Pedagogika

Edukacja jutra. Między ideałem a codziennością

K. Denek, Sosnowiec 2016
Format B5, 346 s., okładka miękka

Cena: 25,00 PLN         

Edukacja jutra. Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole

pod red. A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2016
Format B5, 368 s., okładka miękka

Cena: 25,00 PLN         

Edukacja jutra. Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości

pod red. A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2016
Format B5, 421 s, okładka miękka

Cena: 25,00 PLN         

 

Edukacja jutra. Filozofia życia Profesora Kazimierza Denka (1932-2016)

pod red. A. Kamińskiej, E. Kraus, P. Olesnieiwcza, Sosnowiec 2016
Format B5, 240 s., okładka miękka

Cena: 25,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej szkoły Humanitas. Pedagogika 13/2016

red. nauk. A. Kamińska, Sosnowiec 2016
Format B5, 280 s., okładka miękka

Cena: 21, 00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 12/2016

red nauk. A. Kamińska, Sosnowiec 2016
Format B5, 210 s., okładka miękka

Cena: 21, 00 PLN         

 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 11/2015

pod red. A. Kamińskiej, Sosnowiec 2015
Format B5, 127 s., okładka miękka

Cena: 25,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 10/2015

pod red. A. Kamińskiej, Sosnowiec 2015
Format B5, 190 s., miękka okładka

Cena: 29,00 PLN         

Wsparcie i pomoc postpenitencjarna w opinii skazanych. Szkic empiryczny

J. Stanek, A. Mańka, Sosnowiec 2015
Format B5, 137 s., miękka oprawa

Cena: 17,00 PLN          

Humanitas Journal of European Studies. II/2008

pod red. A. Wentkowskiej, Sosnowiec 2008

Format B5, 141 s., okładka miękka

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 1,00 PLN              

Spis treści

Wstęp

Edukacja Jutra. Drogowskazy. Aksjologia. Osobowość

K. Denek, Sosnowiec 2015
Format B5, 331 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN    

Edukacja Jutra. Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2015
Format B5, 206 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN     

Edukacja Jutra. Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2015
Format B5, 166 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN     

Edukacja Jutra. Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, E. Kraus, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2015
Format B5, 186 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN     

Edukacja Jutra. Problemy współczesnej rodziny

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2015
Format B5, 176 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN     

Edukacja Jutra. Aktywność fizyczna. Zdrowie. Problematyka czasu wolnego

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2015
Format B5, 177 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN     

Edukacja Jutra. Nowe technologie w kształceniu

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2015
Format B5, 178 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN     

Edukacja Jutra. Kształcenie osób dorosłych. Aktywność w życiu zawodowym

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2015
Format B5, 172 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN     

Edukacja Jutra. W poszukiwaniu formuły współczesnej edukacji

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2015
Format B5, 225 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN     

Education of Tomorrow. Organization of School Education

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2015
Format B5, 190 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN     

Education of Tomorrow. Education, and other forms of Activity of Adults

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2015
Format B5, 220 s., miękka oprawa

Cena: 18,00 PLN     

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 9/2014

pod red. A. Kamińskiej, Sosnowiec 2015
Format B5, 198 s., miękka okładka

Cena: 23,00 PLN         

Pisarstwo naukowe – między rzemiosłem a sztuką

K. Duraj-Nowakowa, Sosnowiec 2015
Format B5, 356 s., miękka oprawa 

Nakład drukowany wyczerpany         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 8/2013

pod red. D. Krzywoń, Sosnowiec 2013

Format B5, 91 s., miękka oprawa

Cena: 19,00 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Jak możliwy jest dialog?

Księga Jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Jerzemu Koplowi - JM Rektorowi Wyższej Szkoły Humanitas w 70. rocznicę urodzin

pod red. A. Kamińskiej, E. Kraus i K. Ślęczki, Sosnowiec 2014

Format B5, 362 s., twarda oprawa

Cena: 50 PLN   -20%

Spis treści

 

O pedagogice Profesora Bogdana Suchodolskiego w 110. rocznicę urodzin

pod red. Cz. Kupisiewicza, B. Śliwerskiego, Sosnowiec 2014

Format B5, 142 s., miękka oprawa + płyta CD

Cena: 25 PLN   -20%

Książka tymczasowo niedostępna

Spis treści

 

XX lat Edukacji Jutra. U stóp Giewontu

K. Denek, Sosnowiec 2014

Format B5, 318 s., miękka oprawa

Cena: 25 PLN   -20%

Spis treści

Przedmowa

Edukacja Jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2014

Format B5, 481 s., miękka oprawa

Cena: 25 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Edukacja Jutra. Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2014

Format B5, 312 s., miękka oprawa

Cena: 25 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Edukacja Jutra. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2014

Format B5, 374 s., miękka oprawa

Cena: 25 PLN  -20%

Spis treści

Wstęp

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2014

Format B5, 385 s., miękka oprawa

Cena: 25 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Education of Tomorrow. Since education in family to system aspects of education

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2014

Format B5, 401 s., miękka oprawa

Cena: 25 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie=Stárnutí a stáří v rychle se mĕnícím svĕtĕ

pod red. K. Walotek-Ściańskiej, M. Šerák, M. Szyszki, Ł. Tomczyka, Sosnowiec - Praha 2013

Format B5, 191 s., miękka oprawa

Cena: 21, 00 PLN

Spis treści

Wstęp

Edukacja Jutra. Tradycja i nowoczesność we współczesnej organizacji systemu kształcenia

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2013

Format B5, 366 s., miękka oprawa

Cena: 25 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Edukacja Jutra. Role nauczyciela w edukacji szkolnej

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2013

Format B5, 376 s., miękka oprawa

Cena: 25 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Edukacja Jutra. Uwarunkowania współczesnej szkoły

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2013

Format B5, 360 s., miękka oprawa

Cena: 25 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Edukacja Jutra. Edukacja ustawiczna. Pozaszkolne formy wychowania i kształcenia

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2013

Format B5, 289 s., miękka oprawa

Cena: 25 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Education of tomorrow. Education and upbringing in the education school system

pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, P. Oleśniewicza, Sosnowiec 2013

Format B5, 391 s., miękka oprawa

Cena: 25 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Wybrane zagadnienia z dydaktyki (skrypt)

Cz. Kupisiewicz, Sosnowiec 2013

Format B5, 63 s., miękka oprawa

Cena: 10 PLN   -20%

Książka tymczasowo niedostępna

Spis treści

Wstęp

Warunki i jakość życia seniorów w Sosnowcu

M. Zrałek, M. Kaczmarczyk, Sosnowiec 2013

Format B5, 184 s., miękka oprawa

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wstęp

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 7/2012

pod red. D. Krzywoń, Sosnowiec 2012

Format B5, 76 s., miękka oprawa

Cena: 18 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni

pod red. D. Szeligiewicz-Urban, Sosnowiec 2012

Format B5, 201 s., oprawa miękka                        

Cena: 27 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Przestrzenie starości

pod red. M. Zrałek, Sosnowiec 2012

Format B5, 212 s., oprawa miękka   

Cena: 26,50 PLN

Książka tymczasowo niedostępna

Spis treści

Wstęp

Uczelnie w przestrzeni publicznej

pod red. M. Kaczmarczyka, Sosnowiec 2012

Format B5, 301 s., oprawa miękka               

Cena: 18 PLN

Spis treści

Wstęp

Okazjonalne wykłady pedagogiczne

Cz. Kupisiewicz, Sosnowiec 2012

Format B5, 180 s., oprawa miękka      

Cena: 16,20 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Z dziejów sosnowieckiej oświaty

red. nauk. M. Rudy, S. Witkowski, Sosnowiec 2012

Format B5, 146  s., oprawa miękka             

Cena: 13,50 PLN 

Cena promocyjna: 1,00 PLN          

Spis treści

Wstęp

Różnice indywidualne studentów jako problem pedagogiczny nauczycieli akademickich

K.M. Czarnecki, Sosnowiec 2012

Format B5, 126 s., oprawa miękka

Cena: 16,50 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Edukacja Jutra. Polityka, aksjologia i kreatywność w edukacji jutra

pod red. K. Denek, A. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2012

Format B5, 357 s., miękka oprawa

Cena: 24,50 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Edukacja Jutra. Uczeń i nauczyciel jako główne podmioty edukacji jutra

pod red. K. Denek, A. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2012

Format B5, 336 s., miękka oprawa

Cena: 24,50 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Edukacja Jutra. Problemy edukacji jutra w dobie globalizacji

pod red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2012

Format B5, 327 s., miękka oprawa

Cena: 24,50 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Edukacja Jutra. Wyzwania współczesności i przyszłości

pod red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2012

Format B5, 611 s., miękka oprawa

Cena: 32,50 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Education of Tomorrow. From nursery school to the professional activity

pod red. K. Denek, A. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2012

Format B5, 320 s., miękka oprawa

Cena: 24,50 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Edukacja i socjalizacja w życiu osoby niepełnosprawnej

red. nauk. A. Klinik, D. Prysak, Sosnowiec 2011

Format B5, 255 s., oprawa miękka

Cena: 18,30 PLN

Cena promocyjna: 9,00 PLN

Spis treści

Wstęp

O wybitnych myślicielach, dydaktyce i szkole. Wybrane prace pedagogiczne z lat 2000-2010

Cz. Kupisiewicz, Sosnowiec 2010

Format B5, 157 s., miękka oprawa 

Cena: 16.80 PLN

Cena promocyjna: 8,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Leksykon profesjologiczny

K. M. Czarnecki, B. Pietrulewicz, Sosnowiec 2010

Format A5, 279 s., twarda oprawa

Cena: 21,50 PLN

Książka tymczasowo niedostępna

Spis treści

Wstęp

Profesjologia. Nauka o zawodowym rozwoju człowieka

K. M. Czarnecki, Sosnowiec 2010

Format B5, 207 s., miękka oprawa

Cena: 23,60 PLN

Książka tymczasowo niedostępna

Spis treści

Wstęp

Oblicza edukacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Kojsowi

red. nauk.  J. Gabzdyl, B. Oelszlaeger, Sosnowiec 2010

Format B5, 477 s., oprawa twarda

Cena: 38,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Wyzwania edukacji w dobie ponowoczesności

pod red. J. Zielińskiego, Sosnowiec 2010

Format B5, 122 s., oprawa miękka

Cena:  14,20 PLN

Spis treści

Wstęp

Nowy leksykon metodologiczny

red. nauk.  K.M. Czarnecki, Sosnowiec 2009

Format B5, 247 s., oprawa miękka

Cena: 24,20 PLN

Cena promocyjna: 12,00 PLN

Wstęp

Szkoła na miarę możliwości dziecka

pod red. D. Krzywoń, B. Matusek, Sosnowiec 2009

Format B5, 175 s., miękka oprawa

Cena: 23,50 PLN

Cena promocyjna: 11,50 PLN

Książka czasowo niedostępna

Spis treści

Wstęp

Kraina kreatywności - sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną

D. Krzywoń.  przy współ. H. Hetmańczyk, Sosnowiec 2008

Format B5, 200 s., miękka oprawa

Cena: 24.70 PLN

Cena promocyjna: 12,00 PLN

Książka czasowo niedostępna

Spis treści

Wstęp

Homo poeticus

K. Walotek-Ściańska, Sosnowiec 2006

Format B5, 110 s., miękka oprawa 

Cena: 10,50 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN

Książka tymczasowo niedostępna

Spis treści

Wstęp

Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii

red. nauk. A. Fabiś, Sosnowiec 2005

Format B5, 208 s., miękka oprawa,

Cena: 23,33 PLN

Nakład wyczerpany

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 6/2011

red. nauk. D. Krzywoń,  Sosnowiec 2011

Format B5, 147 s., miękka oprawa     

Cena: 18,00 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 4/2009

pod red. D. Krzywoń, Sosnowiec 2009
Format B5, 144 s., oprawa miękka

Nakład wyczerpany