Promocje

 


Wszystkie publikacje można kupić w punkcie poligrafii znajdującym się w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas lub zamówić online: dystrybucja@humanitas.edu.pl

Absolwenci na lokalnym rynku pracy z perspektywy pracodawców. Raport z badań

J. Kopel, Sosnowiec 1999
Format B5, 50 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN        
      

Austriacka ustawa o ogólnym postępowaniu administracyjnym wraz z krótkim komentarzem

G. Krawiec, Sosnowiec 2004
Format B5, 88 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN             
       

Ćwiczenia z mikroekonomii

A. Król, Sosnowiec 2006
Format A4, 145 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN                    

        

Ćwiczenia z obliczeń produkcyjnych. Badania – przykłady - zadania

A. Huczek, Sosnowiec 2004
Format B5, 152 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN                 

      

Humanitas Journal of European Studies. I/2007

pod red. A. Wentkowskiej, Sosnowiec 2007

Format B5, 81 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN             

                        

Psychologia w pracy sędziego

Z. Marten, Sosnowiec 2009
Format B5, 163 s., oprawa miękka

Cena: 5,00 PLN        

System międzynarodowy. Koncepcje, wyzwania, perspektywy

pod red. A. Wentkowskiej i M. Kaczmarczyka, Sosnowiec 2005

Format B5, 163 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN                       

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok VII/2010

pod red. J. Świecy, Sosnowiec 2010.
Format B5, 189 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN                        

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok VI/2009

pod red. J. Świecy, Sosnowiec 2009
Format B5, 212 s., oprawa miękka

Cena: 3,00 PLN              

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok V/2008

pod red. J. Świecy, Sosnowiec 2008
Format B5, 147 s., okładka miękka

Cena: 3,00 PLN                    

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok IV/2007

pod red. A. Wentkowskiej, Sosnowiec 2007
Format B5, 260 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN               

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok III/2006

pod red. A. Wentkowskiej, Sosnowiec 2006
Format B5, 182 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN                                    

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok II/2005

pod red. A. Wentkowskiej, Sosnowiec 2005
Format B5, 104 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN            

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok I/2004

pod red. A. Wentkowskiej, Sosnowiec 2004
Format B5, 138 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN          

Marketing turystyczny (elementy norm postępowania i etyki dla zarządzających)

C. Marcinkiewicz,  S. Kowalski, Sosnowiec 2012

Format B5, 223 s., miękka oprawa                          

Cena: 7,00 PLN                

Elementy obsługi komputera. Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL

A. Sołtysik-Piorunkiewicz, P. Piorunkiewicz, Sosnowiec 2004
Format B5, 132 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN                     

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw o orientacji jakościowej a kapitał intelektualny

M. Jabłoński,  Sosnowiec 2009

Format B5, 243 s., miękka oprawa

Cena: 5,00 PLN                      

Europejski Trybunał Sprawiedliwości i sądy krajowe. Doktryna i praktyka w stosowaniu prawa wspólnotowego

A. Wentkowska, Sosnowiec 2004
Format B5, 282 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN                   

Fundamenty nowego porządku konstytucyjnego UE. Aspekty prawne, polityczne i ekonomiczne

pod red. A. Wentkowskiej, Sosnowiec 2005
Format B5, 174 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN             

Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii. Aspekty ekonomiczno-techniczne

Wydanie II rozszerzone

W. Jabłoński, J. Wnuk, Sosnowiec 2009

Format B5, 546 s., miękka oprawa

Cena: 5,00 PLN          

Od kaszty do notebooka

M. Kaczmarczyk, Sosnowiec 2013

Format B5, 123 s., miękka oprawa     

Cena: 7,00 PLN                         

Gatunki prasowe w praktyce

M. Kaczmarczyk, Sosnowiec 2006

Format B5, 124 s., miękka oprawa

Cena: 5,00 PLN           

Geometria z Gran-2D

M. Zhaldak, E. Smyrnova-Trybulska, A. Vityuk, Sosnowiec 2005
Format B5, 107 s., miękka oprawa,

Cena: 3,00 PLN          

Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie

Jan Aart Scholte, Sosnowiec 2006
Format B5, 549 s., oprawa twarda

Cena: 5,00 PLN             

Zarządzanie – racjonalność a etyczność

J. Kopel, Sosnowiec 2009

Format B5, 87 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN            

Gospodarstwo rodzinne. Prawne formy organizacji

D. Łobos-Kotowska, Sosnowiec 2006
Format B5, 178 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN               

Praca na rzecz osób niepełnosprawnych

pod red. S. Wrony, J. Rottermunda, Sosnowiec 2013

Format B5, 190 s., miękka oprawa

Cena: 5,00 PLN                  

Lewica i prawica w Polsce

W. Wojtasik, Sosnowiec 2011

Format B5, 190 s., miękka oprawa

Cena: 5,00 PLN             

Human resources in organization

red. S. Borkowski i R. Ulewicz, Sosnowiec 2009
Format A5, 104 s., oprawa miękka

Cena: 3,00 PLN          

 

Identyfikacja firmy – system komunikatów wizualnych

A. Kmita, Sosnowiec 2006
Format B5, 105 s., miękka oprawa

Cena: 5,00 PLN              

Innovative processes in organization

red. S. Borkowski i J. Selejdak, Sosnowiec 2009
Format A5, 107 s., oprawa miękka

Cena: 3,00 PLN               

Jakość zarządzania w organizacjach non profit

pod red. nauk. A. Chodyńskiego, M. Huczka, I. Sochy, Sosnowiec 2004
Format B5, 174 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN       

Postępowanie odwoławcze w procesie cywilnym

A. Maziarz, Sosnowiec 2012

Format B5, 44 s., oprawa miękka

Cena: 5,00 PLN

Koncepcja „mostu między Wschodem a Zachodem” Edwarda Benesza

M. Migalski, Sosnowiec 2004
Format B5, 186 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN 

Problemy Komunikacji Społecznej 2/2010

pod. red. M. Kaczmarczyka, Sosnowiec 2010

Format B5, 194 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN               

Kontroling w organizacji i zarządzaniu. Koncepcja informatyzacji

A. Sołtysik-Piorunkiewicz, Sosnowiec 2009
Format B5, 205 s., miękka oprawa

Cena: 5,00 PLN        

Lokalny rynek pracy w perspektywie procesów globalizacji

pod red. J. Kopla, Sosnowiec 2002
Format B5, 29 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN   

Makroekonomia: aktualne problemy. Podręcznik dla słuchaczy studiów magisterskich

W.I. Kuszlin, Sosnowiec 2008
Format B5, 107 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN 

Regionalne Studia Polityczne Humanitas. Rok I/2010

pod red. J. Iwanka, Sosnowiec 2010

Format B5, 110 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN   

Media w Zagłębiu Dąbrowskim. Tradycje i współczesność

M. Kaczmarczyk, Sosnowiec 2010

Format A5, 142 s., oprawa miękka

Cena: 3,00 PLN           

Matematyka z Gran1-W

M. Zhaldak, Y. Goroshko, E. Smyrnova-Trybulska, E. Vinnychenko, Sosnowiec 2005
Format B5, 251 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN        

Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym. Szkice medioznawcze

pod red. S. Michalczyka, Sosnowiec 2006
Format B5, 232 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN 

System medialny Irlandii. Zarys problematyki

M. Kaczmarczyk, Sosnowiec 2009

Format: B5, 273 s., oprawa twarda

Cena: 7,00 PLN 

Współczesna administracja państw byłego ZSRR

W. Hołubko, Sosnowiec 2009

Format B5, 100 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN 

Microsoft® Access – podstawy tworzenia relacyjnych baz danych

J. Bakonyi, R. Simiński, Sosnowiec 2005
Format A4, 69 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN       

Systemy medialne krajów bałkańskich

pod red. Z. Oniszczuka, M. Gieruli, Sosnowiec 2009

Format B5, 191 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN   

Mierzenie poziomu jakości

S. Borkowski, Sosnowiec 2004
Format B5, 155 s., miękka oprawa

Cena: 5,00 PLN

Nowe okoliczności i nowe dowody jako podstawa wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego

A. Ziółkowska, Sosnowiec 2008

Format B5,  241 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN               

Prasa w systemie politycznym Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)

T. Mielczarek, Sosnowiec 2009

Format B5, 137 s., oprawa miękka

Cena: 5,00 PLN   

Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w aspekcie rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce

M. Zawada, Sosnowiec 2002
Format B5, 147 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN 

Obywatel – Społeczeństwo – Demokracja

M. Migalski, Sosnowiec 2006
Format B5, 119 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN 

Ochrona danych osobowych. Zbiór podstawowych przepisów. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 roku

M. Jagielski, Sosnowiec 2003
Format B5, 101 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN 

Problemy Komunikacji Społecznej 1/2009

pod. red. M. Kaczmarczyka, Sosnowiec 2009

Format B5, 163 s., oprawa miękka

Cena: 1,00 PLN 

Odpowiedzialność podatkowa

J. Naczyńska, Sosnowiec 2003
Format B5, 155 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN       

Okruchy i okruszki wspomnień. Retrospektywny wybór wydarzeń z lat 1929-2009

Cz. Kupisiewicz, Sosnowiec 2009
Format B5, 71 s., oprawa miękka

Cena: 3,00 PLN 

Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej

pod red. M. Migalskiego, Sosnowiec 2004
Format B5, 234 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN 

 

Planowanie strategiczne w małej firmie

M. Smolarek. Sosnowiec 2008
Format B5, 245 s., oprawa miękka

Cena: 3,00 PLN 

Mało znane systemy medialne

pod red. Z. Oniszczuka, M. Gieruli, Sosnowiec 2007

Format B5, 201 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN 

Podstawy humanizacji pracy produkcyjnej

A. Huczek, Sosnowiec 2002
Format B5, 96 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN     

Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa

K. M. Czarnecki, Sosnowiec 2007
Format B5, 251 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN

Podstawy wykorzystania komputera

E. Smyrnova-Trybulska, Sosnowiec 2004
Format B5, 230 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN

Polska i Republika Czeska. Dekada sąsiedztwa

M. Migalski, W. Wojtasik, Sosnowiec 2005
Format B5, 172 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN

Pozycja prawna uczestnika funduszu inwestycyjnego w Polsce

R. Blicharz, Sosnowiec 2006
Format B5, 128 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN 

Pracodawcy i potencjalni pracobiorcy w obliczu gospodarki opartej na wiedzy. Badana lokalnego rynku pracy w Sosnowcu

J. Kopel, Sosnowiec 2004
Format B5, 71 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN 

Praktyka zarządzania jakością wyrobów i usług

red. nauk. J. Štofkova, S. Borkowski, Sosnowiec 2007
Format B5, 122 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN

Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2003
Format B5, 88 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN

Psychologia i socjologia zarządzania. Słownik terminów

W. Šmid, Sosnowiec 2003
Format B5, 255 s., twarda oprawa

Cena: 3,00 PLN

Wybrane zagadnienia socjalizacji i edukacji osób z ograniczoną sprawnością

red. nauk. Z. Gajdzica, M. Bełza, Sosnowiec 2011

Format B5, 222 s., miękka oprawa

Cena: 5,00 PLN    

Publiczne prawo gospodarcze. Zbiór wybranych przepisów

R. Blicharz, T. Pietrzykowski, Sosnowiec 2005
Format B5, 243 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN

Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej

red. nauk.  Z. Gajdzica, Sosnowiec 2011

Format B5, 147 s., oprawa miękka

Cena: 5,00 PLN

Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów

K. M. Czarnecki, Sosnowiec 2009

Wyd. 2 rozszerzone

Format B5, 190 s., miękka oprawa

Cena: 5,00 PLN 

Metoda pomiaru, oceny i samooceny autorytetu nauczycieli akademickich

K.M. Czarnecki, E. Gondzik, E. Kraus, Sosnowiec 2011.

Format A5, 87 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN

Rocznik Prasoznawczy. Rok III/2009

pod red. T. Mielczarka, Sosnowiec 2009
Format B5, 151 s., miękka oprawa

Cena: 5,00 PLN 

Rocznik Prasoznawczy. Rok II/2008

pod red. T. Mielczarka, Sosnowiec 2008
Format B5, 161 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN

Rocznik Prasoznawczy. Rok I/2007

pod red. T. Mielczarka, Sosnowiec 2007
Format B5, 152 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN 

Roczniki Administracji i Prawa. Rok IX/2009

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2009
Format B5, 134 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN

Rocznik Administracji i Prawa. Rok VII/VIII /2008

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2008
Format B5, 223 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN       

 

Roczniki Administracji i Prawa. Rok V/2004

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2004
Format B5, 103 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN       

 

Roczniki Administracji i Prawa. Rok IV/2003

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2003
Format B5, 102 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN      

 

Rocznik Administracji i Prawa. Rok III/2002

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2002
Format B5, 116 str., miękka oprawa

cena: 3,00 PLN       

 

Roczniki Administracji i Prawa. Rok II/2001

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2001
Format B5, 123 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN     

 

Roczniki Administracji i Prawa. Rok I/2000

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2000
Format B5, 117 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN     

Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej

M. Borski. Sosnowiec 2009
Format B5, 181 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN       

Statystyka i informatyka w nauce zarządzania

pod red. nauk. A.W. Miasta, Sosnowiec 2004
Format B5, 142 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN        

Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów wyższych szkół zawodowych

K.M. Czarnecki, Sosnowiec 2005

Format B5, 174 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN      

Stereometria z Gran-3D

M. Zhaldak, E. Smyrnova-Trybulska, A. Vityuk, Sosnowiec 2005
Format B5, 106 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN         

Unia Europejska. Szkice o integracji

J. Krakowski, Sosnowiec 2009
Format B5,  83 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN 

W kręgu teorii prawa i zagadnień prawa europejskiego

pod red. T. Pietrzykowskiego, Sosnowiec 2007
Format B5, 163 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN 

Wspólne i swoiste zagadnienia edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym

red. nauk. Z. Gajdzica. Sosnowiec 2008
Format B5, 168 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN

Współczesny dziennikarz i nadawca

pod red. M. Gieruli, Sosnowiec 2006
Format B5, 197 s., twarda oprawa

Cena: 3,00 PLN 

Wydanie decyzji w wyniku fałszywych dowodów lub przestępstwa jako podstawa wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego

G. Krawiec, Sosnowiec 2006
Format B5, 170 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN

Zarządzanie, doskonalenie, zmiany

red. nauk. L. Jeziorski, S. Borkowski, Sosnowiec 2008
Format B5, 197 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN

Zarządzanie redakcją prasową

M. Kaczmarczyk, D. Szastak-Zięba, Sosnowiec 2009
Format B5, 221 s., oprawa miękka

Cena: 7,00 PLN 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 5/2010

red. nauk. D. Krzywoń, Sosnowiec 2010,
Format B5, 269 s., oprawa miękka

Cena: 3,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 3/2008

red. nauk. D. Krzywoń, Sosnowiec 2008
Format B5, 225 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN        

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 1/2006

pod red. R. Cibora, Sosnowiec 2006
Format B5, 143 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 2/2008

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2008
Format B5, 175 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 1/2008

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2008
Format B5, 165 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN        

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 2/2007

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2007
Format B5, 126 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN       

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 1/2007

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2007
Format B5, 113 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 2/2006

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2006
Format B5, 93 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN   

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 1/2006

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2006
Format B5, 156 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 7-2/2005

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2005
Format B5, 161 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN      

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 7-1/2005

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2005
Format B5, 137 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN        

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 6-2/2004

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2004
Format B5, 77 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN      

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 5-1/2004

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2004
Format B5, 118 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 4-2/2003

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2003
Format B5, 118 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN       

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 3-1/2003

pod red.  S. Borkowskiego, Sosnowiec 2003
Format B5, 96 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN  

 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 2/2002

pod red. B. Woźniak-Sobczak, Sosnowiec 2002
Format B5, 61 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN      

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 1/2000

pod red. M. Huczka, Sosnowiec 2000
Format B5, 47 s., miękka oprawa

Cena: 3,00 PLN    

Życie i dzieło Profesora Bogdana Nawroczyńskiego wybitnego Zagłębianina. W osiemdziesiątą rocznicę publikacji „Zasad nauczania”

praca zbiorowa, Sosnowiec 2010
Format B5, 117 s., oprawa miękka

Cena: 3,00 PLN