Promocje

 

Wszystkie publikacje można kupić w punkcie poligrafii znajdującym się w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas lub zamówić online: dystrybucja@humanitas.edu.pl

Absolwenci na lokalnym rynku pracy z perspektywy pracodawców. Raport z badań

J. Kopel, Sosnowiec 1999
Format B5, 50 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN
Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Austriacka ustawa o ogólnym postępowaniu administracyjnym wraz z krótkim komentarzem

G. Krawiec, Sosnowiec 2004
Format B5, 88 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN
Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Ćwiczenia z mikroekonomii

A. Król, Sosnowiec 2006
Format A4, 145 s., miękka oprawa

Cena: 23,10 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN         

Ćwiczenia z obliczeń produkcyjnych. Badania – przykłady - zadania

A. Huczek, Sosnowiec 2004
Format B5, 152 s., miękka oprawa

Cena: 5,30

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok VIII/2011

red. nauk. O. Szura-Olesińska, Sosnowiec 2011
Format B5, 154 s., miękka oprawa      

Cena: 15,00 PLN
Cena promocyjna: 3,00 PLN         

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok VII/2010

pod red. J. Świecy, Sosnowiec 2010.
Format B5, 189 s., miękka oprawa

Cena: 28.40 PLN
Cena promocyjna: 3,00 PLN         

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok VI/2009

pod red. J. Świecy, Sosnowiec 2009
Format B5, 212 s., oprawa miękka

Cena: 21,00 PLN
Cena promocyjna: 3,00 PLN         

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok V/2008

pod red. J. Świecy, Sosnowiec 2008
Format B5, 147 s., okładka miękka

Cena: 24,00 PLN
Cena promocyjna: 3,00 PLN         

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok IV/2007

pod red. A. Wentkowskiej, Sosnowiec 2007
Format B5, 260 s., miękka oprawa

Cena: 28,00PLN
Cena promocyjna: 3,00 PLN         

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok III/2006

pod red. A. Wentkowskiej, Sosnowiec 2006
Format B5, 182 s., miękka oprawa

Cena: 10,50 PLN
Cena promocyjna: 3,00 PLN                   

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok II/2005

pod red. A. Wentkowskiej, Sosnowiec 2005
Format B5, 104 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. Rok I/2004

pod red. A. Wentkowskiej, Sosnowiec 2004
Format B5, 138 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Elementy obsługi komputera. Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL

A. Sołtysik-Piorunkiewicz, P. Piorunkiewicz, Sosnowiec 2004
Format B5, 132 s., miękka oprawa

Cena: 10,50 PLN
Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Europejski Trybunał Sprawiedliwości i sądy krajowe. Doktryna i praktyka w stosowaniu prawa wspólnotowego

A. Wentkowska, Sosnowiec 2004
Format B5, 282 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN
Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Fundamenty nowego porządku konstytucyjnego UE. Aspekty prawne, polityczne i ekonomiczne

pod red. A. Wentkowskiej, Sosnowiec 2005
Format B5, 174 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN
Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Geometria z Gran-2D

M. Zhaldak, E. Smyrnova-Trybulska, A. Vityuk, Sosnowiec 2005
Format B5, 107 s., miękka oprawa,

Cena: 5,30 PLN
Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie

Jan Aart Scholte, Sosnowiec 2006
Format B5, 549 s., oprawa twarda

Cena: 14 PLN
Cena promocyjna: 5,00 PLN         

Gospodarstwo rodzinne. Prawne formy organizacji

D. Łobos-Kotowska, Sosnowiec 2006
Format B5, 178 s., miękka oprawa

Cena: 10,50 PLN
Cena promocyjna: 5,00 PLN         

Human resources in organization

red. S. Borkowski i R. Ulewicz, Sosnowiec 2009
Format A5, 104 s., oprawa miękka

Cena: 10,50 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

 

Identyfikacja firmy – system komunikatów wizualnych

A. Kmita, Sosnowiec 2006
Format B5, 105 s., miękka oprawa

Cena: 19,95 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Innovative processes in organization

red. S. Borkowski i J. Selejdak, Sosnowiec 2009
Format A5, 107 s., oprawa miękka

Cena: 10,50 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Jakość zarządzania w organizacjach non profit

pod red. nauk. A. Chodyńskiego, M. Huczka, I. Sochy, Sosnowiec 2004
Format B5, 174 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Koncepcja „mostu między Wschodem a Zachodem” Edwarda Benesza

M. Migalski, Sosnowiec 2004
Format B5, 186 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Kontroling w organizacji i zarządzaniu. Koncepcja informatyzacji

A. Sołtysik-Piorunkiewicz, Sosnowiec 2009
Format B5, 205 s., miękka oprawa

Cena: 24,70 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Lokalny rynek pracy w perspektywie procesów globalizacji

pod red. J. Kopla, Sosnowiec 2002
Format B5, 29 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Makroekonomia: aktualne problemy. Podręcznik dla słuchaczy studiów magisterskich

W.I. Kuszlin, Sosnowiec 2008
Format B5, 107 s., miękka oprawa

Cena: 17,30 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN         

Matematyka z Gran1-W

M. Zhaldak, Y. Goroshko, E. Smyrnova-Trybulska, E. Vinnychenko, Sosnowiec 2005
Format B5, 251 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym. Szkice medioznawcze

pod red. S. Michalczyka, Sosnowiec 2006
Format B5, 232 s., miękka oprawa

Cena: 10,50 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN         

Microsoft® Access – podstawy tworzenia relacyjnych baz danych

J. Bakonyi, R. Simiński, Sosnowiec 2005
Format A4, 69 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Mierzenie poziomu jakości

S. Borkowski, Sosnowiec 2004
Format B5, 155 s., miękka oprawa

Cena: 10,50 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w aspekcie rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce

M. Zawada, Sosnowiec 2002
Format B5, 147 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Obywatel – Społeczeństwo – Demokracja

M. Migalski, Sosnowiec 2006
Format B5, 119 s., miękka oprawa

Cena: 10,50 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN         

Ochrona danych osobowych. Zbiór podstawowych przepisów. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 roku

M. Jagielski, Sosnowiec 2003
Format B5, 101 s., miękka oprawa

Cena: 5,30

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Odpowiedzialność podatkowa

J. Naczyńka, Sosnowiec 2003
Format B5, 155 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Okruchy i okruszki wspomnień. Retrospektywny wybór wydarzeń z lat 1929-2009

Cz. Kupisiewicz, Sosnowiec 2009
Format B5, 71 s., oprawa miękka

Cena: 12,60 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN         

Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej

pod red. M. Migalskiego, Sosnowiec 2004
Format B5, 234 s., miękka oprawa

Cena: 10,50 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN         

 

Planowanie strategiczne w małej firmie

M. Smolarek. Sosnowiec 2008
Format B5, 245 s., oprawa miękka

Cena: 25,20PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN         

Podstawy humanizacji pracy produkcyjnej

A. Huczek, Sosnowiec 2002
Format B5, 96 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa

K. M. Czarnecki, Sosnowiec 2007
Format B5, 251 s., miękka oprawa

Cena: 23,10 PLN

Cena promocyjna: 7,00 PLN         

Podstawy wykorzystania komputera

E. Smyrnova-Trybulska, Sosnowiec 2004
Format B5, 230 s., miękka oprawa

Cena: 10,50 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Polska i Republika Czeska. Dekada sąsiedztwa

M. Migalski, W. Wojtasik, Sosnowiec 2005
Format B5, 172 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Pozycja prawna uczestnika funduszu inwestycyjnego w Polsce

R. Blicharz, Sosnowiec 2006
Format B5, 128 s., miękka oprawa

Cena: 8,50 PLN

Cena promocyjna: 1,00 PLN         

Pracodawcy i potencjalni pracobiorcy w obliczu gospodarki opartej na wiedzy. Badana lokalnego rynku pracy w Sosnowcu

J. Kopel, Sosnowiec 2004
Format B5, 71 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Praktyka zarządzania jakością wyrobów i usług

red. nauk. J. Štofkova, S. Borkowski, Sosnowiec 2007
Format B5, 122 s., miękka oprawa

Cena: 10,50 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2003
Format B5, 88 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Psychologia i socjologia zarządzania. Słownik terminów

W. Šmid, Sosnowiec 2003
Format B5, 255 s., twarda oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Publiczne prawo gospodarcze. Zbiór wybranych przepisów

R. Blicharz, T. Pietrzykowski, Sosnowiec 2005
Format B5, 243 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Rocznik Prasoznawczy. Rok III/2009

pod red. T. Mielczarka, Sosnowiec 2009
Format B5, 151 s., miękka oprawa

Cena: 14,70 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN         

Rocznik Prasoznawczy. Rok II/2008

pod red. T. Mielczarka, Sosnowiec 2008
Format B5, 161 s., miękka oprawa

Cena: 14,70 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN         

Rocznik Prasoznawczy. Rok I/2007

pod red. T. Mielczarka, Sosnowiec 2007
Format B5, 152 s., miękka oprawa

Cena: 14,70 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN         

Roczniki Administracji i Prawa. Rok IX/2009

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2009
Format B5, 134 s., miękka oprawa

Cena: 23,10 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN         

Rocznik Administracji i Prawa. Rok VII/VIII /2008

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2008
Format B5, 223 s., miękka oprawa

Cena: 23,10 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN         

 

Roczniki Administracji i Prawa. Rok V/2004

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2004
Format B5, 103 s., miękka oprawa

Cena: 10,50 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

 

Roczniki Administracji i Prawa. Rok IV/2003

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2003
Format B5, 102 s., miękka oprawa

Cena: 5,30

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

 

Rocznik Administracji i Prawa. Rok III/2002

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2002
Format B5, 116 str., miękka oprawa

cena: 5,30

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

 

Roczniki Administracji i Prawa. Rok II/2001

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2001
Format B5, 123 s., miękka oprawa

Cena: 5,30

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

 

Roczniki Administracji i Prawa. Rok I/2000

pod red. G. Łaszczycy, Sosnowiec 2000
Format B5, 117 s., miękka oprawa

Cena: 5,30

Cena promocyjna: 1,00 PLN         

Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej

M. Borski. Sosnowiec 2009
Format B5, 181 s., miękka oprawa

Cena: 19,50 PLN

Cena promocyjna: 7,00 PLN         

Statystyka i informatyka w nauce zarządzania

pod red. nauk. A.W. Miasta, Sosnowiec 2004
Format B5, 142 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Stereometria z Gran-3D

M. Zhaldak, E. Smyrnova-Trybulska, A. Vityuk, Sosnowiec 2005
Format B5, 106 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Unia Europejska. Szkice o integracji

J. Krakowski, Sosnowiec 2009
Format B5,  83 s., miękka oprawa

Cena: 11,60 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN         

W kręgu teorii prawa i zagadnień prawa europejskiego

pod red. T. Pietrzykowskiego, Sosnowiec 2007
Format B5, 163 s., miękka oprawa

Cena: 19,50 PLN

Cena promocyjna: 8,00 PLN         

Wspólne i swoiste zagadnienia edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym

red. nauk. Z. Gajdzica. Sosnowiec 2008
Format B5, 168 s., miękka oprawa

Cena: 20,50 PLN

Cena promocyjna: 8,00 PLN         

Współczesny dziennikarz i nadawca

pod red. M. Gieruli, Sosnowiec 2006
Format B5, 197 s., twarda oprawa

Cena: 28,00 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN         

Wydanie decyzji w wyniku fałszywych dowodów lub przestępstwa jako podstawa wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego

G. Krawiec, Sosnowiec 2006
Format B5, 170 s., miękka oprawa

Cena: 10,50 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Zarządzanie, doskonalenie, zmiany

red. nauk. L. Jeziorski, S. Borkowski, Sosnowiec 2008
Format B5, 197 s., miękka oprawa

Cena: 23,00 PLN

Cena promocyjna: 10,00 PLN         

Zarządzanie redakcją prasową

M. Kaczmarczyk, D. Szastak-Zięba, Sosnowiec 2009
Format B5, 221 s., oprawa miękka

Cena: 23,10 PLN

Cena promocyjna: 10,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 5/2010

red. nauk. D. Krzywoń, Sosnowiec 2010,
Format B5, 269 s., oprawa miękka

Cena: 31,00 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 3/2008

red. nauk. D. Krzywoń, Sosnowiec 2008
Format B5, 225 s., miękka oprawa

Cena: 19,95 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 2/2007

red. nauk.  J. Mastalskiego,  D. Krzywoń, Sosnowiec 2007
Format B5, 177 s., miękka oprawa

Cena: 10,50 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 1/2006

pod red. R. Cibora, Sosnowiec 2006
Format B5, 143 s., miękka oprawa

Cena: 10,50 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 2/2008

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2008
Format B5, 175 s., miękka oprawa

Cena: 15,80 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 1/2008

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2008
Format B5, 165 s., miękka oprawa

Cena: 10,50 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 2/2007

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2007
Format B5, 126 s., miękka oprawa

Cena: 10,50 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 1/2007

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2007
Format B5, 113 s., miękka oprawa

Cena: 10,50 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 2/2006

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2006
Format B5, 93 s., miękka oprawa

Cena: 5,30

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 1/2006

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2006
Format B5, 156 s., miękka oprawa

Cena: 5,30

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 7-2/2005

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2005
Format B5, 161 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 1,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 7-1/2005

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2005
Format B5, 137 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 6-2/2004

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2004
Format B5, 77 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 5-1/2004

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2004
Format B5, 118 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 4-2/2003

pod red. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2003
Format B5, 118 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 3-1/2003

pod red.  S. Borkowskiego, Sosnowiec 2003
Format B5, 96 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 2/2002

pod red. B. Woźniak-Sobczak, Sosnowiec 2002
Format B5, 61 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing 1/2000

pod red. M. Huczka, Sosnowiec 2000
Format B5, 47 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN         

Życie i dzieło Profesora Bogdana Nawroczyńskiego wybitnego Zagłębianina. W osiemdziesiątą rocznicę publikacji „Zasad nauczania”

praca zbiorowa, Sosnowiec 2010
Format B5, 117 s., oprawa miękka

Cena: 14.70 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN