Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Rekrutacja online

Tylko u nas studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie dofinansowane nawet do 75procent! Bogata oferta studiów podyplomowych dla nauczycieli, prawników, specjalistów administracji oraz managerów. Szkolenia szyte na miarę.

Kierunki studiów

10 kierunków i niemal 30 specjalności dofinansowanych z Unii Europejskiej, bądź w formule „krótsze studia” i „Dwa dyplomy – jednoCzesne”. Studia dzienne oraz zaoczne. Wybierz dla siebie najlepszą ofertę.

Aktualności

19/10/2017

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Fontes w WSH

W dniu 24 października br. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbędzie się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes" podczas którego m.in. zostanie powołany skład organów wybieralnych sosnowieckiego Oddziału Stowarzyszenia, którego utworzenie zostało zatwierdzone podczas VI Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes.

 

 

W ramach Zjazdu, w dniach 16- 17 września 2017r., na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja naukowa zatytułowana "Normy prawne - normy społeczne i kulturowe. Studia przypadków”, zorganizowana przez Stowarzyszenie oraz Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ.

 

Podczas konferencji Wyższą Szkołę Humanitas reprezentowali pracownicy naukowi WSH:

 

 • prof. WSH, dr Maria Zrałek
 • prof. WSH, dr hab. Bolesław Ćwiertniak
 • dr Maciej Borski
 • dr Anna Rogacka- Łukasik
 • dr Dorota Fleszer
 • mgr Ewa Surowiak

 

oraz Studenci WSH,  kierunku Prawo: Andrzej Janus, Mateusz Nerka, Małgorzata Szczęśniak oraz absolwentka kierunku Prawo prowadzonego w IAiP WSH, mgr Dorota Skuza.

 

Konferencja poświęcona była zagadnieniom genezy prawa, relacji pomiędzy prawem i innymi elementami porządku instytucjonalnego, jak również oddziaływania norm na przebieg stosunków społeczno – gospodarczych. Obrady poświęcone były kwestiom fundamentalnym, stanowiącym istotę celów badawczych Stowarzyszenia. Niewątpliwie, do kwestii takich należał problem relacji pomiędzy rozwiązaniami dylematów decyzyjnych sformalizowanymi prawnie, a szeroko rozumianymi normami społecznymi – czyli nieformalnymi rozwiązaniami, regułami, dyrektywami, czy też zasadami, współtworzącymi porządek instytucjonalny. Zasadniczym celem naukowym konferencji była dyskusja nad wynikami badań poświęconych tym relacjom, zachodzącym w ramach interakcji społecznych rozwijających się na różnych płaszczyznach: walki o władzę polityczną, rywalizacji o dominację gospodarczą, obsadzania roli społecznej, promowania określonych interesów, celów działania bądź ochrony wartości kulturowych.

 

Inauguracji konferencji dokonali Przedstawiciele organizatorów: prof. dr hab. Jerzy PisulińskiDziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki- Prezes Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes oraz Anna Mazur, Przewodnicząca Koła Naukowego Prawnej Ochrony Dóbr Kultury  TBSP UJ. Po inauguracji Konferencji, dokonano uroczystego wręczenia księgi jubileuszowej prof. dr hab. Stanisławowi Waltosiowi.

 

Podczas pierwszego dnia konferencji przeprowadzono dwie sesje plenarne. Sesję I-szą zatytułowaną Prawo a nieformalne reguły rywalizacji o władzę moderował Prof. nadzw. dr hab. Marek Mączyński, a jej Prelegentami byli: Prof. dr hab. Tadeusz Biernat, dr Jarosław Czerw, mgr Dorota Skuza (absolwentka WSH, kierunek: Prawo), prof. dr hab. Jerzy Paśnik oraz dr Katarzyna Kurzępa-Dedo.

 

Po pierwszej sesji plenarnej odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa w trakcie którego Dyplom i Odznakę Zasłużonego Członka "Fontes" otrzymali m.in. Pracownicy naukowi Instytutu Administracji i Prawa WSH: dr Maciej Borski, dr Magdalena Gurdek, dr Anna Rogacka- Łukasik.

 

Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Fontes" w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia "Fontes" powołano do życia nowy organ Stowarzyszenia "Fontes", jakim jest Konwent Godności Honorowych Stowarzyszenia, którego Przewodniczącym został Prof. WSH, dr hab. Bolesław Ćwiertniak, a do grona Członków Konwentu weszła Prof. WSH, dr Maria Zrałek.

 

Ponadto podczas zebrania dokonano wyboru nowych członków organów wybieralnych Stowarzyszenia, których szeregi zasili m.in. Pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas. W skład Komisji Rewizyjnej wszedł dr Maciej Borski, natomiast Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia "Fontes" została dr Anna Rogacka- Łukasik.

 

W trakcie zebrania przegłosowano i zatwierdzono również decyzję o utworzeniu oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, z siedzibą w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

 

Z kolei podczas II-giej sesji pt. Prawne i pozaprawne uwarunkowania redefinicji klasycznych koncepcji wymiany społecznej, którą poprowadził Prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz, głos zabrali: dr Maciej Borski (WSH), dr Olgierd Kucharski, dr Marek Woch, prof. dr hab. Mariusz Załucki orazmgr Justyna Burek-Wawrzyniak.

 

W drugim dniu konferencji odbyła się III-cia sesja plenarna pt Ochrona wartości cenionych społecznie i dóbr kultury w warunkach dysfunkcyjnego oddziaływania prawa i reguł nieformalnych moderowana przez Prof. nadzw. dr hab. Jerzego Paśnika oraz Prof. nadzw. dr hab. Pawła Chmielnickiego. Podczas przedmiotowej sesji grono Prelegentów uzupełnili: mgr Ewa Surowiak (WSH), dr Anna Szyszka, dr Aleksander Słysz, mgr Adrianna Grzymska-Truksa, mgr Katarzyna Grotkowska, mgr Zofia Jachimowicz, dr Anna Rogacka-Łukasik (WSH), prof. dr hab. Marian Liwo, mgr Sylwia Mazur, dr Jakub Rzymowski, dr Marta Andruszkiewicz, dr Jacek Srokosz, mgr Justyna Staszczyk.

 

Podsumowania obrad dokonali Moderatorzy poszczególnych sesji.

Nadchodzące wydarzenia

Tworzymy przestrzeń dla rozwoju i wymiany poglądów. Konferencje naukowe i popularnonaukowe, wykłady, warsztaty, seminaria – w Wyższej Szkole Humanitas organizowane są wydarzenia, będące odpowiedzią na potrzeby nie tylko środowiska naukowego, naszych studentów ale również mieszkańców regionu.

19/10/2017

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Fontes w WSH

W dniu 24 października br. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbędzie się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes" podczas którego m.in. zostanie powołany skład organów wybieralnych sosnowieckiego Oddziału Stowarzyszenia, którego utworzenie zostało zatwierdzone podczas VI Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes.

 

 

W ramach Zjazdu, w dniach 16- 17 września 2017r., na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja naukowa zatytułowana "Normy prawne - normy społeczne i kulturowe. Studia przypadków”, zorganizowana przez Stowarzyszenie oraz Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ.

 

Podczas konferencji Wyższą Szkołę Humanitas reprezentowali pracownicy naukowi WSH:

 

 • prof. WSH, dr Maria Zrałek
 • prof. WSH, dr hab. Bolesław Ćwiertniak
 • dr Maciej Borski
 • dr Anna Rogacka- Łukasik
 • dr Dorota Fleszer
 • mgr Ewa Surowiak

 

oraz Studenci WSH,  kierunku Prawo: Andrzej Janus, Mateusz Nerka, Małgorzata Szczęśniak oraz absolwentka kierunku Prawo prowadzonego w IAiP WSH, mgr Dorota Skuza.

 

Konferencja poświęcona była zagadnieniom genezy prawa, relacji pomiędzy prawem i innymi elementami porządku instytucjonalnego, jak również oddziaływania norm na przebieg stosunków społeczno – gospodarczych. Obrady poświęcone były kwestiom fundamentalnym, stanowiącym istotę celów badawczych Stowarzyszenia. Niewątpliwie, do kwestii takich należał problem relacji pomiędzy rozwiązaniami dylematów decyzyjnych sformalizowanymi prawnie, a szeroko rozumianymi normami społecznymi – czyli nieformalnymi rozwiązaniami, regułami, dyrektywami, czy też zasadami, współtworzącymi porządek instytucjonalny. Zasadniczym celem naukowym konferencji była dyskusja nad wynikami badań poświęconych tym relacjom, zachodzącym w ramach interakcji społecznych rozwijających się na różnych płaszczyznach: walki o władzę polityczną, rywalizacji o dominację gospodarczą, obsadzania roli społecznej, promowania określonych interesów, celów działania bądź ochrony wartości kulturowych.

 

Inauguracji konferencji dokonali Przedstawiciele organizatorów: prof. dr hab. Jerzy PisulińskiDziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki- Prezes Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes oraz Anna Mazur, Przewodnicząca Koła Naukowego Prawnej Ochrony Dóbr Kultury  TBSP UJ. Po inauguracji Konferencji, dokonano uroczystego wręczenia księgi jubileuszowej prof. dr hab. Stanisławowi Waltosiowi.

 

Podczas pierwszego dnia konferencji przeprowadzono dwie sesje plenarne. Sesję I-szą zatytułowaną Prawo a nieformalne reguły rywalizacji o władzę moderował Prof. nadzw. dr hab. Marek Mączyński, a jej Prelegentami byli: Prof. dr hab. Tadeusz Biernat, dr Jarosław Czerw, mgr Dorota Skuza (absolwentka WSH, kierunek: Prawo), prof. dr hab. Jerzy Paśnik oraz dr Katarzyna Kurzępa-Dedo.

 

Po pierwszej sesji plenarnej odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa w trakcie którego Dyplom i Odznakę Zasłużonego Członka "Fontes" otrzymali m.in. Pracownicy naukowi Instytutu Administracji i Prawa WSH: dr Maciej Borski, dr Magdalena Gurdek, dr Anna Rogacka- Łukasik.

 

Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Fontes" w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia "Fontes" powołano do życia nowy organ Stowarzyszenia "Fontes", jakim jest Konwent Godności Honorowych Stowarzyszenia, którego Przewodniczącym został Prof. WSH, dr hab. Bolesław Ćwiertniak, a do grona Członków Konwentu weszła Prof. WSH, dr Maria Zrałek.

 

Ponadto podczas zebrania dokonano wyboru nowych członków organów wybieralnych Stowarzyszenia, których szeregi zasili m.in. Pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas. W skład Komisji Rewizyjnej wszedł dr Maciej Borski, natomiast Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia "Fontes" została dr Anna Rogacka- Łukasik.

 

W trakcie zebrania przegłosowano i zatwierdzono również decyzję o utworzeniu oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, z siedzibą w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

 

Z kolei podczas II-giej sesji pt. Prawne i pozaprawne uwarunkowania redefinicji klasycznych koncepcji wymiany społecznej, którą poprowadził Prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz, głos zabrali: dr Maciej Borski (WSH), dr Olgierd Kucharski, dr Marek Woch, prof. dr hab. Mariusz Załucki orazmgr Justyna Burek-Wawrzyniak.

 

W drugim dniu konferencji odbyła się III-cia sesja plenarna pt Ochrona wartości cenionych społecznie i dóbr kultury w warunkach dysfunkcyjnego oddziaływania prawa i reguł nieformalnych moderowana przez Prof. nadzw. dr hab. Jerzego Paśnika oraz Prof. nadzw. dr hab. Pawła Chmielnickiego. Podczas przedmiotowej sesji grono Prelegentów uzupełnili: mgr Ewa Surowiak (WSH), dr Anna Szyszka, dr Aleksander Słysz, mgr Adrianna Grzymska-Truksa, mgr Katarzyna Grotkowska, mgr Zofia Jachimowicz, dr Anna Rogacka-Łukasik (WSH), prof. dr hab. Marian Liwo, mgr Sylwia Mazur, dr Jakub Rzymowski, dr Marta Andruszkiewicz, dr Jacek Srokosz, mgr Justyna Staszczyk.

 

Podsumowania obrad dokonali Moderatorzy poszczególnych sesji.

Nasza działalność

Wyższa Szkoła Humanitas to nie tylko działalność dydaktyczna i naukowa. Współpracujemy z otoczeniem, jednostkami samorządowymi, sektorem prywatnym i szkołami. Realizujemy wiele projektów unijnych oraz tworzymy rozwiązania dla biznesu i szkół.

Uniwersytet międzypokoleniowy

12 Uniwersytetów Dziecięcych w całym województwie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Humanitas to prężnie działające organizacje skupiające tysiące małych żaków i seniorów.

Oferta dla firm

Umożliwiamy wynajem sal konferencyjnych, szkoleniowych, warsztatowych, komputerowych oraz powierzchni wystawienniczych, które pozwolą na organizację spotkań biznesowych, szkoleń oraz promocję Twojej firmy.