Tatrzanskie sympozjum naukowe XXV

 

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
ma zaszczyt zaprosić
na
XXV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja jutra”
Zakopane 24-26 czerwca 2019 r.

 

 

Komitet Naukowy:


prof. dr hab. Stanisław Palka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – przewodniczący
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSH – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – wiceprzewodniczący

 

prof. dr hab. Franciszek Bereźnicki – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
prof. dr hab. dr h.c. Nitza Davidovich – Ariel University (Izrael)
prof. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa – Akademia Ignatianum w Krakowie
prof. dr hab. Stanisław Dylak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. PhDr. Bohuslav Hodan, CSc.– Masarykova Univerzita v Brne (Czechy)
prof. dr hab. Wojciech Kojs – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Kwieciński – Polska Akademia Nauk w Warszawie
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – Uniwersytet Warszawski
ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Beata Przyborowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki – Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
prof. dr hab. Bogdan Szulc – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
prof. dr hab. Mirosław J. Szymański – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
prof. dr hab. dr h.c. Bogusław Śliwerski – Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. Ewa Borowiec, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Andrzej Ćwikliński, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Jan Grzesiak, prof. PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
dr hab. Małgorzata Kaliszewska, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO – Uniwersytet Opolski
dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Anna Krajewska – Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Krzysztof Krakowski, prof. ASzWoj – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
dr hab. Władysława Łuszczuk, prof. WSH – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof. Akademii WSB – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
dr hab. Edward Nycz, prof. UO – Uniwersytet Opolski
dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Anna Sajdak-Burska – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Marta Wrońska, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Tomasz Zimny, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
dr Aleksandra Kamińska – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu – sekretarz

Komitet organizacyjny:

dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSH – przewodniczący
dr Aleksandra Kamińska – wiceprzewodnicząca
mgr Ewa Kraus – sekretarz
dr Marek Lewandowski

Grupy tematyczne:

  1. Podejmowanie tematyki związanej z: 1) celami i zadaniami edukacji jutra; 2) procesami kształcenia, wychowania, opieki, animacji społecznej, profilaktyki; 3) efektywnością tych procesów; 4) z podmiotami edukacji (przede wszystkim nauczycielami, wychowawcami, uczniami, wychowankami, rodzicami); 5) uwarunkowaniami efektów tych procesów.
  2. Nawiązywanie do wiedzy z aktualnych polskich badań empirycznych nad edukacją, w tym do badań diagnostycznych, wyjaśniających oraz do badań eksperymentalnych, a także nawiązywanie do doświadczeń praktycznych, do innowacji pedagogicznych.
  3. Nawiązywanie do wiedzy z badań historycznych i badań porównawczych.
  4. Nawiązywanie do wiedzy z badań z nauk pokrewnych dla pedagogiki – głównie z naukfilozoficznych, psychologicznych, socjologicznych.

 

Informacje organizacyjne:

TSN odbędzie się w dniach 24-26.06.2019 r. w Zakopanem w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „HYRNY”, ul. Piłsudskiego 20.

 

 

 

 

 

Opłata i zgłoszenia:

Opłata za udział w Sympozjum wynosi 850 zł i obejmuje: koszt noclegów, materiałów konferencyjnych oraz publikacji. Wszystkim zaproszonym Uczestnikom Sympozjum zapewniamy noclegi w pokojach 1- i 2-osobowych w dniach 24-26.06.2019 r., pełne wyżywienie w dniach 24-25.06.2019 r. oraz śniadanie i obiad w dniu 26.06.2019 r. Informujemy, że istnieje możliwość przyjazdu w dniu 23.06.2019 r. na koszt własny.

Zgłoszenie udziału w Sympozjum należy przesłać do 31 stycznia 2019 r. na adres tsn@humanitas.edu.pl, a tekst wystąpienia* (plik przygotowany w edytorze tekstowym przesłany na adres mailowy aleksandra.kaminska@humanitas.edu.pl – otrzymanie tekstu potwierdzamy drogą mailową) najpóźniej do 15 lutego 2019 r.

Potwierdzeniem udziału w Sympozjum będzie przelanie kwoty 850 zł
najpóźniej do 30 marca 2019 r., na konto:

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS
ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
ING Bank Śląski S.A
O/Sosnowiec
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
z dopiskiem „XXV TSN”

Wraz z przelewem prosimy o podanie danych do faktury.

Kontakt:

  • w sprawach organizacyjnych

mgr Ewa Kraus,
tel. 0-32 363 12 00
tel. kom. 784 943 053, 
tsn@humanitas.edu.pl

dr Marek Lewandowski
tel. kom. 607 275 557
marek.lewandowski@humanitas.edu.pl

w sprawach dotyczących publikacji w monografii z serii „Edukacja jutra”
lub/i w „Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika”:

dr Aleksandra Kamińska
tel. kom. 784 43 42 63
aleksandra.kaminska@humanitas.edu.pl

we wszystkich innych sprawach:
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSH
tel. kom. 601 73 43 39
piotr.olesniewicz@humanitas.edu.pl

Organizatorzy informują:

  • w związku z trwającymi w MNiSW pracami nad nowymi zasadami parametryzacji (w tym punktacji za osiągnięcia naukowe) informację o punktacji za publikację artykułu w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika” oraz rozdziału w monografii naukowej z serii „Edukacja jutra” prześlemy Państwu w oddzielnym komunikacie po opublikowaniu przez MNiSW oficjalnych informacji;
  • podczas przygotowywania tekstu do publikacji prosimy o stosowanie się do wymogów zamieszczonych na stronach internetowych naszego wydawnictwa; www.humanitas.edu.pl/Wydawnictwo_Czasopisma_Pedagogika#tab_3018.

W przypadku przygotowywania tekstu do publikacji w „Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika” prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie czasopisma, tj.: www.pedagogika-zeszytynaukowe.humanitas.edu.pl. Na stronach internetowych znajdziecie Państwo również wzory dokumentów wydawniczych. Prosimy o ich podpisanie oraz przesłanie na adres: Wyższa Szkoła Humanitas (dr Aleksandra Kamińska), ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec.

Przypominamy, iż z przyczyn formalnych, bez otrzymania dokumentów wydawniczych, nie możemyskierować Państwa tekstu do prac redakcyjnych;

— w monografii i „Zeszytach Naukowych” nie będą mogły zostać zamieszczone teksty, które:

• zostaną nadesłane po 15 lutego 2019 r.*;
• nie spełniają wymogów redakcyjnych;
• nie uzyskają pozytywnych recenzji wydawniczych.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia - KLIKNIJ TUTAJ
Zasady redagowania tekstu - KLIKNIJ TUTAJ
Zaproszenie - KLIKNIJ TUTAJ
Program - zostanie zamieszczony w późniejszym termini

Patronaty:

Fundacja Humanitas