Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Fundraising w organizacji pozarządowej

O kierunku

Kierunek realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST

 

Cel studiów:

Udział w studiach pozwoli słuchaczom na zdobycie kompendium wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnego i profesjonalnego pozyskiwania środków finansowych na rzecz organizacji. Uczestnicy uzyskają kompetencje w zakresie budowania pozytywnego wizerunku organizacji oraz trwałej i satysfakcjonującej relacji z partnerami biznesowymi i samorządowymi, sponsorami i darczyńcami.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób pracujących lub pragnących podjąć pracę w organizacjach pozarządowych oraz innych instytucjach społecznie użytecznych.

Kadra dydaktyczna:

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły HUmanitas oraz praktycy posiadający bogate doświadczenie zawodowe w pracy w organizacjach pozarządowych.

Wśród kadry m.in.

dr Alicja Badetko

Doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, zawodowy dziennikarz, specjalista ds. PR współpracujący z firmami oraz NGO, doradca z zakresu PR i media relations. 

mgr Magdalena Borucka

Fotograf, psycholog pracy i organizacji, specjalista ds. PR w projekcie "Śląska Sieć 3 sektora".

mgr Nina Krystoń

Menager CSR i ekspert ds. Komunikacji Wewnętrznej

mgr Agnieszka Kurda

Koordynatorka projektów „Śląska Sieć 3 Sektora” oraz "Z-dialogowani". Specjalistka ds. rozliczeń projektu "My Part". W Stowarzyszeniu MOST zajmuje się sprawami organizacyjnymi oraz doradztwem dla innych organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania środków na działalność. Zewnętrzna ekspertka Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

dr Sonia Rzeczkowska

Doktor nauk społecznych, trenerka z zakresu fundrisingu i budowania zespołu. Certyfikowany coach. Koordynatorka projektu "Współpraca - to się opłaca!" oraz animatorka w projekcie "Z-dialogowani". 

Program

Program studiów:

 • Rodzaje i formy prawne organizacji pozarządowych.
 • Rozwój fundraisingu w Polsce i na świecie.
 • Budowanie strategii fundraisingowej w organizacji pozarządowej.
 • Narzędzia budowania wizerunku organizacji pozarządowej.
 • PR organizacji i projektu.
 • Wykorzystanie portali społecznościowych
 • Pozyskiwanie środków z UE, granty i dotacje.
 • Logika projektowa.
 • Przygotowanie projektów i ich rozliczanie.
 • Ewaluacja projektów.
 • Współpraca z samorządem i administracją publiczną.
 • Budowanie relacji z partnerem biznesowym, sponsoring.
 • Techniki pozyskiwania funduszy od osób indywidualnych.
 • Wykorzystanie mechanizmu 1%.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Prezentacja i autoprezentacja.
 • Sztuka prowadzenia negocjacji.
 • Kwestie prawne związane z pozyskiwaniem funduszy – formy umów z darczyńcami.
 • Kodeks etyczny fundraisera.


Czas trwania studiów
:
2 semestry; 180 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (czwartek), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30 - 20.30.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 425 zł 1 700 zł 3 400 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
297,50 zł 1 190 zł 2 380 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (200mniej do 30 września 2020 r.) 400 zł  1 600 zł 3 200 zł