kategorie:

  • dyktando w języku angielskim z native speakerem
  • język polski
  • historia, prawo i wiedza o społeczeństwie

Nagrody w każdej z kategorii:

  • I miejsce – 500 zł i kurs szybkiego czytania ufundowany przez firmę Lucky Mind
  • II miejsce – 300 zł
  • III miejsce – 200 zł
  • nagrody książkowe, rzeczowe, vouchery i upominki od partnerów

 

Formularz rejestracji online – KLIKNIJ TUTAJ

Do pobrania:

Regulamin Konkursu - POBIERZ

 

Opłata rejestracyjna: 10,00 zł

Opłatę rejestracyjną należy uiścić na konto:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu, nr konta: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932 do dnia 14.04.2017r. z dopiskiem "Konkurs Wiedzy" bądź w kasie Organizatora najpóźniej w dniu konkursu.

 

 Główny Patronat Honorowy:

 Patroni honorowi:

Partnerzy i sponsorzy nagród:

 

 

Patroni merytoryczni:

    

Patroni medialni: