Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Administracja, prawo i biznes

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020 r.

Studia z zakresu prawa i administracji

Wszystkie kierunki studiów podyplomowych z zakresu Prawa i Administracji zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca

Studia z zakresu finansów i rachunkowości

Studia z zakresu bezpieczeństwa

Studia z zakresu zarządzania

Studia z zakresu psychologii

Studia interpersonalne

Studia z zakresu HR i Kadr

Studia z zakresu kompetencji przywódczych

Studia z zakresu pedagogiki, psychologii i terapii