Będziński Uniwersytet Dziecięcy WSH

Będziński Uniwersytet Dziecięcy powstał w październiku 2016 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Będzina Pana Łukasza Komoniewskiego oraz Władz Wyższej Szkoły Humanitas. Obecnie realizowana jest III. edycja projektu.

 

Dla kogo, kiedy i gdzie?

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat odbywają się w soboty (daty wskazano w harmonogramie) w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie (ul. Piłsudskiego 39, Będzin). 

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w okresie czerwiec - październik 2018, a w razie wolnych miejsc również w trakcie roku akademickiego. Rekrutacja odbywa się wyłącznie on-line. Aby zapisać dziecko należy kliknąć w FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Opłaty

Od roku akademickiego 2018/2019 wprowadzamy nową formułę Będzińskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Każdy z młodych Studentów będzie miał możliwość wyboru jednego z dwóch modułów toku studiów:

Każdy student Uniwersytetu Dziecięcego otrzyma własny INDEKS. Za udział w wykładach lub innych aktywnościach Studenci otrzymują naklejki, które mogą wkleić do indeksów- każda naklejka poświadcza o obecności studenta na zajęciach.

P R O M O C J A

Jak co roku dla rodzeństw przewidziano rabat:

MODUŁ 1 - 100,00 zł pierwsze dziecko, 75,00 zł każde kolejne zapisane dziecko

MODUŁ 2 - 300,00 zł pierwsze dziecko, 275,00 zł każde kolejne rodzeństwo.

 

Będziński Uniwersytet Dziecięcy
Wyższa Szkoła Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
Nr konta 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

opłatę należy uiścić z dopiskiem: Będzin_UD_ imię i nazwisko dziecka

 

Harmonogram 2018/2019

Aby pobrać należy kliknąć TUTAJ.