Tatrzanskie sympozjum naukowe XXIV

"Unikajmy zaliczania się do znawców problemów,
którzy mają coraz to nowsze pomysły, ale bez jasnej koncepcji ich wdrażania.
Bądźmy rzeczywistymi badaczami autentycznych, rzeczywistych problemów polskiej edukacji"

Kazimierz Denek
przesłanie z XIII TSN w 2007 roku

 

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
ma zaszczyt zaprosić
na
XXIV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja jutra”
Zakopane 18-20 czerwca 2018 r.

 

Wydarzenie pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Stanisław Palka – przewodniczący
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSB – wiceprzewodniczący

prof. dr hab. Ryszard Bera
prof. dr hab. Franciszek Bereźnicki
prof. dr hab. Ihor Dobryansky (Ukraina)
prof. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa
prof. dr hab. Stanisław Dylak
prof. PhDr. Bohuslav Hodan, CSc. (Czechy)
prof. dr hab. Zenon Jasiński
prof. dr hab. Romuald Kalinowski
prof. dr hab. Wojciech Kojs
prof. dr hab. Dariusz Kubinowski
prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Kwieciński
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski
prof. dr hab. Zbyszko Melosik
prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
prof. dr hab. Jacek Piekarski
prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
prof. dr hab. Bogdan Szulc
prof. dr hab. Mirosław J. Szymański
prof. dr hab. dr h.c. Bogusław Śliwerski
prof. dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski
prof. dr hab. dr h.c. Mykoła Zymomrya (Ukraina)
prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek
dr hab. Andrzej Ćwiklinski, prof. UAM
dr hab. Jan Grzesiak, prof. UAM
dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH
dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO
dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB
dr hab. Krzysztof Krakowski
dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ
dr hab. Władysława Łuszczuk, prof. WSH
dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof. Akademii WSB
dr hab. Edward Nycz, prof. UO
dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF
dr hab. Anna Sajdak
dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk, prof. US
dr hab. Ewa Szadzińska, prof. US
dr hab. Marta Wrońska, prof. UR
dr hab. Tomasz Zimny, prof. US
dr Marek Lewandowski
dr Aleksandra Kamińska – sekretarz

Komitet organizacyjny:

dr Aleksandra Kamińska – wiceprzewodnicząca
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSB – przewodniczący
mgr Ewa Kraus – sekretarz

Grupy tematyczne:

1. Wartości, cele, zadania edukacji jutra w zakresie wychowania, kształcenia, opieki, animacji, profilaktyki. Prognozowanie rozwoju edukacji jutra. Projekty zmian edukacji w skali makro i mikro.
2. Diagnozowanie, wyjaśnianie, rozumienie, interpretowanie składników współczesnej edukacji (procesów i funkcjonowania podmiotów) od wychowania przedszkolnego do studiów doktoranckich – przesłania na przyszłość.
3. Pozytywne i negatywne uwarunkowania procesów edukacji, formalne i nieformalne oraz wewnętrzne i zewnętrzne składniki uwarunkowań – przesłania na przyszłość.
4. Wiedza z doświadczeń i badań pedagogicznych (historycznych, porównawczych) oraz z innych (pozapedagogicznych) nauk w analizie współczesnej edukacji – przesłania na przyszłość.
5. Zmienianie edukacji: eksperymenty pedagogiczne, próby eksperymentalne, badania w działaniu, innowacje pedagogiczne (treściowe, metodyczne, organizacyjne) – z myślą o edukacji jutra.

Informacje organizacyjne:

TSN odbędzie się w dniach 18-20.06.2018 r. w Zakopanem w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „HYRNY”, ul. Piłsudskiego 20.

Formularz rejestracyjny online - link

 

Opłata i zgłoszenia:

Opłata za udział w Sympozjum wynosi 850 zł i obejmuje: koszt noclegów, materiałów konferencyjnych oraz publikacji. Wszystkim zaproszonym Uczestnikom Sympozjum zapewniamy noclegi w pokojach 1- i 2-osobowych w dniach 18-20.06.2018 r., pełne wyżywienie w dniach 18-19.06.2018 r. oraz śniadanie i obiad w dniu 20.06.2018 r. Informujemy, że istnieje możliwość
przyjazdu w dniu 17.06.2018 r. na koszt własny.

Zgłoszenie udziału w Sympozjum należy przesłać do 31 stycznia 2018 r., a tekst wystapienia (tekst w edytorze tekstowym przesłany na adres mailowy: tsn@humanitas.edu.pl – otrzymanie tekstu potwierdzamy drogą mailowa) najpóźniej do 23 lutego 2018 r.

Potwierdzeniem udziału w Sympozjum będzie przesłanie kwoty 850 zł najpóźniej do 20 marca 2018 r. na konto:

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS
41-200 SOSNOWIEC, UL. KILIŃSKIEGO 43
ING BANK SLASKI S.A O/SOSNOWIEC
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
z dopiskiem „XXIV TSN”

Wraz z przelewem prosimy o podanie danych do faktury.

Kontakt:

  • w sprawach organizacyjnych

mgr Ewa Kraus, tel. 0-32 363 12 00 tel. kom. 784 943 053, tsn@humanitas.edu.pl

  • w sprawach dotyczących publikacji w monografii lub/i Zeszytach Naukowych Pedagogika

dr Aleksandra Kamińska, tel. 784 43 42 63, aleksandra.kaminska@humanitas.edu.pl

  • we wszystkich innych sprawach

dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSB, tel. kom. 601 73 43 39, piotr.olesniewicz@humanitas.edu.pl

Organizatorzy informują o możliwości publikacji tekstów autorskich:

  • w monografi naukowej XXIV Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego, która będzie się składać z rozdziałów (artykułów) w języku polskim. Monografia będzie punktowana zgodnie ze standardami MNiSW (Rozporzędzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, tekst w języku polskim – 5 punktów),
  • w Zeszytach Naukowych Pedagogika WSH – 7 punktów za tekst.

W monografi i Zeszytach Naukowych nie będą mogły zostać zamieszczone teksty, które:

- zostaną nadesłane po 23 lutego 2018 r. (termin nieprzekraczalny dla publikacji w Czasopiśmie Zeszyty Naukowe Pedagogika)
- nie spełniają wymogów redakcyjnych,
- nie uzyskają pozytywnych recenzji wydawniczych,

Ponadto prosimy o:
- przesłanie wraz z tekstem informacji o preferowanym miejscu (monografia/czasopismo) publikacji,
- pobranie ze stron TSN i Czasopisma umów wydawniczych i przeslanie podpisanego egzemplarza wraz z tekstem artykułu na adres siedziby Wyższej Szkoły Humanitas.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia - KLIKNIJ TUTAJ
Zasady redagowania tekstu - KLIKNIJ TUTAJ
Zaproszenie - KLIKNIJ TUTAJ
Program - zostanie zamieszczony w późniejszym termini

Patronaty:

Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula

Starostwa Powiatu Tatrzańskiego Piotr Bąk

Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin