Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Rekrutacja online

Tylko u nas studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie dofinansowane nawet do 75procent! Bogata oferta studiów podyplomowych dla nauczycieli, prawników, specjalistów administracji oraz managerów. Szkolenia szyte na miarę.

Kierunki studiów

10 kierunków i niemal 30 specjalności dofinansowanych z Unii Europejskiej, bądź w formule „krótsze studia” i „Dwa dyplomy – jednoCzesne”. Studia dzienne oraz zaoczne. Wybierz dla siebie najlepszą ofertę.

Aktualności

10/10/2017

Przedstawiciele WSH na XV Forum Kapitału i Finansów

Ponad 1300 uczestników: liderów samorządów terytorialnych, skarbników, sekretarzy, radnych, ekspertów i praktyków, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu oraz organizacji pozarządowych spotkało się dniach 5-6 października br. na "XV Forum Kapitału i Finansów". Tegoroczne Forum już po raz trzeci odbyło się w w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Z ramienia Wyższej Szkoły Humanitas w wydarzeniu uczestniczyły dr Maria Zrałek, prof. WSH, dr Joanna Podgórska-Rykała oraz prof. dr hab. Jolanta Staszewska.

 

Tradycyjnie spotkanie łączące liderów samorządu i finansów stanowiło platformę pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. 

 

 

W programie Forum podczas 2 dni spotkań przewidziano 90 paneli i debat oraz 500 wystąpień podczas 15 równoległych konferencji tematycznych, między innymi jak: „Kongres Skarbników Polskich Samorządów”, „Zjazd Sekretarzy”, „Forum Przewodniczących Rad”, „Miasto Przyszłości”, „Majątek komunalny – finansowanie i zarządzanie”, „Samorządowe Forum Zdrowia”, „Reforma Oświaty a samorząd”, „Audyt wewnętrzny w JST”, „Innowacje w rozwoju obszarów wiejskich”, „Jakość życia seniorów”, „Strategie zrównoważonej mobilności w miastach”, „Mieszkalnictwo i rewitalizacja”, „Kongres kierowników USC”, „Cyberbezpieczeństwo” oraz „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

 

 

Tradycyjnie, w tegorocznej edycji pośród moderatorów i panelistów debat nie zabrakło także pracowników naukowych i reprezentantów Władz Wyższej Szkoły Humanitas. Dziekan dr Maria Zrałek, prof. WSH poprowadziła panel pt. „Przestrzeń przyjazna seniorom. Nowe technologie w zakresie sprawowania opieki i wsparcia osób starszych (telemedycyna, teleopieka, zintegrowane systemy zarządzania dla gmin)”, Prodziekan dr Joanna Podgórska-Rykała moderowała dyskusje pt. „Wzrost znaczenia kompetencji miękkich i fachowej wiedzy w skutecznym wykonywaniu roli radnego“ oraz „Nowoczesne technologie w zarządzaniu współpracą lokalną: e-konsultacje, budżet obywatelski, wspólne kampanie społeczne i promocyjne”, a Dyrektor Instytutu Zarządzania prof. dr hab. Jolanta Staszewska uczestniczyła w dyskusji pt. „Szkolnictwo wyższe w Polsce – szanse, wyzwania i rozwój”.

Nadchodzące wydarzenia

Tworzymy przestrzeń dla rozwoju i wymiany poglądów. Konferencje naukowe i popularnonaukowe, wykłady, warsztaty, seminaria – w Wyższej Szkole Humanitas organizowane są wydarzenia, będące odpowiedzią na potrzeby nie tylko środowiska naukowego, naszych studentów ale również mieszkańców regionu.

10/10/2017

Przedstawiciele WSH na XV Forum Kapitału i Finansów

Ponad 1300 uczestników: liderów samorządów terytorialnych, skarbników, sekretarzy, radnych, ekspertów i praktyków, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu oraz organizacji pozarządowych spotkało się dniach 5-6 października br. na "XV Forum Kapitału i Finansów". Tegoroczne Forum już po raz trzeci odbyło się w w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Z ramienia Wyższej Szkoły Humanitas w wydarzeniu uczestniczyły dr Maria Zrałek, prof. WSH, dr Joanna Podgórska-Rykała oraz prof. dr hab. Jolanta Staszewska.

 

Tradycyjnie spotkanie łączące liderów samorządu i finansów stanowiło platformę pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. 

 

 

W programie Forum podczas 2 dni spotkań przewidziano 90 paneli i debat oraz 500 wystąpień podczas 15 równoległych konferencji tematycznych, między innymi jak: „Kongres Skarbników Polskich Samorządów”, „Zjazd Sekretarzy”, „Forum Przewodniczących Rad”, „Miasto Przyszłości”, „Majątek komunalny – finansowanie i zarządzanie”, „Samorządowe Forum Zdrowia”, „Reforma Oświaty a samorząd”, „Audyt wewnętrzny w JST”, „Innowacje w rozwoju obszarów wiejskich”, „Jakość życia seniorów”, „Strategie zrównoważonej mobilności w miastach”, „Mieszkalnictwo i rewitalizacja”, „Kongres kierowników USC”, „Cyberbezpieczeństwo” oraz „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

 

 

Tradycyjnie, w tegorocznej edycji pośród moderatorów i panelistów debat nie zabrakło także pracowników naukowych i reprezentantów Władz Wyższej Szkoły Humanitas. Dziekan dr Maria Zrałek, prof. WSH poprowadziła panel pt. „Przestrzeń przyjazna seniorom. Nowe technologie w zakresie sprawowania opieki i wsparcia osób starszych (telemedycyna, teleopieka, zintegrowane systemy zarządzania dla gmin)”, Prodziekan dr Joanna Podgórska-Rykała moderowała dyskusje pt. „Wzrost znaczenia kompetencji miękkich i fachowej wiedzy w skutecznym wykonywaniu roli radnego“ oraz „Nowoczesne technologie w zarządzaniu współpracą lokalną: e-konsultacje, budżet obywatelski, wspólne kampanie społeczne i promocyjne”, a Dyrektor Instytutu Zarządzania prof. dr hab. Jolanta Staszewska uczestniczyła w dyskusji pt. „Szkolnictwo wyższe w Polsce – szanse, wyzwania i rozwój”.

Nasza działalność

Wyższa Szkoła Humanitas to nie tylko działalność dydaktyczna i naukowa. Współpracujemy z otoczeniem, jednostkami samorządowymi, sektorem prywatnym i szkołami. Realizujemy wiele projektów unijnych oraz tworzymy rozwiązania dla biznesu i szkół.

Uniwersytet międzypokoleniowy

12 Uniwersytetów Dziecięcych w całym województwie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Humanitas to prężnie działające organizacje skupiające tysiące małych żaków i seniorów.

Oferta dla firm

Umożliwiamy wynajem sal konferencyjnych, szkoleniowych, warsztatowych, komputerowych oraz powierzchni wystawienniczych, które pozwolą na organizację spotkań biznesowych, szkoleń oraz promocję Twojej firmy.