Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Rekrutacja online

Tylko u nas studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie dofinansowane nawet do 75procent! Bogata oferta studiów podyplomowych dla nauczycieli, prawników, specjalistów administracji oraz managerów. Szkolenia szyte na miarę.

Kierunki studiów

10 kierunków i niemal 30 specjalności dofinansowanych z Unii Europejskiej, bądź w formule „krótsze studia” i „Dwa dyplomy – jednoCzesne”. Studia dzienne oraz zaoczne. Wybierz dla siebie najlepszą ofertę.

Aktualności

28/11/2018

Konferencja dot. autoagresji wśród dzieci i młodzieży

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Dominik Łączyk i policjanci zajmujący się w sosnowieckiej komendzie profilaktyką, wspólnie z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu zorganizowali w dniu 27 listopada 2018 roku konferencję „Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży, diagnoza i profilaktyka”. 

 

 

 

 

Konferencję otworzył Prorektor Wyższej Szkoły Humanitas dr Mariusz Lekston. Uczestnikami spotkania byli dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, nauczyciele i przedstawiciele instytucji niosących pomoc w sytuacjach kryzysowych i zajmujących się opieką i pomocą socjalną.

 

Konferencję poprowadziła Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego WSH- prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka. Podczas spotkania Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Dominik Łączyk poruszył kwestię podstawowych problemów, z jakimi spotyka się Policja w aspekcie agresywnych zachowań dzieci i młodzieży. Wśród prelegentów znaleźli się mgr Konrad Harasim z Instytutu Psychologii UMCS, dr Maciej Szaszkiewicz z Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas, mgr Ewa Kustwan-Mróz psycholog, koordynator zespołu Interwencji Kryzysowej w ROM-E Metis, mgr Damian Zdrada Dyrektor Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu, mgr Małgorzata Klimasz z Wydziału Profilaktyki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz przedstawiciele Centrum Pedriatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.

 

Ideą organizacji Konferencji było wypracowanie wspólnej strategii działania w celu skutecznego ograniczenia zjawiska autoagresji wśród dzieci i młodzieży, procedur postępowania w przypadku pojawiania się zagrożeń. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w tej kwestii jest niezwykle istotne. Spotkanie to stanowiło jedynie wstęp do wprowadzenia zmian w modelu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób zajmujących się na co dzień pracą z dziećmi i młodzieżą. Poruszone tematy z pewnością będą pomocne w ukierunkowaniu przyszłych działań tak aby wypracowany wspólnie model działania przynosił wymierne korzyści społeczne a ryzyko agresji wśród nieletnich zostało skutecznie ograniczane i eliminowane.

 

Nadchodzące wydarzenia

Tworzymy przestrzeń dla rozwoju i wymiany poglądów. Konferencje naukowe i popularnonaukowe, wykłady, warsztaty, seminaria – w Wyższej Szkole Humanitas organizowane są wydarzenia, będące odpowiedzią na potrzeby nie tylko środowiska naukowego, naszych studentów ale również mieszkańców regionu.

28/11/2018

Konferencja dot. autoagresji wśród dzieci i młodzieży

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Dominik Łączyk i policjanci zajmujący się w sosnowieckiej komendzie profilaktyką, wspólnie z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu zorganizowali w dniu 27 listopada 2018 roku konferencję „Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży, diagnoza i profilaktyka”. 

 

 

 

 

Konferencję otworzył Prorektor Wyższej Szkoły Humanitas dr Mariusz Lekston. Uczestnikami spotkania byli dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, nauczyciele i przedstawiciele instytucji niosących pomoc w sytuacjach kryzysowych i zajmujących się opieką i pomocą socjalną.

 

Konferencję poprowadziła Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego WSH- prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka. Podczas spotkania Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Dominik Łączyk poruszył kwestię podstawowych problemów, z jakimi spotyka się Policja w aspekcie agresywnych zachowań dzieci i młodzieży. Wśród prelegentów znaleźli się mgr Konrad Harasim z Instytutu Psychologii UMCS, dr Maciej Szaszkiewicz z Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas, mgr Ewa Kustwan-Mróz psycholog, koordynator zespołu Interwencji Kryzysowej w ROM-E Metis, mgr Damian Zdrada Dyrektor Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu, mgr Małgorzata Klimasz z Wydziału Profilaktyki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz przedstawiciele Centrum Pedriatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.

 

Ideą organizacji Konferencji było wypracowanie wspólnej strategii działania w celu skutecznego ograniczenia zjawiska autoagresji wśród dzieci i młodzieży, procedur postępowania w przypadku pojawiania się zagrożeń. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w tej kwestii jest niezwykle istotne. Spotkanie to stanowiło jedynie wstęp do wprowadzenia zmian w modelu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób zajmujących się na co dzień pracą z dziećmi i młodzieżą. Poruszone tematy z pewnością będą pomocne w ukierunkowaniu przyszłych działań tak aby wypracowany wspólnie model działania przynosił wymierne korzyści społeczne a ryzyko agresji wśród nieletnich zostało skutecznie ograniczane i eliminowane.

 

Nasza działalność

Wyższa Szkoła Humanitas to nie tylko działalność dydaktyczna i naukowa. Współpracujemy z otoczeniem, jednostkami samorządowymi, sektorem prywatnym i szkołami. Realizujemy wiele projektów unijnych oraz tworzymy rozwiązania dla biznesu i szkół.

Uniwersytet międzypokoleniowy

12 Uniwersytetów Dziecięcych w całym województwie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Humanitas to prężnie działające organizacje skupiające tysiące małych żaków i seniorów.

Oferta dla firm

Umożliwiamy wynajem sal konferencyjnych, szkoleniowych, warsztatowych, komputerowych oraz powierzchni wystawienniczych, które pozwolą na organizację spotkań biznesowych, szkoleń oraz promocję Twojej firmy.