Promocje

 


Wszystkie publikacje można kupić w punkcie poligrafii znajdującym się w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas lub zamówić online: dystrybucja@humanitas.edu.pl

Improvement of integrated managerial systems with the use of quantitative methods

M. Tkáč, Z. Hajduová, Sosnowiec 2013

Format B5, 139 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Absolwenci na lokalnym rynku pracy z perspektywy pracodawców. Raport z badań

J. Kopel, Sosnowiec 1999
Format B5, 50 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN        
      

Austriacka ustawa o ogólnym postępowaniu administracyjnym wraz z krótkim komentarzem

G. Krawiec, Sosnowiec 2004
Format B5, 88 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN             
       

Úvod do lineárnehi programowania. Vysokoškolská učebnica

 Š. Berežný, Z. Hajduová, D. Kravecová, Sosnowiec 2013

Format B5, 124 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN

Spis treści

Wstęp

The analysis of social care and education of people with Visual impairment focusing on teaching English

L. Fl’aková, K. Majcherová, Sosnowiec 2013

Format B5, 73 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Ćwiczenia z mikroekonomii

A. Król, Sosnowiec 2006
Format A4, 145 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN                    

        

Ćwiczenia z obliczeń produkcyjnych. Badania – przykłady - zadania

A. Huczek, Sosnowiec 2004
Format B5, 152 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN                 

      

Zdravotné postuhnutie v kontexte sociálnej práce = Distability in a context of social work

K. Majcherová, Sosnowiec 2013

Format B5, 85 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Humanitas Journal of European Studies. I/2007

pod red. A. Wentkowskiej, Sosnowiec 2007

Format B5, 81 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN             

                        

Management for efficiency

red. nauk. K. Bobińska, Sosnowiec 2012

Format B5, 222 s., oprawa miękka        

Cena: 1,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Psychologia w pracy sędziego

Z. Marten, Sosnowiec 2009
Format B5, 163 s., oprawa miękka

Cena: 1,00 PLN        

System międzynarodowy. Koncepcje, wyzwania, perspektywy

pod red. A. Wentkowskiej i M. Kaczmarczyka, Sosnowiec 2005

Format B5, 163 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN                       

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok VII/2010

pod red. J. Świecy, Sosnowiec 2010.
Format B5, 189 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN                        

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok VI/2009

pod red. J. Świecy, Sosnowiec 2009
Format B5, 212 s., oprawa miękka

Cena: 1,00 PLN              

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok V/2008

pod red. J. Świecy, Sosnowiec 2008
Format B5, 147 s., okładka miękka

Cena: 1,00 PLN                    

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok IV/2007

pod red. A. Wentkowskiej, Sosnowiec 2007
Format B5, 260 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN               

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok III/2006

pod red. A. Wentkowskiej, Sosnowiec 2006
Format B5, 182 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN                                    

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok II/2005

pod red. A. Wentkowskiej, Sosnowiec 2005
Format B5, 104 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN            

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok I/2004

pod red. A. Wentkowskiej, Sosnowiec 2004
Format B5, 138 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN          

Marketing turystyczny (elementy norm postępowania i etyki dla zarządzających)

C. Marcinkiewicz,  S. Kowalski, Sosnowiec 2012

Format B5, 223 s., miękka oprawa                          

Cena: 1,00 PLN                

Elementy obsługi komputera. Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL

A. Sołtysik-Piorunkiewicz, P. Piorunkiewicz, Sosnowiec 2004
Format B5, 132 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN                     

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw o orientacji jakościowej a kapitał intelektualny

M. Jabłoński,  Sosnowiec 2009

Format B5, 243 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN                      

Europejski Trybunał Sprawiedliwości i sądy krajowe. Doktryna i praktyka w stosowaniu prawa wspólnotowego

A. Wentkowska, Sosnowiec 2004
Format B5, 282 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN                   

Fundamenty nowego porządku konstytucyjnego UE. Aspekty prawne, polityczne i ekonomiczne

pod red. A. Wentkowskiej, Sosnowiec 2005
Format B5, 174 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN             

Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii. Aspekty ekonomiczno-techniczne

Wydanie II rozszerzone

W. Jabłoński, J. Wnuk, Sosnowiec 2009

Format B5, 546 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN          

Od kaszty do notebooka

M. Kaczmarczyk, Sosnowiec 2013

Format B5, 123 s., miękka oprawa     

Cena: 1,00 PLN                         

Gatunki prasowe w praktyce

M. Kaczmarczyk, Sosnowiec 2006

Format B5, 124 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN           

Geometria z Gran-2D

M. Zhaldak, E. Smyrnova-Trybulska, A. Vityuk, Sosnowiec 2005
Format B5, 107 s., miękka oprawa,

Cena: 1,00 PLN          

Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie

Jan Aart Scholte, Sosnowiec 2006
Format B5, 549 s., oprawa twarda

Cena: 1,00 PLN             

Zarządzanie – racjonalność a etyczność

J. Kopel, Sosnowiec 2009

Format B5, 87 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN            

Gospodarstwo rodzinne. Prawne formy organizacji

D. Łobos-Kotowska, Sosnowiec 2006
Format B5, 178 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN               

Praca na rzecz osób niepełnosprawnych

pod red. S. Wrony, J. Rottermunda, Sosnowiec 2013

Format B5, 190 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN                  

Lewica i prawica w Polsce

W. Wojtasik, Sosnowiec 2011

Format B5, 190 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN             

Human resources in organization

red. S. Borkowski i R. Ulewicz, Sosnowiec 2009
Format A5, 104 s., oprawa miękka

Cena: 1,00 PLN          

 

Identyfikacja firmy – system komunikatów wizualnych

A. Kmita, Sosnowiec 2006
Format B5, 105 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN              

Innovative processes in organization

red. S. Borkowski i J. Selejdak, Sosnowiec 2009
Format A5, 107 s., oprawa miękka

Cena: 1,00 PLN               

Jakość zarządzania w organizacjach non profit

pod red. nauk. A. Chodyńskiego, M. Huczka, I. Sochy, Sosnowiec 2004
Format B5, 174 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN       

Postępowanie odwoławcze w procesie cywilnym

A. Maziarz, Sosnowiec 2012

Format B5, 44 s., oprawa miękka

Cena: 1,00 PLN

Koncepcja „mostu między Wschodem a Zachodem” Edwarda Benesza

M. Migalski, Sosnowiec 2004
Format B5, 186 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN 

Problemy Komunikacji Społecznej 2/2010

pod. red. M. Kaczmarczyka, Sosnowiec 2010

Format B5, 194 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN               

Kontroling w organizacji i zarządzaniu. Koncepcja informatyzacji

A. Sołtysik-Piorunkiewicz, Sosnowiec 2009
Format B5, 205 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN        

Lokalny rynek pracy w perspektywie procesów globalizacji

pod red. J. Kopla, Sosnowiec 2002
Format B5, 29 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN   

Makroekonomia: aktualne problemy. Podręcznik dla słuchaczy studiów magisterskich

W.I. Kuszlin, Sosnowiec 2008
Format B5, 107 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN 

Regionalne Studia Polityczne Humanitas. Rok I/2010

pod red. J. Iwanka, Sosnowiec 2010

Format B5, 110 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN   

Media w Zagłębiu Dąbrowskim. Tradycje i współczesność

M. Kaczmarczyk, Sosnowiec 2010

Format A5, 142 s., oprawa miękka

Cena: 1,00 PLN           

Matematyka z Gran1-W

M. Zhaldak, Y. Goroshko, E. Smyrnova-Trybulska, E. Vinnychenko, Sosnowiec 2005
Format B5, 251 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN        

Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym. Szkice medioznawcze

pod red. S. Michalczyka, Sosnowiec 2006
Format B5, 232 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN 

System medialny Irlandii. Zarys problematyki

M. Kaczmarczyk, Sosnowiec 2009

Format: B5, 273 s., oprawa twarda

Cena: 1,00 PLN 

Współczesna administracja państw byłego ZSRR

W. Hołubko, Sosnowiec 2009

Format B5, 100 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN 

Microsoft® Access – podstawy tworzenia relacyjnych baz danych

J. Bakonyi, R. Simiński, Sosnowiec 2005
Format A4, 69 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN       

Systemy medialne krajów bałkańskich

pod red. Z. Oniszczuka, M. Gieruli, Sosnowiec 2009

Format B5, 191 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN   

Mierzenie poziomu jakości

S. Borkowski, Sosnowiec 2004
Format B5, 155 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN

Nowe okoliczności i nowe dowody jako podstawa wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego

A. Ziółkowska, Sosnowiec 2008

Format B5,  241 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN               

Prasa w systemie politycznym Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)

T. Mielczarek, Sosnowiec 2009

Format B5, 137 s., oprawa miękka

Cena: 1,00 PLN   

Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w aspekcie rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce

M. Zawada, Sosnowiec 2002
Format B5, 147 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN 

Obywatel – Społeczeństwo – Demokracja

M. Migalski, Sosnowiec 2006
Format B5, 119 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN 

Ochrona danych osobowych. Zbiór podstawowych przepisów. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 roku

M. Jagielski, Sosnowiec 2003
Format B5, 101 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN 

Problemy Komunikacji Społecznej 1/2009

pod. red. M. Kaczmarczyka, Sosnowiec 2009

Format B5, 163 s., oprawa miękka

Cena: 1,00 PLN 

Odpowiedzialność podatkowa

J. Naczyńska, Sosnowiec 2003
Format B5, 155 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN       

Okruchy i okruszki wspomnień. Retrospektywny wybór wydarzeń z lat 1929-2009

Cz. Kupisiewicz, Sosnowiec 2009
Format B5, 71 s., oprawa miękka

Cena: 1,00 PLN 

Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej

pod red. M. Migalskiego, Sosnowiec 2004
Format B5, 234 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN 

 

Planowanie strategiczne w małej firmie

M. Smolarek. Sosnowiec 2008
Format B5, 245 s., oprawa miękka

Cena: 1,00 PLN 

Mało znane systemy medialne

pod red. Z. Oniszczuka, M. Gieruli, Sosnowiec 2007

Format B5, 201 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN 

Podstawy humanizacji pracy produkcyjnej

A. Huczek, Sosnowiec 2002
Format B5, 96 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN     

Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa

K. M. Czarnecki, Sosnowiec 2007
Format B5, 251 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN

Podstawy wykorzystania komputera

E. Smyrnova-Trybulska, Sosnowiec 2004
Format B5, 230 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN

Polska i Republika Czeska. Dekada sąsiedztwa

M. Migalski, W. Wojtasik, Sosnowiec 2005
Format B5, 172 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN

Pozycja prawna uczestnika funduszu inwestycyjnego w Polsce

R. Blicharz, Sosnowiec 2006
Format B5, 128 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN 

Pracodawcy i potencjalni pracobiorcy w obliczu gospodarki opartej na wiedzy. Badana lokalnego rynku pracy w Sosnowcu

J. Kopel, Sosnowiec 2004
Format B5, 71 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN 

Praktyka zarządzania jakością wyrobów i usług

red. nauk. J. Štofkova, S. Borkowski, Sosnowiec 2007
Format B5, 122 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN

Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2003
Format B5, 88 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN

Psychologia i socjologia zarządzania. Słownik terminów

W. Šmid, Sosnowiec 2003
Format B5, 255 s., twarda oprawa

Cena: 1,00 PLN

Wybrane zagadnienia socjalizacji i edukacji osób z ograniczoną sprawnością

red. nauk. Z. Gajdzica, M. Bełza, Sosnowiec 2011

Format B5, 222 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN    

Publiczne prawo gospodarcze. Zbiór wybranych przepisów

R. Blicharz, T. Pietrzykowski, Sosnowiec 2005
Format B5, 243 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN

Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej

red. nauk.  Z. Gajdzica, Sosnowiec 2011

Format B5, 147 s., oprawa miękka

Cena: 1,00 PLN

Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów

K. M. Czarnecki, Sosnowiec 2009

Wyd. 2 rozszerzone

Format B5, 190 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN 

Metoda pomiaru, oceny i samooceny autorytetu nauczycieli akademickich

K.M. Czarnecki, E. Gondzik, E. Kraus, Sosnowiec 2011.

Format A5, 87 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN

Rocznik Prasoznawczy. Rok III/2009

pod red. T. Mielczarka, Sosnowiec 2009
Format B5, 151 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN 

Rocznik Prasoznawczy. Rok II/2008

pod red. T. Mielczarka, Sosnowiec 2008
Format B5, 161 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN

Rocznik Prasoznawczy. Rok I/2007

pod red. T. Mielczarka, Sosnowiec 2007
Format B5, 152 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN 

Roczniki Administracji i Prawa. Rok IX/2009

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2009
Format B5, 134 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN

Rocznik Administracji i Prawa. Rok VII/VIII /2008

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2008
Format B5, 223 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN       

 

Roczniki Administracji i Prawa. Rok V/2004

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2004
Format B5, 103 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN       

 

Roczniki Administracji i Prawa. Rok IV/2003

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2003
Format B5, 102 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN      

 

Rocznik Administracji i Prawa. Rok III/2002

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2002
Format B5, 116 str., miękka oprawa

cena: 1,00 PLN       

 

Roczniki Administracji i Prawa. Rok II/2001

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2001
Format B5, 123 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN     

 

Roczniki Administracji i Prawa. Rok I/2000

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2000
Format B5, 117 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN     

Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej

M. Borski. Sosnowiec 2009
Format B5, 181 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN       

Statystyka i informatyka w nauce zarządzania

pod red. nauk. A.W. Miasta, Sosnowiec 2004
Format B5, 142 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN        

Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów wyższych szkół zawodowych

K.M. Czarnecki, Sosnowiec 2005

Format B5, 174 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN      

Stereometria z Gran-3D

M. Zhaldak, E. Smyrnova-Trybulska, A. Vityuk, Sosnowiec 2005
Format B5, 106 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN         

Unia Europejska. Szkice o integracji

J. Krakowski, Sosnowiec 2009
Format B5,  83 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN 

W kręgu teorii prawa i zagadnień prawa europejskiego

pod red. T. Pietrzykowskiego, Sosnowiec 2007
Format B5, 163 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN 

Wspólne i swoiste zagadnienia edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym

red. nauk. Z. Gajdzica. Sosnowiec 2008
Format B5, 168 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN

Współczesny dziennikarz i nadawca

pod red. M. Gieruli, Sosnowiec 2006
Format B5, 197 s., twarda oprawa

Cena: 1,00 PLN 

Wydanie decyzji w wyniku fałszywych dowodów lub przestępstwa jako podstawa wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego

G. Krawiec, Sosnowiec 2006
Format B5, 170 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN

Zarządzanie, doskonalenie, zmiany

red. nauk. L. Jeziorski, S. Borkowski, Sosnowiec 2008
Format B5, 197 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN

Zarządzanie redakcją prasową

M. Kaczmarczyk, D. Szastak-Zięba, Sosnowiec 2009
Format B5, 221 s., oprawa miękka

Cena: 1,00 PLN 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 5/2010

red. nauk. D. Krzywoń, Sosnowiec 2010,
Format B5, 269 s., oprawa miękka

Cena: 1,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 3/2008

red. nauk. D. Krzywoń, Sosnowiec 2008
Format B5, 225 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN        

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 1/2006

pod red. R. Cibora, Sosnowiec 2006
Format B5, 143 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 2/2008

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2008
Format B5, 175 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 1/2008

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2008
Format B5, 165 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN        

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 2/2007

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2007
Format B5, 126 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN       

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 1/2007

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2007
Format B5, 113 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 2/2006

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2006
Format B5, 93 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN   

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 1/2006

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2006
Format B5, 156 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 7-2/2005

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2005
Format B5, 161 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN      

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 7-1/2005

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2005
Format B5, 137 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN        

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 6-2/2004

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2004
Format B5, 77 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN      

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 5-1/2004

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2004
Format B5, 118 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 4-2/2003

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2003
Format B5, 118 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN       

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 3-1/2003

pod red.  S. Borkowskiego, Sosnowiec 2003
Format B5, 96 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN  

 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 2/2002

pod red. B. Woźniak-Sobczak, Sosnowiec 2002
Format B5, 61 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN      

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 1/2000

pod red. M. Huczka, Sosnowiec 2000
Format B5, 47 s., miękka oprawa

Cena: 1,00 PLN    

Życie i dzieło Profesora Bogdana Nawroczyńskiego wybitnego Zagłębianina. W osiemdziesiątą rocznicę publikacji „Zasad nauczania”

praca zbiorowa, Sosnowiec 2010
Format B5, 117 s., oprawa miękka

Cena: 1,00 PLN