Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Rekrutacja online

Tylko u nas studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie dofinansowane nawet do 75procent! Bogata oferta studiów podyplomowych dla nauczycieli, prawników, specjalistów administracji oraz managerów. Szkolenia szyte na miarę.

Kierunki studiów

10 kierunków i niemal 30 specjalności dofinansowanych z Unii Europejskiej, bądź w formule „krótsze studia” i „Dwa dyplomy – jednoCzesne”. Studia dzienne oraz zaoczne. Wybierz dla siebie najlepszą ofertę.

Aktualności

18/10/2017

WSH uroczyście zainaugurowała 21. rok akademicki

We wtorek 17 października br. w murach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu zabrzmiał tradycyjny hymn środowisk studenckich „Gaudeamus igitur” oficjalnie rozpoczynający 21. rok akademicki. Tegoroczna Inauguracja Roku Akademickiego miała wyjątkowy charakter. W trakcie uroczystości nastąpiło przekazanie Sztandaru Wyższej Szkoły Humanitas przez Arkadiusza Chęcińskiego, Prezydenta Miasta Sosnowca oraz oficjalne nadanie auli WSH imienia prof. Czesława Kupisiewicza. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. dr hab. n. med. Marian Zembala.

 

Uroczystość rozpoczął Aleksander Dudek, Kanclerz i założyciel uczelni, który w skrócie przedstawił historię Sosnowca oraz nawiązał do minionych 20 lat działalności uczelni.

 

- Za nami wiele sukcesów i osiągnięć. Myślę, że najważniejszym naszym osiągnięciem było i jest zgromadzenie wokół Uczelni armii ludzi, jej przyjaciół i sympa­tyków, tworzących jej tożsamość, tożsamość Sosnowca, i naszego regionu. Udało się w samej Uczelni ukonstytuować spo­łeczność życzliwą sobie, współpracującą, wspierającą, czyli realizującą idee „humanitas". Niniejszym zamykam obchody 20-lecia funkcjonowania Wyższej Szkoły Humanitas i otwieram jej działalność na następne 20 lat – mówił Kanclerz WSH.

 

Zakończony, jubileuszowy rok akademicki 2016/2017 podsumował Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH, który wymienił najważniejsze osiągnięcia Uczelni na polu naukowym, dydaktycznym oraz współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Wśród nich:

 

 • wysokie miejsca w rankingach dziennika „Rzeczpospolita”, portalu edukacyjnego „Perspektywy” i „Dziennika Gazeta Prawna”
 • 26 zrealizowanych konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym
 • kilkadziesiąt wydanych publikacji
 • 40 podpisanych umów i porozumień partnerskich
 • 19 dofinansowanych projektów o wartości blisko 26,5 mln zł.

 

W ubiegłym roku dyplom odebrało ponad 400 absolwentów studiów I i II stopnia, 800 słuchaczy studiów podyplomowych, blisko 1200 studentów Uniwersytetów Dziecięcych oraz ponad 400 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

- Pozwolę sobie bardzo krótko i syntetycznie podsumować miniony rok akademicki. Norman Davies znakomity historyk powiedział „Spojrzenie w przeszłość pozwala nam odczuwać dumę z teraźniejszości i projektować przyszłość”. W tym kontekście spoglądam na to, co udało nam się osiągnąć w minionym roku akademickim. Mamy nie tylko wiele powodów do dumy i satysfakcji, ale też wiele rozpoczętych przedsięwzięć, które są wyzwaniem na ten i kolejny rok akademicki – podkreślił prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, Rektor Wyższej Szkoły Humanitas i przekazał zgromadzonym informację o ogromnym sukcesie Wydziału  Administracji i Zarządzania WSH, który otrzymał wysoką kategorię naukową B przyznawaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Oprócz studentów, wykładowców oraz pracowników uczelni w uroczystości udział wzięli przedstawiciele zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych, władz samorządowych, posłowie, parlamentarzyści oraz przedstawiciele instytucji lokalnego życia publicznego, kultury, oświaty i biznesu. Zaproszenie na wydarzenie przyjęli m.in.:

 

 • Barbara Dolniak – Wicemarszałek Sejmu RP, Poseł na Sejm RP
 • Anna Piecuch – Asystent Wiceministra Sprawiedliwości, Posła na Sejm RP Michała Wójcika
 • Barbara Chrobak – Posłanka na Sejm RP
 • Beata Malecka-Libera – Posłanka na Sejm RP
 • Arkadiusz Chęciński - Prezydent Miasta Sosnowca
 • Damian Bartyla – Prezydent Miasta Bytomia
 • Sława Umińska-Duraj – Prezydent Miasta Piekary Śląskie
 • Zbigniew Szaleniec - Burmistrz Miasta Czeladzi
 • Paweł Piasny – Starosta Powiatu Olkuskiego
 • insp. Paweł Barski - Komendant Miejski Policji w Katowicach
 • Beata Białowąs - Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Elżbieta Niewiara - Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sosnowcu
 • lek. med. Zbigniew Cebo - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu.

 

Wyjątkowym punktem wtorkowej uroczystości był akt przekazania sztandaru Wyższej Szkole Humanitas przez Arkadiusza Chęcińskiego, Prezydenta Miasta Sosnowca.

 

- Niniejszym uroczystym aktem przekazuje sztandar jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji oraz zobowiązanie do godnego wypełniania akademickiej misji. Chlubne tradycje Wyższej Szkoły Humanitas są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do kontynuowania dzieła dydaktycznego zainicjowanego w 1997 roku z chwilą utworzenia Uczelni – odczytał treść aktu Prezydent Arkadiusz Chęciński, po czym dokonał wbicia gwoździa honorowego w drzewiec sztandaru i złożył wpis w księdze pamiątkowej.

 

Podczas 21. Inauguracji Roku Akademickiego nastąpiło nadanie uczelnianej auli imienia prof. Czesława Kupisiewicza, urodzonego w Sosnowcu wybitnego naukowca, specjalisty w dziedzinie pedagogiki, autora kilkudziesięciu monografii naukowych z dydaktyki ogólnej, pedagogiki porównawczej, polityki oświatowej i historii myśli pedagogicznej oraz kilkuset artykułów naukowych. W uroczystości udział wzięła prof. Jadwiga Frelek, córka prof. Czesława Kupisiewicza.

 

- Mój udział w tej uroczystości jest dla mnie nie tylko przyjemnością, ale i honorem związanym w szczególności z punktem uroczystości honorującym mojego ojca, sosnowiczanina, który całe życie czuł się Zagłębiakiem, a miasto Sosnowiec było miastem jego serca. Większość swojego życia spędził w Warszawie, ale to Zagłębie, Sosnowiec, Wilcza 18 gdzie się urodził i do wybuchu wojny przebywał były dla niego miejscami związanymi z najlepszymi wspomnieniami. Dlatego też, z wielkim zaangażowaniem wspierał rozwój i badania w Wyższej Szkole Humanitas – ze wzruszeniem wspominała prof. Jadwiga Frelek, która wraz z prof. WSH dr hab. Michałem Kaczmarczykiem, Rektorem Uczelni odsłoniła tablicę poświęconą pamięci prof. Czesława Kupisiewicza.

 

Wtorkowa uroczystość była okazją do wręczenia nagród Laur Humanitas, tym razem skierowanych do osób i instytucji reprezentujących środowiska oświatowe. W gronie wyróżnionych znaleźli się m.in.:

 

 • Zbigniew Byszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca
 • Mirosława Soczyńska – Dyrektor Delegatury w Sosnowcu Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • prof. dr hab. Kazimierz Marian Czarnecki
 • prof. WSH dr Andrzej Kupich
 • prof. dr hab. Dariusz Rott
 • prof. dr hab. Danuta Kokocińska
 • prof. dr hab. Kazimierz Ślęczka
 • prof. WSH dr hab.  Bolesław Ćwiertniak
 • Dyrektorzy szkół partnerskich WSH.

 

Tradycyjnie, podczas Inauguracji Roku Akademickiego odbył się akt immatrykulacji nowych studentów. W tym roku studia w Wyższej Szkole Humanitas rozpoczęło ponad 2000 osób, w tym studenci studiów I i II stopnia z Polski i z zagranicy, słuchacze studiów podyplomowych, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz najmłodsi żacy, reprezentujący Uniwersytety Dziecięce.

 

- Na studia do Wyższej Szkoły Humanitas przyszliście zdobyć wiedzę, ale to także okres w którym oprócz nauki macie okazję się bawić, udzielać w Samorządzie Studenckim, poznawać nowych ludzi oraz zdobywać nowe przyjaźnie. Życzę Wam, żebyście byli zachwyceni tym okresem pobytu w naszej uczelni – zwróciła się do studentów prof. WSH dr Maria Zrałek, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Wydziału Administracji i Zarządzania WSH.

 

Życzenia nowym studentom złożyła także Karolina Wieczorek, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego.

 

Gościem specjalnym Inauguracji był prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Dyrektor Naczelny, Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii i Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM Śląskiego Centrum Chorób Serca. Profesor wygłosił wykład inauguracyjny zatytułowany „Transplantacje narządów ratunkiem dla chorych i wyzwaniem nie tylko dla medycyny, ale i nauk społecznych”.

 

 /k.u. 18.10.17/

 

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Tworzymy przestrzeń dla rozwoju i wymiany poglądów. Konferencje naukowe i popularnonaukowe, wykłady, warsztaty, seminaria – w Wyższej Szkole Humanitas organizowane są wydarzenia, będące odpowiedzią na potrzeby nie tylko środowiska naukowego, naszych studentów ale również mieszkańców regionu.

18/10/2017

WSH uroczyście zainaugurowała 21. rok akademicki

We wtorek 17 października br. w murach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu zabrzmiał tradycyjny hymn środowisk studenckich „Gaudeamus igitur” oficjalnie rozpoczynający 21. rok akademicki. Tegoroczna Inauguracja Roku Akademickiego miała wyjątkowy charakter. W trakcie uroczystości nastąpiło przekazanie Sztandaru Wyższej Szkoły Humanitas przez Arkadiusza Chęcińskiego, Prezydenta Miasta Sosnowca oraz oficjalne nadanie auli WSH imienia prof. Czesława Kupisiewicza. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. dr hab. n. med. Marian Zembala.

 

Uroczystość rozpoczął Aleksander Dudek, Kanclerz i założyciel uczelni, który w skrócie przedstawił historię Sosnowca oraz nawiązał do minionych 20 lat działalności uczelni.

 

- Za nami wiele sukcesów i osiągnięć. Myślę, że najważniejszym naszym osiągnięciem było i jest zgromadzenie wokół Uczelni armii ludzi, jej przyjaciół i sympa­tyków, tworzących jej tożsamość, tożsamość Sosnowca, i naszego regionu. Udało się w samej Uczelni ukonstytuować spo­łeczność życzliwą sobie, współpracującą, wspierającą, czyli realizującą idee „humanitas". Niniejszym zamykam obchody 20-lecia funkcjonowania Wyższej Szkoły Humanitas i otwieram jej działalność na następne 20 lat – mówił Kanclerz WSH.

 

Zakończony, jubileuszowy rok akademicki 2016/2017 podsumował Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH, który wymienił najważniejsze osiągnięcia Uczelni na polu naukowym, dydaktycznym oraz współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Wśród nich:

 

 • wysokie miejsca w rankingach dziennika „Rzeczpospolita”, portalu edukacyjnego „Perspektywy” i „Dziennika Gazeta Prawna”
 • 26 zrealizowanych konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym
 • kilkadziesiąt wydanych publikacji
 • 40 podpisanych umów i porozumień partnerskich
 • 19 dofinansowanych projektów o wartości blisko 26,5 mln zł.

 

W ubiegłym roku dyplom odebrało ponad 400 absolwentów studiów I i II stopnia, 800 słuchaczy studiów podyplomowych, blisko 1200 studentów Uniwersytetów Dziecięcych oraz ponad 400 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

- Pozwolę sobie bardzo krótko i syntetycznie podsumować miniony rok akademicki. Norman Davies znakomity historyk powiedział „Spojrzenie w przeszłość pozwala nam odczuwać dumę z teraźniejszości i projektować przyszłość”. W tym kontekście spoglądam na to, co udało nam się osiągnąć w minionym roku akademickim. Mamy nie tylko wiele powodów do dumy i satysfakcji, ale też wiele rozpoczętych przedsięwzięć, które są wyzwaniem na ten i kolejny rok akademicki – podkreślił prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, Rektor Wyższej Szkoły Humanitas i przekazał zgromadzonym informację o ogromnym sukcesie Wydziału  Administracji i Zarządzania WSH, który otrzymał wysoką kategorię naukową B przyznawaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Oprócz studentów, wykładowców oraz pracowników uczelni w uroczystości udział wzięli przedstawiciele zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych, władz samorządowych, posłowie, parlamentarzyści oraz przedstawiciele instytucji lokalnego życia publicznego, kultury, oświaty i biznesu. Zaproszenie na wydarzenie przyjęli m.in.:

 

 • Barbara Dolniak – Wicemarszałek Sejmu RP, Poseł na Sejm RP
 • Anna Piecuch – Asystent Wiceministra Sprawiedliwości, Posła na Sejm RP Michała Wójcika
 • Barbara Chrobak – Posłanka na Sejm RP
 • Beata Malecka-Libera – Posłanka na Sejm RP
 • Arkadiusz Chęciński - Prezydent Miasta Sosnowca
 • Damian Bartyla – Prezydent Miasta Bytomia
 • Sława Umińska-Duraj – Prezydent Miasta Piekary Śląskie
 • Zbigniew Szaleniec - Burmistrz Miasta Czeladzi
 • Paweł Piasny – Starosta Powiatu Olkuskiego
 • insp. Paweł Barski - Komendant Miejski Policji w Katowicach
 • Beata Białowąs - Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Elżbieta Niewiara - Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sosnowcu
 • lek. med. Zbigniew Cebo - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu.

 

Wyjątkowym punktem wtorkowej uroczystości był akt przekazania sztandaru Wyższej Szkole Humanitas przez Arkadiusza Chęcińskiego, Prezydenta Miasta Sosnowca.

 

- Niniejszym uroczystym aktem przekazuje sztandar jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji oraz zobowiązanie do godnego wypełniania akademickiej misji. Chlubne tradycje Wyższej Szkoły Humanitas są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do kontynuowania dzieła dydaktycznego zainicjowanego w 1997 roku z chwilą utworzenia Uczelni – odczytał treść aktu Prezydent Arkadiusz Chęciński, po czym dokonał wbicia gwoździa honorowego w drzewiec sztandaru i złożył wpis w księdze pamiątkowej.

 

Podczas 21. Inauguracji Roku Akademickiego nastąpiło nadanie uczelnianej auli imienia prof. Czesława Kupisiewicza, urodzonego w Sosnowcu wybitnego naukowca, specjalisty w dziedzinie pedagogiki, autora kilkudziesięciu monografii naukowych z dydaktyki ogólnej, pedagogiki porównawczej, polityki oświatowej i historii myśli pedagogicznej oraz kilkuset artykułów naukowych. W uroczystości udział wzięła prof. Jadwiga Frelek, córka prof. Czesława Kupisiewicza.

 

- Mój udział w tej uroczystości jest dla mnie nie tylko przyjemnością, ale i honorem związanym w szczególności z punktem uroczystości honorującym mojego ojca, sosnowiczanina, który całe życie czuł się Zagłębiakiem, a miasto Sosnowiec było miastem jego serca. Większość swojego życia spędził w Warszawie, ale to Zagłębie, Sosnowiec, Wilcza 18 gdzie się urodził i do wybuchu wojny przebywał były dla niego miejscami związanymi z najlepszymi wspomnieniami. Dlatego też, z wielkim zaangażowaniem wspierał rozwój i badania w Wyższej Szkole Humanitas – ze wzruszeniem wspominała prof. Jadwiga Frelek, która wraz z prof. WSH dr hab. Michałem Kaczmarczykiem, Rektorem Uczelni odsłoniła tablicę poświęconą pamięci prof. Czesława Kupisiewicza.

 

Wtorkowa uroczystość była okazją do wręczenia nagród Laur Humanitas, tym razem skierowanych do osób i instytucji reprezentujących środowiska oświatowe. W gronie wyróżnionych znaleźli się m.in.:

 

 • Zbigniew Byszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca
 • Mirosława Soczyńska – Dyrektor Delegatury w Sosnowcu Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • prof. dr hab. Kazimierz Marian Czarnecki
 • prof. WSH dr Andrzej Kupich
 • prof. dr hab. Dariusz Rott
 • prof. dr hab. Danuta Kokocińska
 • prof. dr hab. Kazimierz Ślęczka
 • prof. WSH dr hab.  Bolesław Ćwiertniak
 • Dyrektorzy szkół partnerskich WSH.

 

Tradycyjnie, podczas Inauguracji Roku Akademickiego odbył się akt immatrykulacji nowych studentów. W tym roku studia w Wyższej Szkole Humanitas rozpoczęło ponad 2000 osób, w tym studenci studiów I i II stopnia z Polski i z zagranicy, słuchacze studiów podyplomowych, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz najmłodsi żacy, reprezentujący Uniwersytety Dziecięce.

 

- Na studia do Wyższej Szkoły Humanitas przyszliście zdobyć wiedzę, ale to także okres w którym oprócz nauki macie okazję się bawić, udzielać w Samorządzie Studenckim, poznawać nowych ludzi oraz zdobywać nowe przyjaźnie. Życzę Wam, żebyście byli zachwyceni tym okresem pobytu w naszej uczelni – zwróciła się do studentów prof. WSH dr Maria Zrałek, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Wydziału Administracji i Zarządzania WSH.

 

Życzenia nowym studentom złożyła także Karolina Wieczorek, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego.

 

Gościem specjalnym Inauguracji był prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Dyrektor Naczelny, Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii i Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM Śląskiego Centrum Chorób Serca. Profesor wygłosił wykład inauguracyjny zatytułowany „Transplantacje narządów ratunkiem dla chorych i wyzwaniem nie tylko dla medycyny, ale i nauk społecznych”.

 

 /k.u. 18.10.17/

 

 

 

Nasza działalność

Wyższa Szkoła Humanitas to nie tylko działalność dydaktyczna i naukowa. Współpracujemy z otoczeniem, jednostkami samorządowymi, sektorem prywatnym i szkołami. Realizujemy wiele projektów unijnych oraz tworzymy rozwiązania dla biznesu i szkół.

Uniwersytet międzypokoleniowy

12 Uniwersytetów Dziecięcych w całym województwie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Humanitas to prężnie działające organizacje skupiające tysiące małych żaków i seniorów.

Oferta dla firm

Umożliwiamy wynajem sal konferencyjnych, szkoleniowych, warsztatowych, komputerowych oraz powierzchni wystawienniczych, które pozwolą na organizację spotkań biznesowych, szkoleń oraz promocję Twojej firmy.