Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Logistyka w biznesie

O kierunku

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania procesami logistycznymi w organizacjach, z wykorzystaniem umiejętności psychologicznych. Program Studiów umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności do pracy w podmiotach gospodarczych, których działalność związana jest z przepływem materiałów i informacji w zakresie projektowania procesów logistycznych. Studia podyplomowe pozwolą wzmocnić indywidualną wiedzę i umiejętności menadżerskie uczestników oraz wykorzystać wspomniane elementy do zapewnienia satysfakcji partnerów w łańcuchu dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem użytkownika ostatecznego, co w konsekwencji prowadzi do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. W programie m. in. coaching i mentoring, metody manipulacji, psychologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw, analiza kosztów logistycznych, Customer Relationship Management – zarządzanie relacjami z klientami, kierowanie zespołem pracowniczym motywowanie i ocenianie pracowników, zarządzenie ryzykiem w łańcuchu dostaw. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę posiadającą wiedzę praktyczną w zakresie logistyki oraz psychologii.


Kadra dydaktyczna:

Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę posiadającą wiedzę praktyczną w zakresie logistyki oraz psychologii

Program

Program studiów:

 • Kierowanie zespołem pracowniczym
 • Komunikacja w biznesie
 • Logistyka dystrybucji i zaopatrzenia
 • Logistyka międzynarodowa
 • Analiza kosztów logistycznych
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw jako element osiągnięcia przewagi konkurencyjnej
 • Customer Relationship Management – zarządzanie relacjami z klientami
 • Psychologia zachowań konsumenckich w logistyce
 • Motywowanie i ocenianie pracowników
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Organizowanie międzynarodowych przepływów towarów
 • Negocjacje w biznesie
 • Coaching i mentoring w biznesie
 • NLP w biznesie
 • Controlling w logistyce
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzenie ryzykiem w łańcuchu dostaw


Czas trwania studiów:
2 semestry; 180 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym w sobotę i w niedzielę.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 400 zł 1 600 zł 3 200 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
280 zł 1 120 zł 2 240 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (1 000 zł mniej do 30 maja 2019 r.) 275 zł  1 100 zł 2 200 zł