III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy

 

 

Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy "Przyszłość w rozumie"

 

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy „Przyszłość w rozumie”, to wydarzenie zainicjowane w 2015 roku przez Wyższą Szkołę Humanitas. Jego celem jest przede wszystkim upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy z wiodących przedmiotów w szkołach średnich, ale także propagowanie postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności i kompetencji uczniów oraz zacieśnianie współpracy środowiska akademickiego z młodzieżą szkół średnich.

Pytania, opracowywane przez uznanych pracowników naukowych WSH, ale także ekspertów i praktyków w danych dziedzinach, przygotowywane są w oparciu o aktualne programy kształcenia, a sam konkurs jest znakomitą okazją do sprawdzenia swojej wiedzy tuż przed egzaminem dojrzałości.

Dotychczas, w ciągu czterech edycji Konkursu, wzięło w nim udział blisko 600 uczestników ze szkół średnich z całej Polski.

 

Kategorie pojawiające się na dotychczasowych edycjach konkursu:

  • dyktando w języku angielskim z native speakerem
  • język polski
  • historia, prawo i wiedza o społeczeństwie
  • biologia