Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Rekrutacja online

Tylko u nas studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie dofinansowane nawet do 75procent! Bogata oferta studiów podyplomowych dla nauczycieli, prawników, specjalistów administracji oraz managerów. Szkolenia szyte na miarę.

Kierunki studiów

10 kierunków i niemal 30 specjalności dofinansowanych z Unii Europejskiej, bądź w formule „krótsze studia” i „Dwa dyplomy – jednoCzesne”. Studia dzienne oraz zaoczne. Wybierz dla siebie najlepszą ofertę.

Aktualności

16/09/2015

Zaproszenie na konferencję o dopalaczach

Prezydent Miasta Sosnowca oraz Rektor Wyższej Szkoły Humanitas zapraszają do udziału w  konferencji  oraz warsztatach pt. "W pułapce dopalacza", która odbędzie się 22 października w godz. 9:00 – 14:30 w auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

 

Tematem konferencji będzie problem budowania strategii postępowania wobec problemu dopalaczy w samorządach. Udział w wydarzeniu umożliwi wymianę dobrych praktyk pomiędzy specjalistami z regionu. Celem dyskusji w trakcie konferencji i warsztatów będzie omówienie możliwych profilaktycznych i interwencyjnych działań wobec zjawiska zażywania dopalaczy wśród osób młodocianych. Konferencja i warsztaty mają na celu integrację wiedzy praktycznej i naukowej dotyczącej procesów postępowania wobec zjawiska. Organizatorom konferencji zależy na zgromadzeniu aktualnej wiedzy o dynamice tych procesów, uwarunkowaniach i zależnościach.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, pielęgniarki, lekarzy,  przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządów.

 

Program konferencji przewiduje część plenarną z prelekcjami wprowadzającymi w tematykę oraz warsztaty specjalistyczne prowadzone przez doświadczonych trenerów. W ramach wydarzenia, w godzinach 12.00 – 14.30 odbędą cztery równolegle prowadzone warsztaty tematyczne:

 

  • Profilaktyka zjawiska – jak pracować z młodzieżą i rodzicami
  • W kierunku zmiany - praca z osobami uzależnionymi
  • Jak rozpoznawać uzależnienie od dopalaczy
  • Prawne aspekty zjawiska

Aby wziąć udział w konferencji  i warsztatach należy zgłosić swój udział na załączonym formularzu na adres e-mail ewykurz@um.sosnowiec.pl

 

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 32 296 07 45.
Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny – liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku zbyt licznych zgłoszeń do udziału w warsztatach, przekraczających możliwości organizacyjne, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaproponowania innego niż wybrany przez uczestnika warsztat. O udziale w wybranym warsztacie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Pobierz program konferencji – KLIKNIJ

Pobierz kartę zgłoszeniową - KLIKNIJ

Nadchodzące wydarzenia

Tworzymy przestrzeń dla rozwoju i wymiany poglądów. Konferencje naukowe i popularnonaukowe, wykłady, warsztaty, seminaria – w Wyższej Szkole Humanitas organizowane są wydarzenia, będące odpowiedzią na potrzeby nie tylko środowiska naukowego, naszych studentów ale również mieszkańców regionu.

16/09/2015

Zaproszenie na konferencję o dopalaczach

Prezydent Miasta Sosnowca oraz Rektor Wyższej Szkoły Humanitas zapraszają do udziału w  konferencji  oraz warsztatach pt. "W pułapce dopalacza", która odbędzie się 22 października w godz. 9:00 – 14:30 w auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

 

Tematem konferencji będzie problem budowania strategii postępowania wobec problemu dopalaczy w samorządach. Udział w wydarzeniu umożliwi wymianę dobrych praktyk pomiędzy specjalistami z regionu. Celem dyskusji w trakcie konferencji i warsztatów będzie omówienie możliwych profilaktycznych i interwencyjnych działań wobec zjawiska zażywania dopalaczy wśród osób młodocianych. Konferencja i warsztaty mają na celu integrację wiedzy praktycznej i naukowej dotyczącej procesów postępowania wobec zjawiska. Organizatorom konferencji zależy na zgromadzeniu aktualnej wiedzy o dynamice tych procesów, uwarunkowaniach i zależnościach.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, pielęgniarki, lekarzy,  przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządów.

 

Program konferencji przewiduje część plenarną z prelekcjami wprowadzającymi w tematykę oraz warsztaty specjalistyczne prowadzone przez doświadczonych trenerów. W ramach wydarzenia, w godzinach 12.00 – 14.30 odbędą cztery równolegle prowadzone warsztaty tematyczne:

 

  • Profilaktyka zjawiska – jak pracować z młodzieżą i rodzicami
  • W kierunku zmiany - praca z osobami uzależnionymi
  • Jak rozpoznawać uzależnienie od dopalaczy
  • Prawne aspekty zjawiska

Aby wziąć udział w konferencji  i warsztatach należy zgłosić swój udział na załączonym formularzu na adres e-mail ewykurz@um.sosnowiec.pl

 

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 32 296 07 45.
Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny – liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku zbyt licznych zgłoszeń do udziału w warsztatach, przekraczających możliwości organizacyjne, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaproponowania innego niż wybrany przez uczestnika warsztat. O udziale w wybranym warsztacie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Pobierz program konferencji – KLIKNIJ

Pobierz kartę zgłoszeniową - KLIKNIJ

Nasza działalność

Wyższa Szkoła Humanitas to nie tylko działalność dydaktyczna i naukowa. Współpracujemy z otoczeniem, jednostkami samorządowymi, sektorem prywatnym i szkołami. Realizujemy wiele projektów unijnych oraz tworzymy rozwiązania dla biznesu i szkół.

Uniwersytet międzypokoleniowy

12 Uniwersytetów Dziecięcych w całym województwie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Humanitas to prężnie działające organizacje skupiające tysiące małych żaków i seniorów.

Oferta dla firm

Umożliwiamy wynajem sal konferencyjnych, szkoleniowych, warsztatowych, komputerowych oraz powierzchni wystawienniczych, które pozwolą na organizację spotkań biznesowych, szkoleń oraz promocję Twojej firmy.