Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Rekrutacja online

Tylko u nas studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie dofinansowane nawet do 75procent! Bogata oferta studiów podyplomowych dla nauczycieli, prawników, specjalistów administracji oraz managerów. Szkolenia szyte na miarę.

Kierunki studiów

10 kierunków i niemal 30 specjalności dofinansowanych z Unii Europejskiej, bądź w formule „krótsze studia” i „Dwa dyplomy – jednoCzesne”. Studia dzienne oraz zaoczne. Wybierz dla siebie najlepszą ofertę.

Aktualności

22/11/2018

VIII Konferencja z cyklu Dyrektor Liderem

W dniu 22 listopada 2018 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się 8 konferencja z cyklu Dyrektor Liderem pt. ,,Rozwój myślenia społecznego i emocjonalności uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera - chcę wiedzieć jak je zapewnić w mojej placówce’’

 

W konferencji uczestniczyli m.in. dyrektorzy placówek edukacyjnych, nauczyciele, rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz studenci pedagogiki i psychologii WSH.

 

Konferencja została zaplanowana w formie czterech paneli dyskusyjnych. Do udziału w poszczególnych panelach zaproszeni zostali praktycy w dziedzinie autyzmu, diagnozowania, wczesnego wspomagania, terapii, nauczania uczniów ze spektrum w przedszkolu, szkole, placówce specjalnej, pracy z rodzicami i nauczycielami.

 

Uczestnikami w ramach poszczególnych paneli byli m. in. przedstawiciele:

 

 • Fundacji Spectrum Liberi
 • Instytutu Innowacyjnej Edukacji WSH
 • Instytutu Pedagogiki WSH
 • Instytutu Twórczej Integracji
 • Klubu Rodzica „Niebiesko nam” Rodzice Rodzicom
 • Ośrodka Terapii i Psychoedukacji "Kompas"
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie
 • Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu
 • Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 30 w Sosnowcu
 • Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu

W trakcie konferencji, w oparciu o konkretne, praktyczne przykłady wynikające z wiedzy i doświadczenia panelistów, poruszone zostały zagadnienia:

 

 • różnorodności zaburzeń i specyfiki funkcjonowania dzieci i dorosłych ze spektrum,
 • jak ważne jest wczesne wspomaganie,
 • jak być uważnym i jak wykorzystać swoją uważność w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu,
 • stworzenie jakich warunków pracy/nauki i wykorzystanie jakich pomocy dydaktycznych zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa ucznia z autyzmem i pozytywnie wpływa na komunikację z nim,
 • o szkole ogólnodostępnej, która jest miejscem przyjaznym dla ucznia z autyzmem, a uczeń z autyzmem jest przyjacielem dla swoich rówieśników i nauczycieli – fakt, nieco ekscentrycznym, inaczej postrzegającym świat, ale przecież jak dużo można czerpać z odmienności!

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Fundacji Synapsis.

 

Wydarzenie zostało objęte patronatami również przez Prezydentów miast:

 • Sosnowca
 • Dąbrowy Górniczej
 • Siemianowic Śląskich
 • Będzina
 • Piekar Śląskich

 

 

Dziękujemy również firmom, które sponsorowały konferencję tj. Moje Bambino oraz Multimedia W Szkole.

 

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Tworzymy przestrzeń dla rozwoju i wymiany poglądów. Konferencje naukowe i popularnonaukowe, wykłady, warsztaty, seminaria – w Wyższej Szkole Humanitas organizowane są wydarzenia, będące odpowiedzią na potrzeby nie tylko środowiska naukowego, naszych studentów ale również mieszkańców regionu.

22/11/2018

VIII Konferencja z cyklu Dyrektor Liderem

W dniu 22 listopada 2018 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się 8 konferencja z cyklu Dyrektor Liderem pt. ,,Rozwój myślenia społecznego i emocjonalności uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera - chcę wiedzieć jak je zapewnić w mojej placówce’’

 

W konferencji uczestniczyli m.in. dyrektorzy placówek edukacyjnych, nauczyciele, rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz studenci pedagogiki i psychologii WSH.

 

Konferencja została zaplanowana w formie czterech paneli dyskusyjnych. Do udziału w poszczególnych panelach zaproszeni zostali praktycy w dziedzinie autyzmu, diagnozowania, wczesnego wspomagania, terapii, nauczania uczniów ze spektrum w przedszkolu, szkole, placówce specjalnej, pracy z rodzicami i nauczycielami.

 

Uczestnikami w ramach poszczególnych paneli byli m. in. przedstawiciele:

 

 • Fundacji Spectrum Liberi
 • Instytutu Innowacyjnej Edukacji WSH
 • Instytutu Pedagogiki WSH
 • Instytutu Twórczej Integracji
 • Klubu Rodzica „Niebiesko nam” Rodzice Rodzicom
 • Ośrodka Terapii i Psychoedukacji "Kompas"
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie
 • Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu
 • Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 30 w Sosnowcu
 • Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu

W trakcie konferencji, w oparciu o konkretne, praktyczne przykłady wynikające z wiedzy i doświadczenia panelistów, poruszone zostały zagadnienia:

 

 • różnorodności zaburzeń i specyfiki funkcjonowania dzieci i dorosłych ze spektrum,
 • jak ważne jest wczesne wspomaganie,
 • jak być uważnym i jak wykorzystać swoją uważność w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu,
 • stworzenie jakich warunków pracy/nauki i wykorzystanie jakich pomocy dydaktycznych zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa ucznia z autyzmem i pozytywnie wpływa na komunikację z nim,
 • o szkole ogólnodostępnej, która jest miejscem przyjaznym dla ucznia z autyzmem, a uczeń z autyzmem jest przyjacielem dla swoich rówieśników i nauczycieli – fakt, nieco ekscentrycznym, inaczej postrzegającym świat, ale przecież jak dużo można czerpać z odmienności!

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Fundacji Synapsis.

 

Wydarzenie zostało objęte patronatami również przez Prezydentów miast:

 • Sosnowca
 • Dąbrowy Górniczej
 • Siemianowic Śląskich
 • Będzina
 • Piekar Śląskich

 

 

Dziękujemy również firmom, które sponsorowały konferencję tj. Moje Bambino oraz Multimedia W Szkole.

 

 

 

Nasza działalność

Wyższa Szkoła Humanitas to nie tylko działalność dydaktyczna i naukowa. Współpracujemy z otoczeniem, jednostkami samorządowymi, sektorem prywatnym i szkołami. Realizujemy wiele projektów unijnych oraz tworzymy rozwiązania dla biznesu i szkół.

Uniwersytet międzypokoleniowy

12 Uniwersytetów Dziecięcych w całym województwie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Humanitas to prężnie działające organizacje skupiające tysiące małych żaków i seniorów.

Oferta dla firm

Umożliwiamy wynajem sal konferencyjnych, szkoleniowych, warsztatowych, komputerowych oraz powierzchni wystawienniczych, które pozwolą na organizację spotkań biznesowych, szkoleń oraz promocję Twojej firmy.