Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Manager i coach sportowy

O kierunku

Cel studiów

Studia dedykowane absolwentom szkół wyższych, obecnym i przyszłym managerom sportu (kluby, związki sportowe, zarządy obiektów sportowo-rekreacyjnych, byłym i aktywnym zawodowo sportowcom oraz nauczycielom wychowania fizycznego).

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Managera i coacha sportowego przygotowuje do pracy w zakładach i jednostkach budżetowych/organizacjach sektora publicznego funkcjonujących w obszarze kultury fizycznej a także firmach prywatnych i klubach sportowych.

Manager (agent sportowy) potrafi zarządzać nie tylko klubami, placówkami, instytucjami sportowymi i rekreacyjnymi ale także zasobami ludzkimi (np. karierą sportową zawodnika)

Adresaci

Absolwenci kierunku mogą pracować w:

 • klubach sportowych,
 • klubach fitness,
 • stowarzyszeniach i fundacjach sportowych,
 • związkach sportowych,
 • hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach,
 • administracji samorządowej,
 • organizacjach zajmujących się sportem i rekreacją.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą uznani w swoich dziedzinach praktycy i eksperci, gwarantując przekazanie wiedzy praktycznej i nabycie przez uczestników studiów konkretnych umiejętności.

Program

Program studiów:

 • Zarządzanie organizacją w sporcie
 • Rola Lidera i Motywatora. Etyczne aspekty pracy trenera, identyfikacja problemów we współczesnym sporcie
 • PR i marketing organizacji sportowej z elementami Personal Branding
 • Zarządzanie finansami i środkami zewnętrznymi w organizacjach sportowych
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych z trudnym odbiorcą
 • Prawo sportowe
 • Infrastruktura i bezpieczeństwo imprez sportowych. Efektywne komunikowanie w organizacji
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w sporcie
 • Komunikacja  z zawodnikiem z elementami mediacji i negocjacji
 • Innowacje w sporcie
 • Współpraca z instytucjami publicznymi
 • Psychologia sportu
 • Sponsoring oraz inwestycje rzeczowe i kapitałowe w sporcie
 • Planowanie ścieżki kariery trenera
 • Metodologia pracy i warsztat coacha
 • Elementy budowania zespołu
 • Coaching - wprowadzenie w problematykę. Coaching, mentoring, consulting
 • System szkoleniowy w sporcie. Planowanie i organizacja szkolenia sportowego


Czas trwania studiów
2 semestry, 170 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu).

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-35
e-mail: podyplomowekwalifikacyjne@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 712,50 zł 2 850 zł 5 700 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
498,75 zł 1 995 zł 3 990 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (1 000 zł mniej do 30 maja 2019 r.) 587,50 zł  2  350 zł 4 700 zł