Zarządzanie

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Tom XVI, Zeszyt 4/2015 Zarządzanie

pod red. M. Smolarek, Sosnowiec 2015

Format B5, 321 s., miękka oprawa

Cena: 35,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Tom XVI, Zeszyt 3/2015 Zarządzanie

pod red. M. Smolarek, Sosnowiec 2015

Format B5, 261 s., miękka oprawa

Cena: 35,00 PLN   

Spis treści

Wstęp

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Tom XVI, Zeszyt 2/2015 Zarządzanie

pod red. M. Smolarek, Sosnowiec 2015

Format B5, 199 s., miękka oprawa

Cena: 35,00 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 1/2015

pod red. M. Smolarek, Sosnowiec 2015

Format B5, 182 s., miękka oprawa

Cena: 35 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 2/2014

pod red. M. Smolarek, Sosnowiec 2014

Format B5, 416 s., miękka oprawa

Cena: 40 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 1/2014

pod red. M. Smolarek, Sosnowiec 2014

Format B5, 368 s., miękka oprawa

Cena: 35,00 PLN   

Książka tymczasem niedostępna

Spis treści

Wstęp

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 2/2013

pod red. M. Smolarek, Sosnowiec 2013

Format B5, 298 s., miękka oprawa

Cena: 23,00 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 1/2013

pod red. M. Smolarek, Sosnowiec 2013

Format B5, 181 s., miękka oprawa

Cena: 16, 00PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 2/2012

pod red. M. Smolarek, Sosnowiec 2012

Format B5, 224 s., oprawa miękka

Cena: 14,50 PLN   

Książka tymczasem niedostępna

Spis treści

Wstęp

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 1/2012

pod red. M. Smolarek, Sosnowiec 2012

Format B5, 199 s., miękka oprawa

Cena: 14,50 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Marketing turystyczny (elementy norm postępowania i etyki dla zarządzających)

C. Marcinkiewicz,  S. Kowalski, Sosnowiec 2012

Format B5, 223 s., miękka oprawa                          

Cena: 24,50 PLN   -20%

Spis treści

Wstęp

Zarządzanie w innowacyjnej gospodarce

pod red.  J. Bakonyi, J. Dzieńdziory, O. Grabiec, M. Smolarek, Sosnowiec 2011

Format B5,  452 s., oprawa miękka

Cena: 25,50 PLN

Cena promocyjna: 12,50 PLN

Spis treści

Wstęp

Zarządzanie produktem turystycznym (z elementami psychologii)

C. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2010

Format B5, 214 s., oprawa miękka

Cena: 22,10 PLN

Cena promocyjna: 11,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw o orientacji jakościowej a kapitał intelektualny

M. Jabłoński,  Sosnowiec 2009

Format B5, 243 s., miękka oprawa

Cena: 24,20 PLN

Cena promocyjna: 12,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii. Aspekty ekonomiczno-techniczne

Wydanie II rozszerzone

W. Jabłoński, J. Wnuk, Sosnowiec 2009

Format B5, 546 s., miękka oprawa

Cena: 38,30 PLN

Cena promocyjna: 19,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Rachunkowość budżetowa. Wybrane zagadnienia z zadaniami

M. Paliga, Sosnowiec 2009

Format A4, 100 s., miękka oprawa

Cena: 23,10 PLN

Książka czasowo niedostępna

Spis treści

Wstęp

Zarządzanie – racjonalność a etyczność

J. Kopel, Sosnowiec 2009

Format B5, 87 s., miękka oprawa

Cena: 20,00 PLN

Cena promocyjna: 10,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Ocenianie pracowników. Ujęcie teoretyczne i praktyczne

J. Dzieńdziora, Sosnowiec 2008

Format B5, 194 s., miękka oprawa

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wstęp

Zarządzanie przedsiębiorcze w organizacjach non-profit i administracji publicznej

red. nauk. A. Chodyński, M. Huczek, Sosnowiec 2008

Format B5, 103 s., miękka oprawa

Cena: 17,30 PLN

Cena promocyjna: 8,50 PLN

Spis treści

Wstęp

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Tom XVII, Zeszyt 1/2016 Zarządzanie

pod red. M. Smolarek, Sosnowiec 2016
Format B5, 394 s., miękka oprawa

Cena: 30,00 PLN         

Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne

S. Borkowski, R. Ulewicz, Sosnowiec 2008

Format B5, 237 s., oprawa miękka

Nakład wyczerpany

Trzy szkice o granicach rozumu organizacyjnego

J. Kopel, Sosnowiec 2006

Format B5, 64 s., miękka oprawa

Książka tymczasowo niedostępna

Zarządzanie wiedzą w organizacjach wobec wymogów nowoczesnej gospodarki

pod red. nauk. A. Chodyńskiego, Sosnowiec 2006

Format B5, 248 s., miękka oprawa

Cena: 37,80 PLN

Cena promocyjna: 18,50 PLN

Spis treści

Wstęp

Rachunkowość budżetowa. Wybrane zagadnienia z zadaniami

M. Paliga, Wydanie III, Sosnowiec 2005

Format A4, miękka oprawa

Cena: 23,10 PLN

Cena promocyjna: 11,50 PLN

Spis treści

Wstęp

 

Jak opanować sztukę negocjacji.

Przewodnik praktyczny dla przedsiębiorców, handlowców, menedżerów, poszukujących pracy studentów

J. Stępniewski, Sosnowiec 2005

Format B5, 121 s., miękka oprawa

Cena: 10,50 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Instrumenty rozwiązywania problemów w zarządzaniu

T. Čorejowá, S. Borkowski, Sosnowiec 2004

Format B5, 103 s., miękka oprawa

Cena: 13,65 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Odnawialny źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej i Polski. Efektywne zarządzanie inwestycjami

- studia przypadków

W. Jabłoński, J. Wnuk, Sosnowiec 2004

Format B5, 423 s., miękka oprawa

Cena: 37,50 PLN

Cena promocyjna: 18,50 PLN

Spis treści

Wstęp

Innowacyjność i jakość w strategii firmy. Zarządzanie produktywnymi innowacjami ekologicznymi

A. Chodyński, Sosnowiec 2003

Format B5, 176 s., miękka oprawa

Cena: 5,30 PLN

Cena promocyjna: 3,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Marketing organizacji non profit

M. Huczek, Sosnowiec 2003

Format B5, 204 s., miękka oprawa

Cena: 10 PLN

Cena promocyjna: 5,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Statystyka dla bibliotekoznawców

M. Huczek, B. Żołędowska, Sosnowiec 2003

Format B5, 99 s., miękka oprawa

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wstęp

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 2/2011

pod red. M. Smolarek, Sosnowiec 2011

Format B5, 128 s., oprawa miękka

Cena: 15,00 PLN

Cena promocyjna: 7,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 1/2011

pod red. M. Smolarek, Sosnowiec 2011

Format B5, 91 s., oprawa miękka

Cena: 14,50 PLN

Cena promocyjna: 7,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 2/2010

pod red. M. Jabłońskiego, Sosnowiec 2010

Format B5, 102 s., oprawa miękka

Cena: 16,30 PLN

Cena promocyjna: 7,00 PLN

Spis treści

Wstęp

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 1/2010

pod red. M. Jabłońskiego, Sosnowiec 2009

Format B5, 96 s., oprawa miękka

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wstęp

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 2/2009

pod red. M. Jabłońskiego, Sosnowiec 2009

Format B5, 96 s., oprawa miękka

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wstęp

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 1/2009

pod red. M. Jabłońskiego, Sosnowiec 2009

Format: B5, 87 s., oprawa miękka

Nakład wyczerpany

Spis treści

Wstęp