Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Rekrutacja online

Tylko u nas studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie dofinansowane nawet do 75procent! Bogata oferta studiów podyplomowych dla nauczycieli, prawników, specjalistów administracji oraz managerów. Szkolenia szyte na miarę.

Kierunki studiów

10 kierunków i niemal 30 specjalności dofinansowanych z Unii Europejskiej, bądź w formule „krótsze studia” i „Dwa dyplomy – jednoCzesne”. Studia dzienne oraz zaoczne. Wybierz dla siebie najlepszą ofertę.

Aktualności

10/10/2017

Inauguracja Roku Akademickiego we Vsetinie

Blisko 150 przyszłych studentów wraz z rodzinami, przedstawiciele władz Wyższej Szkoły Humanitas oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 w Wydziale Zamiejscowym we Vsetinie. Wydarzenie odbyło się dnia 6 października br.

 

- To już czwarta inauguracja roku akademickiego w pierwszym zamiejscowym Wydziale Wyższej Szkoły Humanitas –  mówiła mgr Ewa Karus, prodziekan Wydziału – cieszymy się bardzo, że wydział rozwija się tak dynamicznie. W ciągu tych trzech lat uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, psychologia.

 

Wystąpienie inauguracyjne wygłosił dr Mariusz Lekston, Prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej WSH, który podkreślił znaczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy - niezmiernie ważne są również uniwersale wartości kultywowane w Wyższej Szkole Humanitas – mówił dr Mariusz Lekston.

 

Aktu immatrykulacji nowych studentów dokonał prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc, Dziekan Wydziału Zamiejscowego.

 

Na zakończenie uroczystości zgromadzeni Goście wysłuchali występu artystycznego nauczyciela muzyki oraz uczennic Szkoły Średniej Kostka (Střední Škola Kostka) mgra Radomíra Pavlíčka – fortepian oraz Nikol Studeníková i Magdalena Martinková – śpiew.

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Tworzymy przestrzeń dla rozwoju i wymiany poglądów. Konferencje naukowe i popularnonaukowe, wykłady, warsztaty, seminaria – w Wyższej Szkole Humanitas organizowane są wydarzenia, będące odpowiedzią na potrzeby nie tylko środowiska naukowego, naszych studentów ale również mieszkańców regionu.

10/10/2017

Inauguracja Roku Akademickiego we Vsetinie

Blisko 150 przyszłych studentów wraz z rodzinami, przedstawiciele władz Wyższej Szkoły Humanitas oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 w Wydziale Zamiejscowym we Vsetinie. Wydarzenie odbyło się dnia 6 października br.

 

- To już czwarta inauguracja roku akademickiego w pierwszym zamiejscowym Wydziale Wyższej Szkoły Humanitas –  mówiła mgr Ewa Karus, prodziekan Wydziału – cieszymy się bardzo, że wydział rozwija się tak dynamicznie. W ciągu tych trzech lat uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, psychologia.

 

Wystąpienie inauguracyjne wygłosił dr Mariusz Lekston, Prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej WSH, który podkreślił znaczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy - niezmiernie ważne są również uniwersale wartości kultywowane w Wyższej Szkole Humanitas – mówił dr Mariusz Lekston.

 

Aktu immatrykulacji nowych studentów dokonał prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc, Dziekan Wydziału Zamiejscowego.

 

Na zakończenie uroczystości zgromadzeni Goście wysłuchali występu artystycznego nauczyciela muzyki oraz uczennic Szkoły Średniej Kostka (Střední Škola Kostka) mgra Radomíra Pavlíčka – fortepian oraz Nikol Studeníková i Magdalena Martinková – śpiew.

 

 

Nasza działalność

Wyższa Szkoła Humanitas to nie tylko działalność dydaktyczna i naukowa. Współpracujemy z otoczeniem, jednostkami samorządowymi, sektorem prywatnym i szkołami. Realizujemy wiele projektów unijnych oraz tworzymy rozwiązania dla biznesu i szkół.

Uniwersytet międzypokoleniowy

12 Uniwersytetów Dziecięcych w całym województwie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Humanitas to prężnie działające organizacje skupiające tysiące małych żaków i seniorów.

Oferta dla firm

Umożliwiamy wynajem sal konferencyjnych, szkoleniowych, warsztatowych, komputerowych oraz powierzchni wystawienniczych, które pozwolą na organizację spotkań biznesowych, szkoleń oraz promocję Twojej firmy.