Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Rekrutacja online

Tylko u nas studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie dofinansowane nawet do 75procent! Bogata oferta studiów podyplomowych dla nauczycieli, prawników, specjalistów administracji oraz managerów. Szkolenia szyte na miarę.

Kierunki studiów

10 kierunków i niemal 30 specjalności dofinansowanych z Unii Europejskiej, bądź w formule „krótsze studia” i „Dwa dyplomy – jednoCzesne”. Studia dzienne oraz zaoczne. Wybierz dla siebie najlepszą ofertę.

Aktualności

19/10/2017

Przedstawiciele WSH na Konferencji w Wyższej Szkole Policji

W czwartek 5 października br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się konferencja naukowa pn. „Wizerunek służby – tradycja, współczesność, przyszłość” skierowana do przedstawicieli służb podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz władz samorządowych. Wyższą Szkołę Humanitas reprezentowała prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Konferencja została podzielona na dwie części.

Pierwsza część wydarzenia dotyczyła tematyki związanej z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, której celem jest m.in. wymiana informacji o zagrożeniach pomiędzy Policją a społecznościami lokalnymi, odzwierciedlenie zagrożeń już zarejestrowanych przez służby, aktywizacja społeczności lokalnych oraz weryfikacja ocen poczucia bezpieczeństwa obywateli publikowanych przez ośrodki badań opinii publicznej i zestawienie ich z analizami własnymi Policji.

 

Podsumowania pierwszego roku funkcjonowania Mapy dokonał Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Następnie, nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji przedstawił charakterystykę nanoszonych zagrożeń i ich wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny.

 

W tej części Konferencji wystąpienia wygłosili również:

 

  • nadinsp. Jan Lach – Zastępca Komendanta Głównego Policji
  • nadinsp. Daniel Kołnierowicz - Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku
  • insp. Jarosław Rzymkowski - Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
  • insp. dr Rafał Kubicki - Komendant Stołeczny Policji
  • mł. insp. Dariusz Prządka - Koordynator Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, radca Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP.

 

Druga część Konferencji, miała charakter typowo naukowy, a w jej trakcie zaprezentowano m.in. referaty nt.  etosu funkcjonariusza, form kształtowania przywództwa w formacjach umundurowanych, wizerunku dzielnicowego w nowoczesnej formacji policyjnej, Policji Państwowej w XX-leciu międzywojennym oraz uniwersalnej wartości etosu zawodowego w Policji Państwowej II Rzeczypospolitej.

 

W tej części Konferencji referat pt. "Etyczne przywództwo przełożonego" wygłosiła prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, która wraz z mł. insp. w st. spocz. mgr Wacławem Kubies, Kierownikiem Centrum Kształcenia Służb Mundurowych reprezentowali Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.

 

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pn. „Policja Państwowa 1919-1939” zorganizowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji.

 

 Źródło: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Tworzymy przestrzeń dla rozwoju i wymiany poglądów. Konferencje naukowe i popularnonaukowe, wykłady, warsztaty, seminaria – w Wyższej Szkole Humanitas organizowane są wydarzenia, będące odpowiedzią na potrzeby nie tylko środowiska naukowego, naszych studentów ale również mieszkańców regionu.

19/10/2017

Przedstawiciele WSH na Konferencji w Wyższej Szkole Policji

W czwartek 5 października br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się konferencja naukowa pn. „Wizerunek służby – tradycja, współczesność, przyszłość” skierowana do przedstawicieli służb podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz władz samorządowych. Wyższą Szkołę Humanitas reprezentowała prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Konferencja została podzielona na dwie części.

Pierwsza część wydarzenia dotyczyła tematyki związanej z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, której celem jest m.in. wymiana informacji o zagrożeniach pomiędzy Policją a społecznościami lokalnymi, odzwierciedlenie zagrożeń już zarejestrowanych przez służby, aktywizacja społeczności lokalnych oraz weryfikacja ocen poczucia bezpieczeństwa obywateli publikowanych przez ośrodki badań opinii publicznej i zestawienie ich z analizami własnymi Policji.

 

Podsumowania pierwszego roku funkcjonowania Mapy dokonał Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Następnie, nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji przedstawił charakterystykę nanoszonych zagrożeń i ich wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny.

 

W tej części Konferencji wystąpienia wygłosili również:

 

  • nadinsp. Jan Lach – Zastępca Komendanta Głównego Policji
  • nadinsp. Daniel Kołnierowicz - Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku
  • insp. Jarosław Rzymkowski - Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
  • insp. dr Rafał Kubicki - Komendant Stołeczny Policji
  • mł. insp. Dariusz Prządka - Koordynator Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, radca Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP.

 

Druga część Konferencji, miała charakter typowo naukowy, a w jej trakcie zaprezentowano m.in. referaty nt.  etosu funkcjonariusza, form kształtowania przywództwa w formacjach umundurowanych, wizerunku dzielnicowego w nowoczesnej formacji policyjnej, Policji Państwowej w XX-leciu międzywojennym oraz uniwersalnej wartości etosu zawodowego w Policji Państwowej II Rzeczypospolitej.

 

W tej części Konferencji referat pt. "Etyczne przywództwo przełożonego" wygłosiła prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, która wraz z mł. insp. w st. spocz. mgr Wacławem Kubies, Kierownikiem Centrum Kształcenia Służb Mundurowych reprezentowali Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.

 

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pn. „Policja Państwowa 1919-1939” zorganizowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji.

 

 Źródło: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 

 

Nasza działalność

Wyższa Szkoła Humanitas to nie tylko działalność dydaktyczna i naukowa. Współpracujemy z otoczeniem, jednostkami samorządowymi, sektorem prywatnym i szkołami. Realizujemy wiele projektów unijnych oraz tworzymy rozwiązania dla biznesu i szkół.

Uniwersytet międzypokoleniowy

12 Uniwersytetów Dziecięcych w całym województwie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Humanitas to prężnie działające organizacje skupiające tysiące małych żaków i seniorów.

Oferta dla firm

Umożliwiamy wynajem sal konferencyjnych, szkoleniowych, warsztatowych, komputerowych oraz powierzchni wystawienniczych, które pozwolą na organizację spotkań biznesowych, szkoleń oraz promocję Twojej firmy.