Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Akademia Rekruterów i Asesorów

O kierunku

       

Partner Merytoryczny Studiów

 

 

Cel studiów:

   Pozyskanie wiedzy i narzędzi by znaleźć, wybrać i zatrzymać najlepszych kandydatów do pracy.
Zapoznanie uczestników z zakresem działań związanych z przygotowaniem procesu rekrutacji i sesji AC/DC, przeprowadzeniem jej i udzieleniem informacji zwrotnej. Uczestnicy pozyskają szereg narzędzi praktycznych, które umożliwią im samodzielne działania we własnych organizacjach. Uczestnicy pozyskają wiedzę o najskuteczniejszych metodach oceny kompetencji i będą mieli możliwość, by wypracować własne standardy prowadzenia rekrutacji i sesji assessment.

Adresaci studiów:

 • Dla pracowników działów HR, agencji rekrutacyjnych, właścicieli firm oraz menedżerów, którzy biorą udział w procesie selekcji
 • Dla tych, co przygotowują sesje AC/DC i/lub prowadzą rekrutacje z wykorzystaniem wywiadów kompetencyjnych
 • Dla tych, co potrzebują specjalistycznej wiedzy teoretycznej a są praktykami
 • Dla tych, co potrzebują praktycznych narzędzi i rozwiązań z zakresu sposobów oceny kompetencji
 • Dla tych którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje hr-owe i chcą zostać asesorami i/lub rekruterami

Kadra dydaktyczna:

   Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas i innych szkół wyższych, eksperci zajmujący się problematyką związaną z przygotowaniem procesu rekrutacji. Menedżerowie, konsultant HR, psycholodzy, trenerzy biznesu.

Wśród kadry m.in.:

dr inż. Joanna Tokar

Doświadczony asesor, rekruter, dyplomowany trener i wykładowca HR, HR Business Partner, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Politechniki Śląskiej Wydziału Organizacji i Zarządzania. Ukończyła Akademię Trenerów Biznesu i Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla nauczycieli akademickich. W swojej pracy specjalizuje się m.in. w rekrutacjach kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, audytach personalnych z wykorzystaniem metody development center, projektowaniu i realizacji procesów rekrutacji, badaniu nastrojów pracowników, systemów ocen okresowych, projektowaniem i realizacją szkoleń oraz projektów badawczych na rynku pracy. Zaprojektowała wiele procesów Assessment Center i od lat pełni funkcję głównego asesora w tych procesach. Autorka ponad 80 publikacji, w tym książek (Samodoskonalenie menedżerów – rozwój kompetencji przywódczych, WŁAŚCIWY KURS – OD białego kołnierzyka MENEDŻERA DO żółtej koszulki LIDERA) i artykułów zarówno w czasopismach naukowych jak i branżowych. Autorka scenariuszy e-learningowych. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spotkań konsultacyjnych i coachingowych dla kadry menedżerskiej. Łącznie zrealizowała ponad 2500 godzin szkoleniowych.

Mariola Kujańska

Psycholog, psycholog transportu, mediator, edukator MEN, Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Od trzydziestu lat związana z poradnictwem psychologicznym, wykładowca Akademicki. Ukończyła studia magisterskie na wydziale filozoficzno - historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek: Psychologia.
Przez 14 lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Rybniku. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu umiejętności pracy z grupą, psychologii zarządzania, asertywności, komunikacji, motywacji, negocjacji, określania preferencji zawodowych. Współautorka projektu "Zdrowie bez granic" - projekt z funduszy strukturalnych INTERREG IIIA. Wypracowywała metody aktywizacji społeczności lokalnych w celu tworzenia inicjatyw na rzecz samozatrudnienia: angażujących z jednej strony grupy znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, a z drugiej - instytucje lokalne i organizacje pozarządowe w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, projekt "Odziedzicz pracę". Prowadzi szkolenia i warsztaty, zajmuje się doradztwem zawodowym i rekrutacją pracowników a także poradnictwem indywidualnym i grupowym.

Barbara Pczycka

Trener biznesu i praktyk marketingu. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu technik twórczego myślenia, komunikacji, strategii promocji i autoprezentacji. Projektuje zadania i struktury warsztatowe. Współpracowała m.in z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Głównym Urzędem Statystycznym, 3soft S.A., ING Bank Śląski, Citibank handlowy, ALSTOM Konstal, TIMKEN Polska czy Alan Systems. Od ponad dekady związana z reklamą. Jako dyrektor kreatywna agencji .bringMore advertising specjalizuje się w tworzeniu strategii komunikacji dla marek miejskich oraz komercyjnych. Pracowała nad brandingiem i kampaniami reklamowymi dla takich klientów, jak Immofinanz Group, Raiffeisen Immobilien, Reporter, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Środowiska, Instytut Żywności i Żywienia, Śląskie, Kujawsko-Pomorskie czy Miasto Katowice. Współtworzyła pierwszy Polski portal poświęcony tematyce marketigu terytorialnego – info-PR.pl. Magister Filologii Agnielskiej, absolwentka Komunikacji Perswazyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Trenerów Biznesu Uniwerystetu SWPS. Jako prelegentka występowała m.in. na Kongresie PR w Samorządzie, ICT Multimedia Event oraz licznych konferencjach prasowych. Interesuje się psychologią twórczości, filmem i literaturą współczesną.

Izabela Bieniek-Błażkiewicz

Nauczyciel akademicki, trener biznesu, konsultant HR. Absolwentka Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończyła m.in. studia magisterskie w obszarze zarządzania kadrami i komunikacji społecznej. Z branżą HR związana od prawie dziesięciu lat, zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania. Doświadczenie dydaktyczne zdobyła prowadząc zajęcia dla studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Jako trener prowadzi szkolenia dla firm i Instytucji z zakresu rozwijania kompetencji osobistych i menedżerskich. Specjalizuje się w tematyce związanej z zarządzaniem potencjałem oraz różnorodnością w miejscu pracy. Autorka kilkunastu publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Uczestniczka wielu konferencji naukowych, w tym międzynarodowych. W jej dorobku naukowym znajdują się także autorskie programy e-learningowe oraz uczestnictwo w projektach badawczych.

Program

Program:

 • Warsztat „Ja – rekruterem, ja – asesorem” (zajęcia weekendowe)
  Profil kompetencyjny selekcjonera
  Predyspozycje selekcjonerów
  Obszary wpływu w pracy asesora i rekrutera
  Zarządzanie stresem, kontrola emocji
  Trening interpersonalny

 • Zarządzanie procesem rekrutacji i selekcji
  Kluczowe cele i wyzwania
  Projektowanie procesów rekrutacji i selekcji
  Narzędzia procesu rekrutacji i selekcji

 • Kompetencje. Modele kompetencyjne. Opisy stanowisk pracy
  Kompetencje jako kryterium oceny
  Słowniki kompetencyjne, karty kompetencyjne
  Matryca „kompetencje-narzędzia”

 • Prawo pracy w procesie rekrutacji
  Zagadnienia prawne
  Analiza sytuacji problemowych

 • Projektowanie ścieżek karier i sukcesji w organizacji
  Zarządzanie talentami
  Diagnoza potencjału
  Instrumenty zarządzania karierą w organizacji

 • Employer branding
  Budowanie wizerunku pracodawcy poprzez procesy rekrutacyjne
 • Testy w procesie selekcji i podczas AC/DC
  Dobór testów
  Analiza i wnioski

 • Rozmowa kwalifikacyjna – symulacja
  Modele rozmów kwalifikacyjnych
  Prowadzenie wywiadów behawioralnych
  Tematy “zakazane”
  Narzędzia wywiadu

 • Przeprowadzenie sesji AC/DC – warsztat praktyczny I (zajęcia weekendowe)
  Obserwacje zachowań
  Pułapki psychologiczne procesu oceny

 • Zarządzanie projektem AC/DC
  Assessmnet Center a Development Center
  Warunki efektywności procesu AC/DC
  Odpowiedzialność w pracy asesora
  Dobór asesorów
  Zarządzanie zasobami projektu
  Ocena ryzyka
  Arkusze obserwacyjne
  Zadania asesora i proces komunikacji podczas sesji
 • Projektowanie zadań sesji AC/DC
  Zasady konstrukcji sesji i dobór zadań
  Skalowanie poziomu trudności zadań
  Błędy podczas tworzenia zadań
  Tworzenie instrukcji do zadań
  Aktorzy i role
 • Przeprowadzenie sesji AC/DC – warsztat praktyczny II (zajęcia weekendowe)
  Obserwacje zachowań
  Realizacja zadań opracowanych podczas warsztatów pt: Projektowanie zadań sesji AC/DC
 • Raportowanie sesji AC/DC
  Konstrukcja raportu
  Podsumowanie wyników przez asesorów
  Tworzenie rekomendacji rozwojowych
 • Informacja zwrotna po sesji AC/DC
  Konstrukcja informacji zwrotnej
  Zasady udzielania informacji zwrotnych
  Trudne rozmowy z uczestnikami procesu
 • Adaptacja pracowników
  Narzędzia adaptacji
  Tworzenie procesu adaptacji
  Odpowiedzialni za proces adaptacji
 • Autoprezentacja i wizerunek asesora/rekrutera
  Narzędzia budowania wizerunku

Czas trwania studiów:
2 semestry; 160 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (środa), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30 - 20.30.
Dodatkowo jeden - dwa zjazdy weekendowe w semestrze.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe@humanitas.edu.pl

 ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 425 zł 1 700 zł 3 400 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
297,50 zł 1 190 zł 2 380 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (200mniej do 30 września 2020 r.) 400 zł  1 600 zł 3 200 zł

Zapisz się

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • Osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym – pokój 009 (parter) lub
 • Wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Punkt Rekrutacyjny) lub
 • Prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.