Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Controlling w przedsiębiorstwie

O kierunku

Cel studiów:

Pogłębienie teoretycznej i praktycznej wiedzy i umiejętności kadry menedżerskiej przedsiębiorstw z zakresu controllingu strategicznego i operacyjnego w przedsiębiorstwie. Zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami zarządzania opartymi na założeniach controllingu i perspektywami rozwojowymi pomiaru osiągnięć i wyników organizacji.

Adresaci:

Kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla zajmująca się w przedsiębiorstwach controllingiem strategicznym i operacyjnym, osoby odpowiedzialne za wdrożenie i pomiar strategii w przedsiębiorstwie, księgowi, zarządzający i dyrektorzy finansowi przedsiębiorstw.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy akademiccy Wyższej Szkoły Humanitas, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, praktycy zarządzania zajmujący się zarządzaniem finansowym, zarządzaniem strategicznym i operacyjnym, controllingiem strategicznym i operacyjnym.

Program

Program:

 • Źródła wiedzy o controllingu strategicznym i operacyjnym.
 • Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie.
 • Analiza wskaźnikowa w przedsiębiorstwie.
 • Sprawozdawczość finansowa jako platforma informacyjna controllingu.
 • Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie.
 • Controlling projektu.
 • Modele rachunku kosztów.
 • Pomiar, grupowanie i rozliczanie kosztów.
 • Rachunek kosztów działań (ABCM).
 • Budżetowanie operacyjne w przedsiębiorstwie.
 • Budżetowanie strategiczne w przedsiębiorstwie.
 • Pomiar kapitału intelektualnego a controlling strategiczny i operacyjny w przedsiębiorstwie.
 • Pomiar i monitorowanie strategii z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników.
 • Zrównoważona karta wyników a controlling


Czas trwania studiów
:
2 semestry; 180 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym w sobotę i w niedzielę.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 375 zł 1 500 zł 3 000 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
262,50 zł 1 050 zł 2 100 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (1 000 zł mniej do 30 maja 2019 r.) 250 zł  1 000 zł 2 000 zł