Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Szkoła Project Managerów

O kierunku

 zarządzanie projektem - studia podyplomowe

Studia realizowane we współpracy z APAULY GROUP Sp. z o.o.

zarządzanie projektem - studia podyplomowePrestiżowy kierunek studiów z zarządzania projektami realizowany pod patronatem International Project Management Association oraz przez Autoryzowaną Jednostkę Szkoleniową IPMA i autoryzowanych trenerów.

W dobie gwałtownych przemian, rewolucji technologicznej nikogo już nie dziwi model wielokrotnej zmiany miejsca pracy, wygrywa elastyczność, szybkość reagowania na zmiany i umiejętność szybkiego dostosowania się do warunków rynkowych.
Zawód project managera doskonale wypełnia tę potrzebę. Komisja Europejska wymienia tzw. myślenie projektowe jako jedną z 10 kompetencji przyszłości. Zawód project managera rozwija się w błyskawicznym tempie, rośnie liczba ofert pracy, gdyż coraz więcej firm wdrażania projektowe systemy zarządzania. Nie ma branży i sektorów, w których nie realizuje się projektów. Badania rynku pracy to potwierdzają, a specjaliści zarządzania projektami mogą liczyć na wysokie wynagrodzenia (mediana wynosi w Polsce ok. 7 tys. zł).

Program oparty został na filozofii myślenia projektowego, porównania światowych metodyk i standardów i doskonale przygotowuje do zdawania egzaminów IPMA, PMI i SCRUM.

Szkoła otrzymała wiele wyróżnień i nagród, w tym między innymi Laur Eksperta 2016/2017 oraz Medal Europejski.

  

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika zespołu/ project managera dla projektów o różnorodnej złożoności, asystentów project managerów i członków zespołów projektowych.

Adresaci

 • osoby, które pracują w zespołach projektowych,
 • osoby aspirujące do zawodu project managera,
 • osoby awansowane na stanowisko kierownika projektu,
 • wszyscy zainteresowani rozwojem zawodowym.

Kadra dydaktyczna

Studia realizowane pod patronatem International Project Management Association poprzez Autoryzowaną Jednostkę Szkoleniową IPMA.

Zajęcia prowadzą eksperci – praktycy zarządzania projektami aktywni project i portofolio managerowie posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu; samodzielni kierownicy projektów pracujący w różnych organizacjach (firmach, szkołach, szkołach wyższych) prowadzący samodzielne projektu i portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów. Pozwala to uczestnikom na spojrzenie z różnych perspektyw na narzędzia, metody i techniki zarządzania projektami. Praktyka i doświadczenie to największe atuty kierowników projektów i droga do rozwoju i sukcesu zawodowego.

Wśród kadry mi.n.

 

Dariusz Wieczorek

Project&portfolio manager, asesor PPEA. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.  Jest inicjatorem utworzenia i prezesem zarządu Instytutu Rozwoju Projektów, pełniącego rolę „think-tanku”, wspierającego rozwój wiedzy w zakresie zarządzania projektami oraz prowadzącego działalność badawczą w zakresie nowoczesnych metod i technik project management. W 2013 roku pełnił funkcję Członka Zarządu International Project Management Association Polska. Członek stowarzyszenia od 2004 roku. Ukończył kurs dla asesorów nagrody Polish Project Excellence Award. Pracował m.in. w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku S.A. oraz w grupie Skanska Polska. Uczestniczył w wielu projektach doradczych, wdrożeniowych, inwestycyjnych, edukacyjnych oraz badawczych. Jest m.in. ekspertem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość oraz Fundacji Gospodarczej w Gdyni. Stały komentator ekonomiczny w audycji „Ludzie i Pieniądze” w Radiu Gdańsk. Autor licznych ekspertyz i opracowań o charakterze wdrożeniowym. Kierownik zespołu autorów „Książki Procedur Zarządzania Projektami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego” (Gdańsk 2012). Współautor procedur monitorowania strategii województwa pomorskiego opartych o zasady project portfolio management, a także prowadzenia konsultacji społecznych. Autor ponad trzydziestu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu zarządzania projektami, finansów przedsiębiorstw i controllingu. Autor scenariusza symulacyjnej gry biznesowej (zagrajwbiznes.pl). Za wybitne osiągnięcia w zakresie oświaty i wychowania odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Roma Kukurba

Project&portfolio manager, IPMA Level B, ATI IPMA, asesor PPEA. Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, oraz studiów podyplomowych z szacowania nieruchomości, pośrednictwa i zarządzaniu nieruchomościami oraz zarządzania projektami w centrum kształcenia ustawicznego Politechniki Wrocławskiej. Członek stowarzyszenia IPMA Polska, akredytowany trener IPMA Polska ATI, certyfikowana na poziomie IPMA B. Jest asesorem nagrody Polish Project Excellent Award organizowanym przez IPMA Polska. Zawód kierownika projektu uprawia od 2002 roku, zawód trenera od 2010 łącząc go nieustająco z pracą zawodową w branży inwestycji budowlanych. Wspomagała klientów komercyjnych, z przewagą zagranicznych, w czasie realizacji inwestycji. Obecnie prowadzi projekt dla instytucji publicznej. Jej pasją jest poznawanie nowych procesów technologicznych oraz procesów Klientów prowadzących do podjęcia decyzji o ostatecznym kształcie inwestycji.

Joanna Pauly

Project&portfolio manager i coach, PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R, asesor wiodący PPEA. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project ManagerówÒ - pierwszej w Polsce placówki kształcenia zawodowego project managerów. Doświadczenie - ponad 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł. Jest członkiem Business Centre Club a także w International Project Management Association. Uczestniczy w działaniach samorządu gospodarczego i zawodowego, promuje społeczną odpowiedzialność biznesu, dobre praktyki projektowe i jakość usług rozwojowych. Jest twórcą Festiwalu Innowacji w Gliwicach. Członek zarządu i ekspert ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, asesor i ekspert przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, juror konkursu Dobre Praktyki EFS oraz asesor wiodący nagrody Polish Project Excellence Award 2016. Zaplanowała i kierowała ponad 70 projektami z różnych dziedzin, w tym infrastrukturalnych i szkoleniowych. Project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Agile Scrum, M_o_R. Posiada wszechstronną wiedzę oraz doświadczenie w zarządzaniu projektami. Specjalistka w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji z zewnętrznych źródeł finansowania. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z: klientami korporacyjnymi menadżerami, przedsiębiorcami i przyszłymi przedsiębiorcami, klientami indywidualnymi. Posiada w swoim portfolio blisko 20 tys. efektywnych godzin szkoleniowych i doradczych. Jest członkiem Stowarzyszenia Project Management Polska IPMA Polska.

Marcin Dziekański

Project&portfolio manager, IPMA Level C, i PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R, asesor wiodący PPEA
Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia podyplomowe z zakresu psychologii zachowań społecznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doświadczony kierownik projektów np. budowy i rozbudowy sieci telekomunikacyjnej dla takiego klienta jak Polkomtel Sp. Z o.o. Posiada certyfikat zarządzania PRINCE2 Foundation, IPMA poziom C oraz Professional Scrum Master I. Członek Rady Śląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska, współtwórca i współzałożyciel Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-ni”. Ukończył szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu technologii telekomunikacyjnych u producentów, technologii IT, wiele szkoleń kompetencyjnych z symulacji biznesowych, finansów także szkolenia z umiejętności miękkich takich jak: public speaking, umiejętności negocjacyjnych, interpersonalnych i kierowniczych. Posiada wysokie zdolności interpersonalne, umiejętność planowania strategicznego, myślenia analitycznego i wyciągania wniosków, budowania zespołów i motywowania do działania, koordynowania delegowania zadań oraz pracy w zespole wszystkie te kompetencje stara się przekazać swoim słuchaczom na szkolenia z obszaru zarządzania projektami. Posiada blisko 8-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z tematyki: ryzyko w projektach, zarządzanie ryzykiem, monitorowanie i kontrola projektu, integracja projektu. Jest członkiem Stowarzyszenia Project Management Polska IPMA Polska.

Tymoteusz Rduch

Project manager, PCM, IPMA Level D, i PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R, BPMN, REQB®
Analityk i wdrożeniowiec, architekt i administrator systemów IT. Scrum master. Manager zespołów utrzymania infrastruktury i wdrożeń. Od 11 lat kierownik projektów informatycznych i badawczo-rozwojowych. Dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu konsultował projekty z pogranicza IT i promocji o sumarycznym budżecie ok 5 mln. zł. Brał udział w pracach zespołów projektowych w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Zabytkowej Kopalni Guido pracujących nad rewitalizacją Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, Kopalni Guido, Skansenu Królowa Luiza i innych obiektów poprzemysłowych w Zabrzu. Zakres jego zaangażowania obejmował analizę wymagań, projektowanie i nadzór nad wykonawstwem systemów informatycznych i multimedialnych, wraz z koordynacją prac budowlanych w zakresie sieci niskoprądowych. Za najciekawszy projekt jaki do tej pory prowadził uważa rozwój technologii skanowania 3D –„Reality 51” wraz z budową i uruchomieniem pierwszego w Polsce skanera postaci w The Farm 51. Jest ekspertem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Posiada certyfikacje i z powodzeniem prowadzi projekty w tzw. tradycyjnych metodykach, ale jest wielkim zwolennikiem samoorganizujących się struktur, agile i scruma. Od roku pracuje nad przeniesieniem metod scruma do projektów nie-informatycznych. Posiada liczne certyfikacje i kwalifikacje: Professional Scrum Master, Scrum.org, PRINCE2, REQB® Certified Professional for Requirements Engineering, Audytor bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO 20000, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Profesjonalny trener zarządzania MATRIK, IPMA Level D, BPMN – Business Process Model and Notation. Jest członkiem Stowarzyszenia Project Management Polska IPMA Polska – od 2017 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Śląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska.

 

Zapisz

Program

Program studiów:

 • Podstawy zarządzania projektami i procesami w organizacji
  (definicja i cechy projektu, terminologia; koncepcja projektu; projekt a proces; metodyki; określenie celu projektu; planowanie projektowe; cykl życia projektu)
 • Zarządzanie zespołem projektu i interesariuszami w projekcie
  (struktura podziału pracy w zespole; kluczowe osoby w projekcie; role projektowe; otoczenie projektu; projekt w organizacji; struktury projektu; analiza i zarządzanie interesariuszami)
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie
  (rola i cele komunikacji; zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną; radzenie sobie z konfliktem w projekcie)
 • Zarządzanie zakresem w projekcie
  (definicja zakresu projektu; struktura podziału pracy i produktów; produkty i opis produktów; pakiety prac)
 • Zarządzanie zasobami i czasem w projekcie
  (szacowanie czasu trwania zadań i etapów; diagram sieciowy; harmonogramowanie; zasoby w projekcie)
 • Zarządzanie kosztami w projekcie
  (koszty w projekcie; analiza ekonomiczna i finansowa; finansowanie projektu; tworzenie budżetu projektu)
 • Monitorowanie i ocena projektu oraz zarządzanie ryzykiem w projekcie
  (narzędzia i techniki monitorowania i oceny projektu; Earned Value; definicja ryzyka – zagrożeń i szans; identyfikacja ryzyk; reakcje na ryzyko; strategie zarządzania ryzykiem; wycena ryzyk)
 • Zarządzanie jakością w projekcie i monitoring przebiegu projektu
  (podstawowe koncepcje jakościowe; kryteria jakości; zarządzanie jakością w projektach; mierniki oceny poziomu jakości procesu i produktu; wybrane techniki zarządzania jakością; zarządzanie jakością w projektach)
 • Zarządzanie zamówieniami w projekcie
  (praktyczne elementy przepisów prawa w zarządzaniu projektami; prawo cywilne, prawo pracy, prawo spółek; kontrakty, kary umowne, ryzyko w kontraktach)
 • Zarządzanie konfiguracją i zmianą
  (identyfikacja i zarządzanie zmianą; prowadzenie dokumentacji zmian; zasoby do realizacji zmian; koszty i ryzyko w zarządzaniu zmianą; alternatywne sposoby realizacji zmiany; uzasadnienie biznesowe zmiany; zarządzanie konfiguracją projektu)
 • Umiejętności osobiste i kompetencje kierownika projektu
  (rola kierownika projektu; kompetencje i narzędzia kierownika; wyznaczanie i realizacja celów; radzenie sobie ze stresem i automotywacja; autoprezentacja i wystąpienia publiczne)
 • Zarządzanie integracją w projekcie
  (Dokumentacja projektu – rola i znaczenie; System dokumentacji w projekcie; Praktyczna realizacja założeń projektowych na przykładzie gry symulacyjnej)
 • Zarządzanie projektem europejskim
  (wady i zalety dofinansowania unijnego w przedsięwzięciach komercyjnych; fazy planowania projektu z punktu widzenia pozyskiwania środków unijnych; rola zwłoki w projekcie unijnym; ryzyka projektu z udziałem środków unijnych; cele i zakres projektu; podział zadań w projekcie; zarządzanie interesariuszami; tworzenie harmonogramu projektu; zmiana w projekcie unijnym; PCM na tle innych metodyk i metod pracy PM; Biuro projektów europejskich – realizacja portfela projektów unijnych)
 • Zwinne metody wytwarzania produktów na przykładzie Scruma
  (podstawy Scruma - role, reguły, narzędzia i czynności, a także ich zastosowanie w procesie produkcji oprogramowania; wprowadzenie do Scruma. - geneza i podstawy Scruma, wartości wynikające z jego stosowania, najczęstsze błędy w interpretacji jego roli i reguł, idea samoorganizacji - podstawowego narzędzia zwiększania produktywności zespołów; planowanie- techniki planowania wydań, zarządzanie Product Backlogiem, utrzymywanie właściwego tempa prac oraz prawidłowe zachowania zespołu w trakcie Sprintu; efektywne wymagania; szacowanie prac; utrzymywanie prawidłowych zachowań)
 • Assessment projektowy
  (dwudniowy warsztat i egzamin próbny weryfikujący wiedzę niezbędną przy egzaminie IPMA i SCRUM)

Czas trwania studiów:
2 semestry; 180 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (wtorek), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30 - 20.30.
Dodatkowo dwa zjazdy weekendowy w semestrze.

Kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy w zespołach projektowych, organizacjach projektowych jako członek zespołu projektowego lub kierownik projektu, do realizacji własnych projektów, w tym zarządzania start-upem

Absolwent jest przygotowany do podejścia do międzynarodowej certyfikacji:

 • Certified Project Management Associate IPMA Lev. D
 • Certified Project Manager IPMA Lev. C (dla osób, które mogą wykazać się min. 36 miesięcznym doświadczeniem zawodowym jako kierownik projektu)
 • Professional Scrum Master PSM1 Scrum.org
 • CAPM i PMP w ramach Project Management Institute PMI.org

Program oparty został na:

 • IPMA Competence Baseline 4.0,
 • IPMA Organisational Baseline,
 • IPMA Project Excellence Baseline,
 • Project Management Body of Knowledge, PMBoK Guide 5th Edition
 • PRINCE2™ - Skuteczne zarządzanie projektami Londyn TSO Crown
 • Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania AGILE
 • SCRUM Guide
 • Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA 3.0
 • Standard for Program Management 3rd Edition
 • Standard for Portfolio Management 3rd Edition
 • Organizational Project Management Maturity Model, OPM3 3rd Edition
 • ISO 21500:2012 Guidance on project management

Atuty

Atuty

 • Zajęcia prowadzącą praktycy, aktywni project i portofolio managerowie, akredytowani trenerzy i Autoryzowana Jednostka Szkoleniowa IPMA
 • Program zajęć realizowany pod patronatem International Project Management Association
 • studia obejmują obszar project managementu kompleksowo – uczestnicy poznają metody i techniki istotne w realizacji zadań projektowych typu „waterfall” i „agile”
 • studia odbywają się na przykładzie wybranego studium przypadku oraz wielu ćwiczeń obejmujących projekty inwestycyjne, w tym infrastrukturalne, oraz tzw. miękkie, społeczne, edukacyjne i inne
 • studia realizowane we współpracy z firmą APAULY GROUP Sp. z o.o. i powołaną pierwsza w Polsce placówką kształcenia project managerów – Szkoła Project Managerów (Szkoła.PM)
 • studia przygotowują aż do 3 międzynarodowych certyfikacji IPMA, PMI i SCRUM realizując podstawę programową wymaganą przy egzaminach

program oparty został na:

 • IPMA Competence Baseline 4.0,
 • IPMA Organisational Baseline,
 • IPMA Project Excellence Baseline,
 • Project Management Body of Knowledge, PMBoK Guide 5th Edition
 • PRINCE2™ - Skuteczne zarządzanie projektami Londyn TSO Crown
 • Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania AGILE
 • SCRUM Guide
 • Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA 3.0
 • Standard for Program Management 3rd Edition
 • Standard for Portfolio Management 3rd Edition
 • Organizational Project Management Maturity Model, OPM3 3rd Edition
 • ISO 21500:2012 Guidance on project management

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 562,50 zł 2 250 zł 4 500 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(15% mniej)
478,125 zł 1 912,50 zł 3 825 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (500 zł mniej do 30 maja 2019 r.) 500 zł  2 000 zł 4 000 zł