Procedura przyjęcia z innej uczelni

Procedura przyjęcia na semestr wyższy niż pierwszy z innej uczelni

W celu przyjęcia kandydata na semestr wyższy niż pierwszy z innej uczelni należy złożyć w dziekanacie WSH podanie o przyjęcie z innej uczelni wraz ze stosownym zaświadczeniem przygotowanym przez odpowiednią jednostkę w dotychczasowej uczelni.

Zaświadczenie powinno zawierać informację o ilości zaliczonych w pełni semestrów, datę ewentualnego skreślenia z listy studentów oraz wypis wszystkich uzyskanych ocen wraz z punktami ECTS.

Po rozpatrzeniu podania przez Dziekana Wyższej Szkoły Humanitas otrzymają Państwo informację, telefonicznie lub drogą mailową, od którego semestru mogą Państwo rozpocząć studia, informację o płatnościach oraz liczbie warunków dodatkowych do zrealizowania podczas trwania studiów.

Jeżeli zdecydują się Państwo na przyjęcie na naszą uczelnie na semestr wyższy niż pierwszy wystarczy dokończyć proces rekrutacji wedle kroków zawartych w ogólnych warunkach rekrutacji.

Proszę mieć na uwadze, że jeżeli chcą Państwo przenieść się z innej uczelni z utrzymaniem statusu studenta konieczna będzie zgoda Dziekana dotychczasowej uczelni na przeniesienie.