Rada Wydawnicza

Rada naukowa  Oficyny Wydawniczej „Humanitas”

Dr hab. Marian Gierula – przewodniczący
Dr Michał Kaczmarczyk – zastępca przewodniczącego
Prof. dr hab. Adam Lityński
Prof. dr hab. Dariusz Rott
Dr hab. Władysława Łuszczuk
Doc. ing. Miroslava Chovancova
Dr hab. Krystyna Bobińska
Prof. dr Andrzej Kupich
Dr Bolesław M. Ćwiertniak
Dr Aleksander Mańka